Fittség

Új lehetőségek a félelmeink leküzdésére

Egy másik igen gyakori ok, ami miatt elutasítóan reagálunk, mindennapi tevékenységünk. Sokan vannak, akiknek már attól elmegy az életkedvük, ha csak a munkahelyükre gondolnak. Kizárólag azért végzik azt a tevékenységet, amelyet nem szeretnek, mert pénzt kapnak érte.

Ki állítja, hogy nem lehet olyan tevékenységgel pénzt keresni, ami ugyanakkor örömöt is szerez az embernek?

Engedjük meg egyszerűen az életnek, hogy fejedelmien megfizessen bennünket azért, hogy azt tehessük, amiben valóban örömünket leljük.

Félelmünk legyőzhető!

A hosszú ideig fennálló, állandósult félelem ugyancsak jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy rendkívül rosszul érezzük magunkat, s ez ugyancsak savasodáshoz vezet. A félelem latin neve angustus, ami azt is jelenti: keskeny.

Ha a dolgokat túl szűk résen át, korlátok közé szorítva szemléljük, félni kezdünk. Ha félünk valamitől, vennünk kell a bátorságot, hogy kiindulópontként vegyük szemügyre a félelmünket, és tudatosítsuk önmagunkban: „Mitől is félek valójában?” S aztán meg kell tennünk a második lépést: „És valójában miért kellene attól a dologtól félnem?” Minden félelem kisebb lesz, ha megvizsgáljuk az okát, s nagyobb, ha visszariadunk tőle, ez utóbbi ahhoz vezet, hogy félelmet félelemre halmozzunk.Rettegés a nő arcon

A félelem szemügyrevétele eredményeképpen a kiváltó ok jelentéktelenné válik, ugyanakkor leginkább attól tarthatunk, hogy újra félni fogunk valamitől. A döntő lépés mindig az, hogy vegyük a bártorságot félelmünk okának kiderítésére. Szó sincs arról, hogy a bátor emberek soha ne félnének, a különbség az, hogy ők megtanulták, miképpen kezeljék a félelmet, amikor konfrontálódnak vele, s hogy miképpen oldják fel.

Kerüljük a félelmeinket! Oldjuk meg!

A tartós fájdalom ugyancsak kimerítő és savasító hatású. A fájdalom minden esetben jelzés, a test üzenete, hogy sürgős és azonnali változtatásra van szükség. A fájdalom helye megmutatja, hol van szükség segítségre. Tanuljuk meg, hogyan érthetjük meg testünk nyelvét, és teljesítsük kívánságát, s akkor a fájdalom amint jött, el is múlik. A szervezet ugyanis rögtön elmulasztja a fájdalmat, amint feltárjuk és elhárítjuk a kiváltó okot.

A szenvedés úgyszintén savas állapottal jár, és hozzájárul a szervezet elsavasodásához. Kérdezzünk rá minden szenvedésünkre, és tudatosítsuk magunkban, mi az, amitől valóban szenvedünk. A szenvedés is egyfajta üzenet, annak is megvan a maga oka, amelyet fel kell ismernünk és el kell hárítanunk. A szenvedés mindig abból fakad, ha nem értünk egyet azzal, nem fogadjuk el azt, ami van. Ha megtörjük ezt az ellenállást, vége a szenvedésnek.

Miért vagyunk rosszkedvűek?

De leginkább a problémák tesznek rosszkedvűvé. Vannak, akik mindenen problémáznak, így nem csoda, ha örökké rosszkedvűek, savanyúak. Valószínűleg azon a véleményen vannak, hogy a problémák elkerülhetetlenek.

Az igazság azonban az, hogy problémák valójában nem léteznek: csak helyzetek, események és körülmények vannak, nem pedig problémák. Egy adott helyzetet csak a hozzáállás változtat problémává. Alapvetően bármit tekinthetünk problémának, de feladatnak, érdekes kihívásnak is, ami örömmel tölt el, és egyáltalában nem tesz szorongásossá.Rosszkedvű lány

A feladat sokszor épp az, hogy valamit feladjunk, azaz elengedjünk. A látszólagos probléma mögött azonban minden esetben egy feladat van, egy adomány, az élet egy ajándéka számunkra.

Miben segíthet a „mentális savtalanítás”?

A mentális savtalanítás egyik fontos lépése, hogy harmonizáljuk energetikai ismertetőjegyünket. Minden egyes ember egészen egyedi rezgésekkel rendelkező energiamező, a rezgései adják egyedi ismertetőjegyét. A rezonancia törvényszerűségei szerint életünk során olyan eseményeket vonzunk magunkhoz, amelyek megfelelnek energetikai ismertetőjegyünknek, és távol tartunk, magunktól minden olyan dolgot, amely nem felel meg rezgéseinknek. Rezgéseinken keresztül állunk folyamatos kapcsolatban környezetünkkel. Ez az egyedi rezgésszám az, ami valaki másban szimpátiát kelt irántunk, vagy éppenséggel ellentétes reagálást vált ki.

Ám ez a rezgés természetesen saját szervezetünkre is hatást gyakorol. Ha a rezgés harmonikus, akkor az átterjed az egész testre, s az is harmonikusan fog rezegni. Ez egészség és jó közérzet formájában, s nemkülönben harmonikus sav-bázis egyensúlyi állapot formájában nyilvánul meg. Ezt az egyedi rezgést mi magunk választhatjuk meg úgy, hogy megváltoztatjuk gondolkodásmódunkat és viselkedésünket.

Gyógyítsuk magunkat!

A pozitív gondolkodás azonnal hatást gyakorol a testre, feloldja a savakat és aktivizálja a szervezet gyógyítási folyamatait. Egyedi energetikai ismertetőjegyünk tudatos harmonizálása megváltoztatja, sőt elvarázsolja egész életünket, így könnyűszerrel viseljük el létezésünket.

Minden, amit újra meg újra gondolunk és cselekszünk, önkéntelenül szokásunkká válik. Ha tehát tudatos és folyamatos gondolati tisztasággal képesek vagyunk fenntartani mentális harmóniánkat, az is megszokássá válik, olyan, mintha csak magától jött volna létre.

Izabella Langh

Szerző: Langh Izabella

Gyakorló természetgyógyász vagyok. Táplálkozási és  életmód specialista is vagyok, immár 12 éve próbálom az embereket egy egészségesebb életforma felé terelni, egyre több sikerrel.