Gasztroenterológia

A vastagbél motilitászavarai (Ogilvie-szindróma, Hirschsprung-betegség, Chagas-kór)

A vastagbél motilitászavarai két fő csoportra oszthatók: 1. Akut megacolon és 2. A vastagbél krónikus motilitásza­varai. Az akut megacolon leggyakoribb formái az Ogilvie-szindróma és a toxikus megacolon. A vastagbél krónikus motilitászavarai lehetnek primerek és szekunderek. A primer formák közül a Hirschsprung-betegség és a lassú tranzit obstipáció, míg a szekunder formák közül a Chagas-kór, a gasztrointesztinális beteg­séghez társuló és a gyógyszerek okozta motilitászavarok klinikai jelentősége emelhető ki.

A megacolon kifejezés olyan leíró meghatározás, amely az etiológiától és a patofiziológiától függetlenül jelzi a co­lon abnormis tágulatát (a colon átmérője > 6,5 cm a desce-dens, > 8 cm az ascendens szakaszon és > 12 cm a coecum-ban). A colon pszeudoobstrukció olyan motilitászavar, amelyben organikus ok nélkül áll fenn a passage-zavar, és a vezető tünet az obstipáció.

Megjegyezzük, hogy min­den lassú tranzittal járó obstipációforma tulajdonképpen a pseudoobstrukció megnyilvánulása és az esetek egy részében a lassú tranzit obstipáció a vastagbél dilatáció­jához, megacolon kialakulásához vezethet.

Ogilvie-szindróma

Az Ogilvie-szindrómát az esetek 90%-ban trauma, orto­pédiai és hasi műtétek vagy ismert társbetegségek okoz­zák. Hajlamosító tényezők az idős kor, az obesitas, hosszantartó fekvés, a bélmotilitást csökkentő analgetikumok és gyógyszerek szedése.

  • Klinikai kép: Jellegzetes tünetei általában a poszto­peratív időszak 4. napján alakulnak ki, kulmináló hasi fájdalom, kifejezett disztenzió, hányinger, hányás for­májában. A megacolon kifejlődése következtében a be­tegek többségének egyáltalán nincs széklete. A betegek egy kisebb részében azonban az akut megacolon ellenére a szelek és a széklet is távozhat.
  • Diagnózis és differenciáldiagnózis: Az anamnézisfelvétel és a fizikális vizsgálat mellett a legfontosabb az üres has felvétel, amely igazolja a colon akut tágulatát. Fontos meg­jegyezni, hogy Ogilvie-szindrómában a haustratio megtar­tott, szemben a toxikus megacolonnal vagy a mechanikus obstrukció következtében kifejlődött dilatációval.
  • Differenciáldiagnózis szempontjából szükséges az akut megacolon eseteit a mechanikus obstrukció okozta esetektől elkülöníteni, amelyre a kontrasztanyagos CT-vizsgálat vagy a kolonoszkópia a legalkalmasabb eljárás.
  • Kezelés: A terápia az alapbetegség kezelésével kezdő­dik. Az alapbetegség sikeres kezelése következtében az esetek egy jelentős része spontán rendeződik. Nem re­agáló esetekben neostigmin (2 mg/kg) adása vagy kolonoszkópos dekompresszió segíthet. Perforáció veszélye esetén sebészi dekompresszió, coecostomia végzésére is szükség lehet. Amenyiben bélelhalás, szepszis vagy a perforációveszély nem hárítható el, sebészi colectomia indikált.

A vastagbél krónikus motilitászavarai

Didaktikai szempontból elkülönítve tárgyaljuk a vékony-és vastagbél-motilitás zavarait, azonban nem szabad elfe­lejteni, hogy a motilitászavarok döntő többsége nem res­pektálja az anatómiai határokat, a patogenezisben sok a közös vonás, és ezért a klinikai tünetek gyakran együtt je­lentkezhetnek a gasztrointesztinális traktus egyéb motilitászavaraival.

A fentiekben utaltunk rá, hogy a vastagbél krónikus motilitászavarai lehetnek primerek és szekun­derek. A primer formák közül a Hirschsprung-betegség és a lassú tranzit obstipáció kerül részletes tárgyalásra, míg a szekunder formák közül a Chagas-kór, a gasztro­intesztinális betegséghez társuló és a gyógyszerek okozta motilitászavarok kerülnek részletezésre

Hirschsprung-betegség

A Hirschsprung-betegség autoszomális, dominánsan, recesszíven vagy poligénes módon öröklődő betegség, számos gén mutációja játszhat szerepet az aganglionosis létrejöttében, a legfontosabbnak az ún. RET Protoon­kogen mutációját tartják. Általában 5000 élveszületés­re esik egy eset, fiúgyermekekben gyakoribb a betegség manifesztációja.

Diagnózis és differeniáldiagnózis

Rektális vizsgálattal az ampulla üres. Irrigoszkópiával vizualizálható a szű­kület, és a szűkület feletti tágult, széklettel telt colon. Az anorektális manometria fontos információval szolgál: egészségesekben és szerzett megacolon esetén a rectum (ballonnal történő) tágítására a belső, analis sphincter ellazulással reagál. Ez a reflex Hirschsprung-betegségben nem váltható ki. A betegség végső bizonyítékát a szövettani vizsgálat adja.

A nyálkahártya-biopsziában kimutatható Meissner-plexuselemek a Hirschsprung-betegség klasszikus formáját gyakorlatilag kizárják. A betegség igazolásához a linea pectinatától legalább 3 cm-rel orális irányból vett teljes falvastagságú kimetszésben az Auerbach-plexus hiányának kimutatása szükséges. Mindazonáltal a rövid és ultrarövid szegmentumokra kiterjedő kórforma diagnosztikája még így sem mindig sikeres.

Ezekben az esetekben a végső diagnózist a klini­kai kép, a manometeriás lelet és a biopszia vagy a sebészi reszekátum immunhisztológiai vizsgálati eredményei­nek együttes értékelésével állítható fel. Szűkületet oko­zó egyéb struktúrák vagy malignus folyamatok okozta mechanikus obstrukció kizárására kolonoszkópia vagy irrigoszkópia javasolt.

Kezelés:

A Hirschsprung-betegség definitív kezelése sebészi, az aganglionáris bélszakasz reszekciója indikált.

Chagas-kór

A Chagas-kór a Tripanosoma cruzi infekció okozta be­tegség, amelyben a kórokozó toxikus anyagainak és a reaktív autoimmun folyamatnak következtében elpusz­tulnak a gyomor-bél traktus különböző szakaszain a plexus myentericus és submucosus plexus rostjai, vagy károsodnak a szív miocitái. Az aperisztaltikus, szűkült bélszegmenstől proximálisan a bél kitágul. Ha ez a coIonra lokalizálódik, a következmény a szerzett megaco­lon lesz. Egyéb lokalizációk esetén megajejunum, megaduodenum és megaoesophagus is kialakulhat.

Klinikai tünetek:

A heveny stádium lázzal, periorbitalis ödémával, mixödémaszerű képpel, hepatosplenomegaliával jár, átlagosan 20 -30 napig tart.

A krónikus forma leggyakoribb tünete a szívérintettség miatti ritmuszavar, kardiális dekompenzáció. Megacolon esetén a vezető tünet az obstipáció, halk bélhangokkal. Vékonybelet érintő lokalizáció esetén a bakteriális túlnö­vekedés miatt a székrekedés hasmenéssel váltakozik.

Diagnózis

Az infekció igazolása komplement fixációs módszerrel történik. A megacolon, megajejunum, megaoesophagus radiológiai vizsgálatokkal vagy en­doszkópiával kimutatható. Megaoesophagus esetén az achalasiától való elkülönítés szükséges.

Kezelés

A kórokozó eradikálása nifurtimox (8-10 mg/nap 90-120 napig) vagy benznidazol (5-7 mg/kg 30-90 napig) adásával kísérelhető meg. Bizonyos esetekben az aperisztaltikus szegmens sebészi reszekciója is szük­ségessé válhat.

Krónikus colon pszeudoobstrukció -lassú tranzit obstipáció

A nem organikus ok következtében fennálló székreke­dések osztályozása a colon tranzitidő mérésén alapszik, amelyet sugárfogó markerek radiológiai követésével határozunk meg. így tehát a funkcionális székrekedés járhat normál vagy lassú colontranzit idővel. A tranzit­időn kívül figyelembe vesszük a markerek vastagbélbeli eloszlását is.

A hosszú tranzitidő bekövetkezhet a szék­let kiürítésének elégtelensége következtében is, amikor a markerek a vastagbél disztális szakaszán vagy a rectumban gyűlnek össze. A székrekedés e formájáról a könyv vastagbélről szóló fejezetében esik részletesen szó. Meg­jegyezzük, hogy a lassú tranzittal járó obstipációforma a colon-pszeudoobstrukció leggyakoribb klinikai meg­nyilvánulása, amely az esetek egy részében a vastagbél dilatációjához, megacolon kialakulásához vezethet.

Klinikai tünetek

A lassú tranzittal járó obstipációra jellemző a kemény, nagy nehézséggel üríthető és nagyon ritkán jelentkező székürítés. A betegek többsége nő, általában heti egy székürítése van, az obstipáció puffa­dással, inkomplett kiürülésérzéssel, fáradtságérzéssel és fájdalommal társulhat. Nem ritka, hogy a betegnek manuális manőverekre van szüksége a székürítéshez. Legsúlyosabb formájában coloninerciáról beszélünk. Ilyenkor a colon motoros funkciója gyakorlatilag kiesik, és a bél semmilyen stimulusra sem reagál.

Diagnózis

A tranzitidő meghatározásának egyszerű és olcsó módszere a szilárd marker tranzit teszt. A legegyszerűbb változata az, amikor a beteg ismert számú sugárfogó markert fogyaszt el, és 5 nap múlva natív hasi röntgenfelvételen megszámoljuk a visszamaradt marke­reket, és megállapítjuk elhelyezkedésüket. A normál tranzitidő 72 óra, tehát normál tranzit esetén az 5. napon már nincs jelen marker.

A lassú tranzit székrekedés ese­tén a markerek több mint 20%-a marad a vastagbélben. A colon teljes hosszában szétszóródva látható markerek a lassú tranzit székrekedés legsúlyosabb formáját, az ún. coloninertia kórképét mutatják. A bal colonfél vagy a rectosigmoideum területén megrekedő markerek me­dencefenék-diszfunkciór a (medencefenék-disszinergiára) utalnak, vagy a mechanikus obstrukció helyét jelzik.

A manometria és az electromiográfia hasznos ki­egészítő információt nyújt a diagnózis felállításához. A lassú tranzit székrekedésben a vastagbél-motilitás fizi­ológiás jellemzői alapvetően károsodottak. A reguláris szegmentális kontrakciók frekvenciája az egészsége­sekben mért érték felét sem éri el. A nagy amplitúdójú propagáló kontrakciók (HAPC, high amplitude propa­gating contraction) napi átlagos száma, amplitúdója és tartama csökken. Az étkezés által kiváltott motilitás fokozódás csökkenését vagy teljes hiányát lehet electromiográfiával kimutatni lassú tranzit székrekedés esetén; viszont nem károsodnak a colon motoros aktivitásának cirkadián változásai.

Differenciáldiagnózis

A lassú tranzit obstipáció le­het idiopathiás és szekunder. A kórkép differenciáldi-agnosztikájában a szekunder formák (diétás faktorok, gyógyszerek, mechanikus obstrukció, anorectalis motilitászavarok, anyagcsere- és endokrin betegségek, neu­rológiai és pszichiátriai kórképek és myopathiák) felis­merése mellett fontos az IBS székrekedés predomináns formájától való elkülönítés (részletesen lásd a 2., illetve a 6. fejezetekben). A kórkép differenciáldiagnózisában fontos szereppel bír továbbá az anorectalis manometria és a defekográfia elvégzése, mellyel elkülöníthetők az anorectalis motilitászavarok és a kimeneti obstrukciók.

Kezelés

A rostbevitel fokozása általában nem jár eredménnyel. A laxatívumokkal az elsősorban javasolt bisacodyllal elérhető klinikai eredmények is igen sze­rények. A colonmotilitás fokozására irányuló 5 HT4-receptoragonisták eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, hiszen több hatásosnak látszó készít­ményt (cisapride, tegaserod) súlyos kardiovaszkuláris mellékhatások miatt ki kellett vonni a forgalomból. A gyógyszercsoport továbbfejlesztett új tagjai közül jelen­leg a prucaloprid áll legközelebb a bevezetéshez.

A sze­lektív kloridcsatorna-aktivátor lubiproston a hámsejtek apikális membránján folyadékszekréciót okoz, és az intraluminális folyadékmennyiség növelése által mérsékli a székrekedést. Újabban a guanilátcikláz-aktivátor linaclotid és a neurotrophin-3 alkalmazásával történtek klinikai vizsgálatok ígéretesnek látszó eredménnyel.

A legsúlyosabb – gyógyszeres kezeléssel nem befolyá­solható esetekben – a laparoszkópos úton végzett totális vagy subtotalis colectomia jelenthet megoldást.

Gasztrointesztinális betegségekhez társuló motilitászavarok

A krónikus hasmenés létrejöttében a számos egyéb ok közül a colon motilitászavarai is szerepet játszhatnak. Az IBS diarrhoea predomináns formájában (IBS-D) a proximalis colonmotilitás gyorsulása játszik fontos szerepet a hasmenés létrejöttében. Gyorsult colonmotilitás figyelhe­tő meg a funkcionális hasmenésformákban is. Carcinoid szindrómában a szerotonin játszik döntő szerepet, amely a vékony- és vastagbél-motilitást egyaránt fokozza.

IBD-ben a hasmenés létrejöttében szintén szerepet játszanak motilitási faktorok. Postprandiálisan alacsony nyomású perisztaltikus tevékenység jelentősen csökken­ti a colontranzitot. Az IBS obstipáció predomináns formájánál (IBS-C) viszont a colontranzit jelentős lassulását írták le.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.