Magasvérnyomás kezelése

Hipetrónia: A beteg együttműködése

A betegnek szintén be kell tartania bizonyos szabályokat, ha azt akarja, hogy orvosa eredményesen tudjon közreműködni betegsége kezelésében. Kölcsönös bizalom, folyamatos együttműködés nélkül a vérnyomást nem lehet megfelelően beállítani. Alapvető, hogy a be­teg mindenről őszintén tájékoztassa az orvost, arról is, ha pl. nem tudott az orvos utasításainak teljes mértékben eleget tenni akár gyengeségből (ez főleg az étrendi változtatások kapcsán szokott elő­fordulni), akár azért, mert úgy érzi: túl erős a gyógyszer, amit ka­pott, vagy elviselhetetlenek a mellékhatások.

Annak semmi értelme sincs, hogy a beteg elhallgassa, hogy nem szedte be a gyógyszert, hiszen amikor az orvos megvizsgálja, úgyis észreveszi, hogy a vér­nyomás nem változott a kívánt mértékben. Ilyenkor persze az orvos még nagyobb adagokat ír elő, amit a beteg megint csak nem vesz be, így végül egy ördögi kör alakul ki, aminek csakis a beteg látja kárát.

Együttműködni az orvossal

A beteg együttműködése az orvossal régi problémája a magasvérnyomás-betegség kezelésének. Ez elsősorban abból fakad, hogy a hipertónia idült betegség, mely legtöbbször a beteg élete vé­géig tartó kezelést tesz szükségessé. Sok szempontból meg lehet ér­teni azt a beteget, aki egy idő után elhagyja a gyógyszereit, és orvos­hoz sem jár vérnyomását ellenőriztetni.

Számos oka lehet egy ilyen magatartásnak:

Kétségtelenül leggyakoribb, hogy a beteg nemtörő­dömségből, saját egészségi állapota iránt tanúsított közömbösségből nem hajlandó egy idő után az orvos utasításait betartani. Tudjuk, hogy sok ilyen ember van, de ha igazán őszinte és becsületes az ilyen beteg kezelőorvosa, először magába néz, hogy nem ő követett-e el valami olyan hibát, mely a beteget elriasztotta a rendszeres ellenőr­zéstől és gyógyszerszedéstől.

Ha az orvos nem veszi a fáradságot, és a frissen felfedezett hipertóniás betegnek nem magyarázza meg kellő mélységben a betegség mibenlétét .A várható súlyos következ­ményekre nem figyelmezteti, és a kezelés lehetőségeiről, a szövőd­mények megelőzésében betöltött fontos szerepére nem hívja fel a fi­gyelmet. Akkor nem is várhatja betegétől különösen, ha eddig egészséges, az orvosi rendelőt csak hírből ismerő, fiatal, energikus, esetleg ígéretes szakmai pályafutás előtt álló betegről van szó, hogy rendszeresen járjon ellenőrzésekre.

Hipetrónia elfogadásának formái

Változtassa meg eddigi életmódját, szedje rendszeresen az előírt gyógyszereket stb. Nagyon sok fiatal beteg lelke mélyén kikéri, ha megállapítják róla, hogy nem teljesen egészséges, tudatilag nem, vagy csak nagyon nehezen fogad­ja el, hogy ő, aki eddig olyan sokat bírt, kénytelen lesz bizonyos dol­gokat abbahagyni, életformáját megváltoztatni.

Őszinte beszéd az orvossal

Ezek mind emberi dolgok, és ha az orvos nem tud a beteggel ezekről a kérdésekről őszintén, azonban a beteget nem elriasztva vagy elkeseredetté téve beszélni, akkor nem lehet várni az ilyen típusú emberektől, hogy együttműködjenek az orvossal.

A betegek másik típusa az, amelyik a legkisebb vérnyomás-emelkedéstől halálra rémül, orvosát naponta többször, minden egyes vérnyomásmérés után felhívja, a gyógysze­reit állandóan változtatja, mert úgy érzi, hogy senki, csakis ő maga tudja a saját vérnyomását beállítani.

Az ilyen betegek soha nincse­nek megelégedve orvosukkal, egyik specialistától a másikhoz sza­ladgálnak, ettől persze a sok tanács összezavarodik bennük, végül mindenféle gyógyszert összevissza szednek, és szenvednek a mellék­hatásoktól vagy a túlságosan lecsökkent vérnyomástól. Hozzáértő, emberismerő orvos ezt a típusát a betegnek jól ismeri, és türelmes szóval, néha kicsit erélyesebb hanggal normális mederbe tudja terel­ni a beteg kezelését.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.