Gasztroenterológia

Az anus és környékének rosszindulatú daganatai

A perianalis régió daganatai szövettani eredetüket il­letően változatosak. Legtöbbjük meglehetősen ritka, de a klinikai gyakorlatban alapvető fontosságú, hogy szokatlan megjelenésű, szteroidos kenőcsökre nem gyógyuló, fekélyes bőrelváltozások, tapintható csomók esetében mindaddig gondoljunk malignitás lehetősé­gére, amíg ezt biztonsággal ki nem zártuk (biopszia, szövettan).

Lényeges, hogy amíg a rectum nyirokér-elvezetése a perirectalis zsírszövet és a paraaortikus nyirokcsomók felé történik, addig a perianalis régió nyirokdrenázsa az inguinalis tájék felé vezet, ennek vizsgálata feltétlenül szükséges.

Adenocarcinoma

A rectum nyálkahártya felől kiinduló tumor direkt in-filtrációja folytán kerülhet az anusnyíláson kívülre. Olykor periproctalis tályog, fisztula formájában tör ki, amely már lokálisan előrehaladott stádiumot jelez.

El nem szarusodó, elszarusodó laphámrák

Az anus bőréből kiinduló malignus daganattípus, leg­gyakrabban kemény, felhányt szélű, terjedő fekély for­májában jelentkezik.

Extramammaris Paget-kór

A genitoanalis tájék ritka daganatfélesége, amely az apokrin verejtékmirigyek adenocarcinomája. Inkább az idősebb korúak és a nők betegsége. Az érintett bőrterü­let ekcémaszerű, nedvedző, erythemás, esetleg fehér fe­kélyekkel fedett elváltozása, a regionális nyirokcsomók érintettek lehetnek. Mivel lehet multilokális, ajánlott az összes apokrin régió vizsgálata (emlő, hónalj, köldök, külső genitáliák).

Bowen-kór

Az elszarusodó laphám intraepithelialis in situ carcino-mája. Hasonló a penisen előforduló Queyrat-féle erythroplasiához. Átmehet invasiv carcinomába. Klinikailag szintén ekcémaszerű, viszkető, nedvedző bőrelváltozás­ként jelentkezik.

Malignus melanoma

Igen gyorsan ad hematogén és limfogén áttéteket, ezért a perianalis primer tumor általában későn kerül felisme­résre. Pigmentet nem termelő, amelanotikus formája is ismert. Prognózisa rossz.

E daganattípusok (a melanomát kivéve) elsődlege­sen radio-kemoterápiát igényelnek, regressziót követő­en a reziduális tumor épben történő sebészi kimet­szése szükséges. Néhány mm-es „low risk” melanomák esetén elegendő a lokális excízió és izotópjelölést követő sentinel nyirokcsomó-biopszia.

Amennyiben ez immunhisztokémiával vizsgálva áttétmentes, nem szükséges regionális blokkdisszekció. Nagyobb, „high risk” melanoma esetén széles lokális excízió és egy­értelmű nyirokcsomó érintettség esetén regionális blokkdisszekció végzendő. Nagykiterjedésű, lument szűkítő, sphincter apparátust destruáló tumorok ese­tén csak rectum-exstirpatio jön szóba, definitív anus prae készítéssel.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.