Hátfájás

Hátfájás: hatásos lehet a mágnest, vagy a réz karperec?

Már őseink felfedezték, hogy a magnetit nevű ás­vány vonzza a vasdarabokat, sőt, ha fonalra füg­gesztik, érthetetlen módon mindig észak felé mutat, aminek óriási hasznát vették a hajózás­ban.

Egy ilyen bűvös kő, „az istenek ajándéka” ter­mészetesen felbecsülhetetlen értéknek számított. Sámánok és papok használták gyógyításra, jelen­tősen gyarapítva vele hitelességüket. Minden be­tegség hatásos ellenszerének tartották a magnetitet, gyógyított fogfájást, kígyómarást, hátfájást, reumát. A mágnest, azóta is használják gyógyí­tásra, népszerűsége elsősorban a hírességek és a sportolók körében nagy, akik mindenféle izom-és csontproblémára használják.

Érdekesség. A Journal of the American Médical Association szerint a gyógyá­szati célból eladott mágnesek világméretű éves forgalma eléri az ötmilliárd dollárt. A mágneses­ség gyaníthatóan a mágnesesrezonancia-képal­kotás, a köznyelvben MRI néven ismert diag­nosztikai eszközt övező általános tiszteletnek köszönheti a neki tulajdonított gyógyító hatást.

Noha kevés pozitív bizonyíték létezik a mág­nesesség gyógyító hatására, nem egy olyan páci­ensem van, akiknek állapotán látszólag javított a mágnes használata. Ha olvasómnak nincs beépí­tett szívritmus-szabályozója, amelyet befolyásol­hat egy mágneses mező, nyugodtan kipróbálhat­ja a mágnest a hátfájása enyhítésére.

Hogyan működik?

Ez még nem tisztázott. Egyes terapeuták szerint erősíti a test mágneses mezőjét. Mások szerint valamilyen módon növeli egy adott terület vér­bőségét. Én egyik elméletre se hallottam még bi­zonyítékot.

Mágneses pólya

Magnetoterápiás cégeknél és egyes bioboltokban kapható. Tépőzáras öv vagy pólya, belevarrott mágnesekkel, amelyek a fájó testrészre illeszthe­tők.

Mágneses karperecek

Ékszerboltokban, ajándékboltokban, sportbol­tokban kaphatók: sok atléta és sportoló visel mágneses karperecet. Én nem találtam nyomát, hogy valaha is kipróbálták volna, hatnak-e a hát­fájásra, ám 2004-ben megjelent egy tanulmány a British Medical Journalban, amely szerint a térd- és könyökízületi bántalmaktól szenvedő személyek viselik őket.

Kísérlet

A Peninsula Medical School kutatói öt devoni orvosi körzet 194, 45 és 80 év közötti páciensét tanulmányozták, akik csípő- vagy térdízületi artrózisban szenvedtek. A pácienseket véletlenszerűen három csoportba osztották, és arra kérték őket, hogy viseljenek szabványos erejű mágneses karperecet, gyenge mágneses karperecet, illetve placebo karperecet, továbbá a kísérlet 12 hetében vezessenek nyil­vántartást fájdalmaikról egy bevált skála szerint.

A kísérlet végén a szabvány mágneses karperec viselői a térd- és csípőízületi fájdalom észrevehe­tő csökkenéséről számoltak be, ám ehhez a mág­neses fluxus sűrűségnek el kellett érnie vagy meg kellett haladnia a 170 teslát, a tanulmány szerint a gyenge karperec viselői ugyanolyan fájdalom­szintet jegyeztek fel, mint a placebo csoport. A tanulmány készítői megjegyezték, hogy nem tudják, milyen effektusnak tulajdonítsák a vála­szokat.

Ez a kísérlet nem meggyőző, de legalább vala­milyen bizonyítékot szolgáltat a mágneses kar­perec viselésének hatásosságára. És mivel ez a karperec nem olyan borzasztó drága, akár meg­éri kipróbálni.

Réz karperecek

Ezeket ugyancsak sokan hordják, és viselőik sze­rint jelentősen segítenek rajtuk. 1976-ban vé­geztek egy kísérletet 300, ízületi gyulladásban szenvedő személlyel, akiket találomra beosztot­tak placebo csoportba, ún. aktív csoportba, illet­ve kontrollcsoportba. A placebo csoport rézszí­nűre galvanizált, de nem rézből készült karperecet kapott, az aktív csoport réz karperecet kapott, a kontrollcsoport semmiféle karperecet sem kapott.

Ami a fájdalom enyhülését illeti, jelentős kü­lönbség volt a réz karperecet viselők, a placebo karperecet viselők és a kontrollcsoport beszámo­lói között. Érdekes módon a réz karperecek sú­lya kissé csökkent, a galvanizált karpereceké nem változott. Ez arra utal, hogy a bőr magába szív­hatott egy kevés rezet. Azt nem jegyezték fel, hogy ezzel egyidejűleg emelkedett-e a karperec viselőinek szervezetében a réz szintje. Gyanítom, hogy az abszorbeált réz mennyisége elhanyagol­ható volt, ahhoz semmi esetre sem elég, hogy károsítsa az egészséget.

Nem vagyok biztos benne, hogy valóban van-e hatása a mágnesnek meg a réz karpereceknek, de legalább fennáll a halvány valószínűsége an­nak, hogy segíthetnek a fájdalom enyhítésében. Éppen ezért megérnek egy próbát.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.