Orvosi tanácsok

Mit kell tudnunk a mellkas sebészetről?

A sebészet az emberiség történelmében ősidők óta létezett. A gyógyí­tás első lépcsője is sebkezelés volt.

A sebészetről általánosságban

Magyarországon a modern sebészet 165 éves. 1843-ban neveztek ki egy kitűnő sebészt a Pesti Egyetemen professzornak, aki megteremtette a modern sebészetet, a magyar nyel­vű orvos oktatást. Orvostörténetünk csillagát Balassa Jánosnak hívták. Nem véletlen, hogy 1906 és 1943 között a kor legkiválóbb orvosait Balassa-emlékéremmel tűntették ki. 1960 óta ezzel jutalmazzák a sebészet legkiemelkedőbb alakjait. Az általános sebészet kialakulását később kö­vette a modern mellkas sebészet megvalósítása. Hazánkban a modern mellkas sebészetet 1930-tól kezdődően Sehestény Gyula professzor való­sította meg.

Tanítványai az 1940-es és 1950-es években osztályvezetők lettek, a mellkas sebészeti ellátás átölelte az egész ország területét. Ez sorsdöntő következmény és követelmény volt, mert a II. világháború után a tüdőgümőkór és a tüdőn kívüli gümőkór népbetegség volt. A magyar tüdőgyógyászok, a magyar mellkas sebészek múlhatatlan érdeme, hogy vállalták a harcot, a küzdelmet, a tuberkulózis, a népbetegség leküzdését, ami az 1960-as évek vége felé következett be. Napjainkban már nem a tuberkulózis gyógyítása a mellkas sebészek fő feladata, hanem más mell­kasi megbetegedések sebészi ellátása. A mellkas sebészeti műtétek száma országosan és évente 5000 fölötti.

A légcső és a tüdő daganatos betegségeinek sebészete

A légcső daganatai igen ritka betegségek, lehetnek jó- és rosszindulatúak. Leggyakoribb tünetek: a köhögés, a nehezített lélegzés és a vér­köpés. A kórisme megállapításában a röntgen- és Cl-vizsgálatok, a lég­csőtükrözés, a kimetszés, és a szövettani vizsgálatok a legfontosabbak. A betegeket a fulladás veszélye miatt feltétlenül meg kell operálni, a daganatos részt el kell távolítani. Ha az eltávolítás sebészi úton nem lehetséges, légcsőben alkalmazott lézer, elektromos kés, fagyasztás, sugárkezelés pusztíthatja el a daganatot, vagy csökkentheti nagyságát. Ha a daganat kiújul, átmeneti eredménnyel protézisek beültetése segít­het a betegen.

Kutatási eredmények! A tüdődaganatok 3-5%-a jóindulatú megbetegedés. A beteg lehet pa­naszmentes is, és ez differenciáldiagnosztikai nehézséget eredményezhet. Az esetek 15-20%-ában a jóindulatú daganatok elfajulhatnak, rosszindu­latúvá válhatnak.

Ha a mellkas sebészeti műtét általános és légzésfunkciós feltételei adottak, a daganatokat el kell távolítani. A műtéti elv a funk­ciókímélés, minél kevesebb légző tüdőfelszínt kell feláldozni. Hazánkban ezeknek a műtéteknek a száma évente 100-190.

Mit kell tudni a tüdőrákról?

Ma a mellkas sebészet legnagyobb, legfontosabb feladata a hörgőrák gyógyítása. A tüdőrák és a hörgőrák elnevezés ugyanazt a betegséget fedi. A tüdőrák hazánkban a leggyakoribb rosszindulatú megbetege­dés. Az esetek száma a világ legtöbb országában ijesztően nő, a szo­morú statisztikában hazánk került az élre.

Kutatási eredmények! Évente több mint 30 000 ember hal meg Magyarországon rákos megbetegedésben, ezek közül a legtöbben tüdőrákban. A tüdőrákban elhaltak száma szűk 50 év alatt több mint ötszörösére emelkedett. Ez a szám egyedül is megdöbbentő, nem­zeti sorsunkat meghatározó.

Mi jellemző hazánkra?

Eképpen kellene foglalkozni a kérdéssel minden magyar állampolgárnak, egészségügyi kormányzatnak és a mindenkori hatalomnak. Sajnos ezt eddig egyetlen szinten sem mond­hatjuk megnyugtatónak. A tüdőrák ma hazánkban a férfiak leggyakoribb rákos megbetegedése, de előfordulása gyorsan növekszik a nők között is. Nőkben az emlőrák, a vastag- és végbélrák után a harmadik leggyako­ribb rákféleség. Az országban évente több mint 6000 tüdőrákos beteg kerül felismerésre. Harminc év alatt az évenként felismert tüdőrákos betegek száma több mint duplázódott, az akkori éves esetszám 247%-ára emelkedett.

Kutatási eredmények! A tüdőrákos betegek többsége férfi, a nők aránya azonban egyre nö­vekszik: 1970-ben a nők aránya még csupán 17,9% volt, 2000-ben már 27,2%. A tüdőrákos betegek számának emelkedése mellett igen gyorsan növekedett a tüdőrákos nők száma és aránya. Ez a hamisan értelmezett emancipáció eredménye. A hazai, 100 000 lakosra jutó esetszámot az aláb­bi táblázaton tüntettem fel.
ÉvFérfiak közöttNők körébenÖsszesen
197041,58,524,5
198064,211,437
199083,917,949,8
20009532,462,3

A közegészségtan szerint, ha évente 100 000 lakosból több mint 50 beteg­szik meg ugyanabban a betegségben, akkor népbetegségről beszélünk. A férfi­akban a tüdőrák gyakoriságát illetően már 1980-ban elértük ezt a szintet. A teljes népességben a tüdőrák 1992-ben lépte át a népbetegség szintjét. Az adatok elszomorítóak. A legtöbb beteget a lakosság számarányához viszonyítva Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megyékben fedezték fel. A tüdőrákos betegek 60%-a 60 évnél, 25-30%-a 70 évnél idősebb. Ennek a kormegoszlásnak a gyógyítás, a műtéti kezelés, a radikalitás szempontjából döntő jelentősége van. A szomorú adatok, a nagy számok egyértelműen bizonyítják a tüdőrák jelentőségét.

A sorsára hagyott tüdőrákos beteg meghal. A kórlefolyáson csak orvosi beavatko­zással lehet változtatni. A tüdőrák ellenes küzdelem sokrétű. Ez messze túlnő az egészségügyi ellátás keretein. Erről később részletesen szólok. A felfedezésben nagy szerepe van a családi orvosnak és más szakmák kép­viselőinek. A szakellátás a tüdőgyógyászok, a mellkas sebészek és az on­kológusok feladata. Ha az együttműködés valahol megszakad, ez a beteg sorsát megpecsételi. Minden egyes tüdőrákos beteg gyógyítása alapvető, létkérdés, minden megmentett élet a gyógyítás győzelme, minden meg­hosszabbított élet siker, mert a nem kezelt tüdőrákos betegek 90%-a egy éven belül meghal.

A tüdőrák okai

A tüdőrák kutatása terén már megismertünk néhány bizonyított okot. Ezek közül a legfontosabb a dohányzás. A dohányzás oki szerepe különösen a laphám eredetű tüdőrákban az 1950-es évektől bizonyított. A dohányfüst nitrózamin, benzantracén és benzpirén rákkeltő anyagokat tartalmaz.

Kutatási eredmények! Ha­zánkban a férfiak 47%-a, a nők 27%-a, a fizikai dolgozók 66%-a dohányos. A dohányzás az élettartamot 5-8 évvel rövidíti meg. A szívinfarktusok 23%-a, a daganatok 45%-a, a hörgőrákok 90%-a, a nyelőcsőrákok csaknem minden esetben a dohányzásra vezethetők vissza.

Dohányzás a tüdő legnagyobb ellensége

Elszomorító, elfogadhatatlan tény, hogy az orvosok és a pedagógusok fele dohányos. A dohányzás hatása kumu­lálódik. A dohányzás okozta károsodás függ a dohány kátránytartalmától, a „leszívási” szokásoktól. A passzív dohányzás ugyancsak növeli a tüdőrák gya­koriságát. Ha valaki a dohányzást abbahagyja, a tüdőrák rizikója 15 év múlva esik le a nem dohányzók szintjére. A dohányzás elleni küzdelmünk formális, őszintétlen és elégtelen. Össztársadalmi összefogásra és szigorú rendszabá­lyok bevezetésére lenne szükség. Az USA-ban a dohányzást drognak minősí­tették és törvényekkel szorították vissza élvezetét. Ennek tudható be, hogy a férfiak között csökkent a tüdőrákban elhaltak száma.

Milyen más rákkeltő anyagokat ismerünk?

A dohányzás mellett más rákkeltő anyagok is felelősek a tüdőrák kiala­kulásáért. Ezek az anyagok a környezetünkből érnek bennünket.

Kutatási eredmények! Az ország 11,2%-a szennyezett, ez a lakosság 44,3%-át érinti. A belélegzett kén-dioxid, nitrogén-oxid, por, korom, benzingőz elősegíti a tüdőrák kialakulását. Rákkel­tő anyag az arzén, az azbeszt, az urán, a tannin, a kátrány, a szilikát, a nikkel és származékaik.

Az azbesztmunkásnak, ha dohányos, a tüdőrák rizikója 50-szeresére nő. A munkahelyi környezetnek is lehetnek negatív hatásai, így a su­gárzó anyagoknak, a vegyszereknek. A rákellenes, ezen belül a tüdőrákellenes küzdelemnek van tehát széles területe és lehetősége, ahol az egyénnek, a ki­sebb közösségnek és a társadalom egészének komoly feladatai vannak. Ezek elhanyagolása a nemzet jövőjét kérdőjelezi meg, hosszú távon semmiképpen sem tolerálható. Minden fölöslegesen elvesztett életért kár és ezekért az éle­tekért felelősek vagyunk személyesen, és a társadalmi közösség tagjaiként is.

A tüdőrák kialakulása

A tüdőrák a hörgőnyálkahártyából vagy a hörgőkbe nyíló mirigyek hámjá­ból kiinduló rosszindulatú sejtburjánzás. A dohányfüst rákkeltő anyagai a légcső- és hörgőhám teljes hosszában fejtik ki hatásukat. Ez a hatás igen hosszú ideig tart. A bevezető szak, a rákmegelőző állapot a gyakorlatban 15-30 évig is eltarthat és nem biztos, hogy ebből minden esetben daga­nat alakul ki.

A következő szakasz az úgynevezett 0-stádiumú (in situ) daganat, amely a klinikumban csak néha ismerhető fel, ideje 5-10 év is lehet. A hosszú időtartamok a carcinogenezisben ezzel sajnos lezáródnak. Az invazív szakasz már rövidebb idejű, 1-5 év, és a szóródás fázisa is ilyen időtartamú.

A gyógyítás, a gyakorlat szempontjából az invazív szakasznak van kiemelt jelentősége, mert a daganat ekkor már a röntgenképen felis­merhető. Sajnos ez a szakasz igen rövid, pedig ebben a szakaszban a tüdő­rák műtéttel még gyógyítható. A szóródás szakasza a gyógyítás számára már alig ad lehetőséget.

Hogyan ismerhető fel a tüdőrák?

A tüdőrák klinikailag lehet a nagyobb hörgőkben kialakuló úgynevezett centrális típusú (35-40%) rák, amely hörgőelzáródást okozhat, emiatt a tüdőben légtelenség (atelectasia) alakul ki. A röntgenképen a tüdő cent­rális részével (tüdőhilussal) összefüggő árnyékot látunk. Ez a daganat hörgő tükrözéssel (bronchoszkóppal) jól látható. Leginkább fiatal bete­geken észleljük. A perifériás típus (40-60%) a legkisebb hörgőkből indul ki. Idősebbekben gyakoribb. A tüdőköpenyben helyezkedik el, jól körülhatárolt, szabálytalan kerek árnyék, vagy szabálytalan szélű, úgynevezett infiltrátum formájában. A tüdőrák, akár centrális, akár perifériás, a tüdő valamely anatómiai egységében helyezkedik el. Ez lehet féltüdő, lebeny, vagy szegmentum. A klinikumban eszerint lokalizáljuk a daganatokat.

A tüdőrák terjedése három úton lehetséges

Közvetlen ráterjedés a szomszédos szervekre (mellkasfalra, a szívburokra, a rekeszizomra, az erekre, az idegekre). Ez a terjedési mód hamar ad klinikai tüneteket.

  • Nyirokutakon át a nyirokcsomókba. Ez a terjedési mód alattomosabb, mint az előbbi, mert hosszú ideig nem okoz panaszt. A nyirokcsomólánc első tagjai a tüdőhilusban vannak. A második nyirokcsomólépcső, az úgy­nevezett mediastinalis nyirokcsomók már jobban elérhetők a diagnosz­tika számára. A nyirokutakon terjedés következő állomása a mellkason kívüli nyirokcsomók, elsősorban a hónaljárokban és kulcscsont feletti régióban. Ezeknek a diagnosztizálása igen könnyű, de már elkésett di­agnózis. A nyirokutakon terjedés legfőbb veszélye nem a nyirokcsomók daganata, hanem az a tény, hogy a daganatos nyirokcsomók nem képesek a daganatsejtek blokkolására és előbb-utóbb a távoli szervek áttétei ala­kulnak ki.
  • Hematogén, a vérerek útján történő terjedés. A ráksejtek a vérkeringésbe kerülnek. A tüdőrák ilyen úton a csontokba (15%), a májba (40%), az agy­velőbe (20%), a mellékvesébe (33%), a vesébe (15%), a hasnyálmirigybe (12%) és a másik tüdőbe adhat áttétet.

A tüdőrák szövettani típusa meghatározza a kórlefolyást, a választható te­rápiát és prognózist. A legmegfelelőbb kezelési módszer kiválasztása a tüdő­rákban szenvedő betegek esetén a korrekt és pontos stádiummeghatározástól függ. A tüdőrák sebészi kezelésének egységes értékelése és az eredmények összehasonlítása a stádiumbeosztás nélkül lehetetlen.

Jegyezzük meg! A beosztás a daga­nattal összefüggő három tényt vesz figyelembe: T (tumor) – elsődleges daganat nagysága, N (nodus) – a környéki nyirokcsomók állapota, M (metasztázis) – távoli áttétek.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.