Masszázs

A láb reflexzónáinak áttekintése

Olykor még ma is azt feltételezik, hogy a láb reflexzóna-masszázsánál csak a talp masszázsa fontos, mivel erről áll rendel­kezésre régebbről a legtöbb kép és rajz. Pedig az egész lábfe­jet kell kezelni, alul és felül, belső és külső oldalától egészen a bokáig.

A két lábat egységnek kell tekinteni, nem két egymástól külön álló lábnak. Úgy képzelhetjük, hogy a test egésze lép­tékhelyesen kicsinyítve tükröződik a lábakon, különösen, ha tudjuk, hogy elsősorban a fej, a nyak és a törzs tükröződik le. A végtagok kezelése csak fokozatosan finomodott ki.

Meggyőző gyakorlati munkamodellnek tekinthető rendszerint minden szervhez és szövethez tartozik egy megfelelő zóna a lábon ott, ahol ugyanaz a függőleges testi zóna áthalad az illető szerven és szöveten. A test és a láb 3 haránt­zónája a horizontális tájékozódásra szolgál.

A zónák átfedései többnyire az anatómiai szervátfedések­nek felelnek meg, így:

  • a test jobb felén lévő szerveknek a jobb láb, a bal felén lévőknek a bal láb felel meg;
  • páros szerveknek és csontoknak a lábakon is két zóna felel meg, jobb- és baloldalt;
  • páratlan szerveknek egyetlen zóna felel meg, a bal vagy a jobb lábon, az adott szerv anatómiai helyzetének meg­felelően;
  • a test közepén lévő szerveknek és rendszereknek a két láb belső része felel meg.

Reflexzónák határa

Maguk a reflexzónák a bokák határán érnek véget. A tapasz­talat szerint azonban a bokák fölött még nagyjából tenyérnyi szélességig jelentős a gyógyhatás. Itt találhatók az alsó vég­tagok zónái, elsősorban a combtól a térdig terjedően. Ezeket a zónákat korábban a medence kapcsolati zónáinak neveztük, ma azonban önálló zónákként ismeretesek.

A felső végtagok zónái, egészen a könyökig, az 5. lábközép­csonton tapinthatók ki, és az alsó végtagokhoz hasonlóan az izmokkal és idegekkel való ellátottságról gondoskodnak. Koráb­ban ezeket is kapcsolati zónáknak nevezték.

A talp sarki része

A sarok talpi részét, durvább szövete miatt, sok esetben nem lehet megfelelően kezelni, legfeljebb gyermekeknél és finom bőrű felnőtteknél. Terápiás szempontból ez nem jelent hát­rányt, ugyanis ezek a zónák – egészen pontosan a medence szerveinek zónái – a sarok külső és belső szélétől egészen a bokáig nyúlnak. Ezeken a részeken a kezelés sokkal, kisebb erővel elvégezhető.

Némelyik zóna arányaiban eltér a szerv valódi nagyságától és alakjától. A mindennapos gyakorlat tapasztalata azt bizo­nyítja, hogy lényegét tekintve minden terápia dinamikus eljá­rás, amely a környező szövetekre is átterjed, úgyhogy a kezelés helyreállító hatása mégis megmarad. Ráadásul a zónák kiterjedése az anyagi valóságot követi: a gyomor zónája böjtölés után kisebb, az anyaméhé pedig az anya testében fejlődő magzattal együtt növekszik.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.