Gyermekbetegségek

Megfázás, meghűlés és azok kezelései gyermekkorban

Mikor fordulnak elő?

A felső légúti megbetegedések, amelyeket megfázásnak, meghűlésnek és gyakran helytelenül influenzának nevezünk az év szinte valamennyi időszakában előfordulhatnak, azon­ban leggyakrabban az időjárás hidegre fordulásakor, vagy tavasszal a melegedés megindulásakor jelentkeznek. Ilyenkor a napi hőingadozás nagysága nem teszi lehetővé a napszak­hoz, hőmérséklet változáshoz igazodó öltözködést, a helyisé­gek szellőztetését. Ehhez hozzátársulhat a télvégi vitamin­hiánynak mondott, de valójában a változatos táplálkozás hiánya is.

Az eddigiekben elmondottak ellenére mégsem tudták kimutatni, hogy a testfelület lehűlése, vagy bizonyos vitaminok hiánya, illetve szedése befolyásolná a megfázá­sok előfordulását.

Mennyire veszélyes?

Mindenek előtt, amikor erről a betegség-tünetegyüttesről bővebben beszélnénk le kell szögezni, hogy bár kellemetlen tüne­tekkel járnak, nem veszélyeztetik lényegesen a beteg életfeltételeit és gyakorlatilag gyógyszerek nem szedése esetén is nyomtalanul, szövődmények nélkül meggyógyulnak.

Szövődmények

A szövődményekkel való fenyegetés inkább hatásvadászat, mint realitás. Mindemellett mindenkinek, elsősorban valami­lyen krónikus betegségben szenvedőnek, célszerű konzultálnia kezelőorvosával, háziorvosával. Ez azt is lehetővé teszi a tünetek jelentkezésekor, hogy orvoshoz fordulás nélkül is túljuthatunk a betegségen.

Mire figyeljünk általában?

A testfelület lehűlése nem okoz megfázást, azonban teljes mértékben igaz és hasznos az évszaknak, időjárásnak megfelelő réteges öltöz­ködés, amellyel kiegyenlíthetjük, a hőmérséklet viszonylag gyors és nagyobb mértékű ingadozást.

Vitaminok

Annak ellenére, hogy semmi köze a megfázáshoz az úgyne­vezett vitaminhiánynak, étkezzünk a lehetőségekhez mérten válto­zatosan, étkeinkben kellő összetételben legyen zöldség, gyümölcs, rosttartalmú étel is. Felesleges vitaminok túlzott mértékű fogyasz­tása.

Megfigyelték, hogy a túlzott fizikai kifáradás és az érzelmi stressz elősegíti a megfázást, kerüljük mindezeket.

Természetesen sokak mondhatják, hogy mindezek ma már nem saját magunk által befolyásolható tényezők, de nem szabad elfe­lejtenünk: a fizikai edzettség előnyösen befolyásolja az előbb felso­rolt mindkettő bekövetkeztét és más egészségügyi vonatkozásban is számos előnnyel jár (szív-érrendszeri betegségek előfordulásában). Szintén figyelembe érdemes tartani a termékeny korú nők ese­tében, hogy a megfázások a menstruációs ciklus alatt fokozottab­ban fordulhatnak elő.

Tekintettel arra, hogy a megfázáshoz két dolog kell:

Fogékony szervezet és kellő mennyiségű kórokozó; elkerülhető a megfázás, ahol sok ember sokáig tartózkodik gyakori szellőztetéssel, vagy halaszthatatlan esetek kivételével, ezeknek a helyek elkerülé­sével. Egyre gyakoribb külföldön, hogy az emberek úgynevezett szájkendőt kötnek a szájuk és az orruk elé, megvédve magukat és másokat a cseppfertőzéstől. Természetesen nem szükséges megem­líteni, hogy itthon is van ennek egy régi, nem csak jólneveltséget jelentő megoldása, a zsebkendőbe tüsszentés, köhögés.

Légkondicionálás

Itt kell említést tenni két, korunkban „divatos” helyzetről. Az egyik a légkondicionálás, amely legalább két vonatkozásban segít­heti elő a megfázásokat: egyrészt állandóan felkavarja a szobai szennyeződéseket, másrészt a nyálkahártya kiszáradásával a kóro­kozók megtelepedését segítheti elő. Lehet az az eset is amikor nagy központi légkondicionáló berendezés működik, hogy magába a légkondicionáló berendezésbe jut bele a kórokozó. Erre akkor figyeltek fel először amikor Amerikában egy katonai veterán-ta­lálkozón tömeges megbetegedésre került sor.

Szénanátha

A másik a szénanátha. Az arra, hajlamosak esetében a kóro­kozók megtelepedése könnyebb és nem könnyű néha a két tünet szétválasztása sem. Természetesen ez a beteg számára jelent nehéz­séget, hiszen gyakrabban „fázhat” meg és kellemetlenebb tünetek­kel járnak a megfázások.

A védőoltásokról

A felső-légúti fertőzések szinte kivétel nélkül elsősorban vírusfertőzések. A vírusfertőzésekre néhány speciális eset kivé­telével nincsenek védőoltási lehetőségek. A védőoltás hiánya a betegségek kockázatmentes lefolyása miatt, egészséges ember számára, aki kellően karban tartja testét és lelkét, semmilyen veszé­lyeztetéssel nem jár.

A védőoltások esetében a kivételek közé sorolható például az influenza, amely ma már megelőzhető hatékony és kevés kockázat­tal járó védőoltással. Ki kell emelni azonban, hogy nem szabad ezt sem körültekintés és elővigyázatosság nélkül adni és azt is ki kell emelni, hogy egészséges ember az influenzás betegségből is kocká­zatmentesen meggyógyul. Igen fontos a konzultáció ez esetben is a háziorvossal.

Mit kell tenni, hogy ha még is megbetegedünk ?

Lehetőség szerint kényelmes és meleg környezetben célszerű tartózkodni, lehetőleg legfeljebb egy-két napig otthon. Mindezek el­maradása nem növeli a szövődmények kockázatát és nem hosszab­bítja a gyógyulás időtartamát, hanem csak az elviselhetőséget segíti elő és a kedvezőbb életminőséget biztosítja. Szükséges, különösen láz esetén, a bővebb folyadékfogyasztás, amely a beteg kívánsága szerint bármilyen minőségű lehet, természetesen az alkoholtarta­lom kerülésével. Szintén célszerű a könnyen emészthető, többszöri kevés étel fogyasztása is.

Száraz ruhával fedett hideg vizes borogatás (priznic)

Elfelejtett, sőt téves előítéletekkel alkalmazott, illetve nem al­kalmazott eljárás, láz esetében az igen hasznos mellkasra, hátra he­lyezett priznic. Ez csak akkor hatásos, ha megfelelő nagyságú a test­felület és gyakori a felmelegedett borogatás cseréje (a hőelvonás lehetősége miatt). Igen hatásos tud lenni a hűtőfürdő, amely a nem túl meleg fürdővíz lassú, 28-30 fokosra hűtését, majd a testfelület szárazra törlését jelenti.

Inhalációs eljárások

Nem elvetendő az orr és felső légutak nyálkahártyáján levő váladék elfolyósítását eredményező inhalációs, gőzöléses eljárások, amelyekben hasznosíthatók a régi népi gyógymódok is, mint pél­dául a kamilla. Ez az eljárás a köhögéses tüneteket is javíthatja.

Gyógyszeres kezelés

Amennyiben az eddig leírt eljárások nem elegek akkor érdemes gyógyszerekhez folyamodni. Ezek közé a láz és fájdalomcsillapítók, orrcseppek, orrspray-k orrkenőcsök, köhögéscsillapítók sorolandók. Legyen mindig ala­posan kifújva az orr, és figyeljük a váladékok színét is. Amennyi­ben, sárgás- esetleg zöldes váladék ürül, akkor a megfelelő kezelés javasolt, hiszen egy felülfertőzéstől akár kialakulhat arcüreggyul­ladás, szövődmény képpen átmehet a gyulladás a fülre, hom­loküregekre is! A felsorolt gyógyszerek recept nélkül is kaphatók és célszerű ezek tartása a házi patikában.

A gyógyszerek hatóideje

Szintén igen fontos figyelembe venni, hogy többnyire a láz és fájdalomcsillapítók hatása néhány óra alatt lejár így a reggel bevett gyógyszer délutánra már hatástalan. Úgyszintén hatástalan a gyógy­szer, ha nem kellő adagban szedjük. Az elégtelen adagolású gyógyszer hamis megítélést eredményez, mert tévesen hisszük, hogy hatástalan, vagy bajunk súlyosabb mint gondolnánk. Csecsemők, kisgyermekek esetében nem célszerű aszpirin típusú gyógyszerek szedése.

Mikor keresseük fel az orvost?

Néhány napos láz, nem jelent szövődményt és nem jelenti a betegség súlyosságát sem. Öt-hét napos lázas állapot esetén, vagy néhány napos láztalanság után visszatérő láz esetén célszerű orvoshoz fordulni, vagy orvossal konzultálni.

A betegség tünetei jól ismertek:

Tüsszentés, orrfolyás/dugu­lás, köhögés száraz, vagy váladékos, bizonyos vírusfertőzések előfordulásakor mellkasi, végtag és izomfájdalom. Előfordulhatnak nem légúti tünetek is, mint a hányinger, hányás, gyomor fájdalom, hasmenés. A tünetek sokszínűsége nem a súlyosságot jelenti, hanem az adott betegség kórlefolyásának kellemetlenségét. Általában a kisebb-nagyobb mértékű betegség halmozódások azonos tünetcso­portokkal jár.

Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a láz és fájdalom csil­lapítók bizonyos csoportjai, az arra hajlamos embereknél gyomor és bélrendszeri panaszokat okozhatnak.

Mindezek figyelembe vételével még mindenki jó időben felkészülhet az elkövetkezendő fél év megfázásos megbetegedé­seire. A legtöbbet akkor tehetünk ennek érdekében, ha betartjuk azokat a tanácsokat, életviteli szokásokat, amelyek elkerülhetővé teszik, hogy megbetegedjünk és még jó időben felkeressük házi­orvosunkat, tanácsot kérni, megmutatni magunkat, különösen, ha már rég jártunk nála.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.