Veszélyes vagy biztonságos

Plasztikai műtétek károsak vagy nem?

Szeretnénk egy kicsit fiatalabbnak látszani? Vagy talán megváltoztatnánk egy-egy kedvezőtlennek vélt arcvonásunkat? Ez esetben szóba jöhet a kozmetikai célú plasztikai műtét.

Egy kisebb beavatkozás elsimíthatja a rán­cokat a homlokunkról, míg bonyolultabb eljárások segítségével felvarrathatjuk meg­ereszkedett arcbőrünket, eltávolíttathatjuk a fölösleges zsírt a combunkról vagy a ha­sunkról. A megfelelően elvégzett kozmetikai műtét alaposan megváltoztathatja a külsőn­ket és vele együtt a közérzetünket is. A meg­nőtt önbizalom életünk gyakorlatilag minden területén éreztetheti hatását.

Nagy tévedés, ha azt hisszük, hogy csak az idősebbek keresik az effajta segítséget: a kozmetikai műtétek mintegy 40%-át 35-50 év közötti, további 27%-át pedig 19-34 év közötti korú embereken végzik el. Nem csak a hölgyek vágynak rá, hogy jobban nézzenek ki, becslések szerint minden negyedik koz­metikai műtétet férfiakon végeznek el.

A műtétnek mindig van kockázata

Az, hogy egy plasztikai műtétet kozmetikai­nak neveznek, nem jelenti, hogy kockázat­mentes. Bizonyos beavatkozások persze na­gyobb kockázattal járnak, mint a többi, de minden operáció magában hordozza a szö­vődmények lehetőségét. Fertőzés, eltorzulás, bénulás, sőt még halál is előfordulhat gya­korlatilag bármilyen műtét következtében. A kozmetikai műtétek szövődményei a becs­lések szerint azonban nem gyakoribbak, mint más műtétek esetében.

Attól, hogy a kozmetikai műtét szövőd­ménymentes, még nem biztos, hogy tökéle­tesen elégedettek vagyunk az eredménnyel.

A digitális fényképezés és a számítógépes képszerkesztő programok segítségével hízelgő képeket láthatunk az új orrunk, arcunk vagy hasunk várható látványáról, de a műtét valóságos eredménye nagymértékben függ a sebész képességeitől – valamint a bőrünk típusától, a csontjaink szerkezetétől, a gyó­gyulási folyamattól és az általános egészségi állapotunktól.

Ha irreálisan magas elvárásaink vannak új külsőnkkel kapcsolatban, akkor bölcs dolog megemlíteni ezt a sebésznek. A gyakorlott se­bész felkészíti a pácienst, hogy legjobb, illetve legrosszabb esetben mit várhat a műtéttől.

Költségek

A kozmetikai célú plasztikai műtétek költsé­geit nem fedezi az egészségbiztosítás – és az árak magasak. Tájékozódjunk részletesen a költségek felől, beleértve a gyógyszereket és az utókezeléseket is.

Tájékozódjunk arról is, milyen feltételek­kel végzik el a további műtéteket, ha az ope­ráció eredménye nem kielégítő.

Nem bölcs dolog, ha a műtét helyének és a sebész személyének kiválasztásakor az alacsony költség ez egyetlen szempont. Egyes kozmetikai sebészek a biztonságon spórolnak: esetleg helyi érzéstelenítést alkal­maznak olyankor, amikor altatásra volna szükség, vagy kórházi körülményeket igénylő beavatkozást a rendelőjükben végeznek el.

Másrészt a magas díj sem jelent garanciát arra nézve, hogy minden úgy történik, ahogy szeretnénk. Ezért igyekezzünk minél széle­sebb körben tájékozódni a sebész képességei és hírneve felől. Ez segít az esetleges problé­mák kockázatát csökkenteni, és jobban bíz­hatunk a sikeres eredményben.

A sebész kiválasztása

A plasztikai sebész képességeiről úgy győződ­hetünk meg a legjobban, ha megtudjuk, mi­lyen képesítéssel rendelkezik. Tájékozódjunk, hogy tagja-e valamilyen szakmai szervezet­nek, és hogy megfelelően képzett-e. Ne induljunk ki pusztán a hirdetésekben állítottakból, mert azok nem mindig a teljes igazságot tartalmazzák.

Amikor a sebész képzettségéről és képes­ségeiről már meggyőződtünk, szerezzük be az alábbi információkat, amelyek birtokában már el lehet dönteni, hogy minőségi ellátás­ban lesz-e részünk.

  • A kórház(ak) neve(i), ahol az orvos jogo­sult műtéteket végezni (kérdezzük meg a kórházat is).
  • Hány ilyen műtétet végzett a sebész és milyen komplikációk adódtak.
  • Hol végezte a sebész az egyetemet, szak­vizsgáinak száma, típusa. Hol szerzett plasztikai sebészeti gyakorlatot.
  • Milyen műtéteket végzett a közelmúltban. (Az „előtte-utána” fényképeket – külö­nösen a könnyen manipulálható digitáli­sakat – fogadjuk némi gyanakvással.)
  • Az orvos műhibaperei. Attól, hogy valakit orvosi műhibáért beperelnek, még nem jelenti azt, hogy nem jó plasztikai sebész. Ha ilyen hírünk van, nyíltan beszéljünk róla az orvosnak. Nagyobb valószínűség­gel tudjuk meg az igazat, ha a következő­képpen fogalmazzuk meg a kérdést: „Bizalmasan közölték velem, hogy önt be­perelték orvosi műhibáért. Mondana ki­csit többet az ügyről?” Mivel a kozmetikai sebészet gyorsan fej­lődő terület, naponta találkozunk új beren­dezésekkel és technikákkal. De az új nem mindig jobb, különösen, ha az orvos nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal az új technikával kapcsolatban. Ne dőljünk be a legújabb módszereket propagáló hirdeté­seknek. Inkább megbízható végzettséggel és jól nyomon követhető eredményekkel rendelkező sebészt válasszunk.
  • Kérjünk ajánlásokat a háziorvosunktól. Kérdezzük meg a barátainkat, munkatársain­kat és rokonainkat is, hogy közülük valaki átesett-e már hasonló kezelésen, vagy ismer-e valakit, akit sikerrel megoperáltak. A jó sze­mélyes tapasztalatok gyakran megbízható információforrásnak bizonyulnak. Kérhetünk a sebésztől referenciát is.

Amikor nem csak a megjelenés a tét

A legtöbben felesleges luxusként tekintenek a plasztikai műtétekre. Pedig sokkal fontosabb céljuk is lehet: fájdalmáé vagy zavaró testi hibák, fejlődési rendellenességből, betegségből vagy súlyos baleset­ből eredő torzulások kijavítása.

Az égési sérülteken segít a bőr­átültetés, a plasztikai műtétek egyik típusa. Ez a beavatkozás az égés miatt védelem nélkül maradt szövetek befedésével életeket ment meg.

A leszakadt testrészeket mikrosebészeti eljárással illesztik vissza. A mikroszkóp segítségével precízen és aprólékos munkával elvégzett műtétre a baleset után rövid idővel sor kell kerüljön, hogy biztosítani lehessen a visszail­lesztett testrész életképességét.

Két nemzetközi plasztikai műtéti program, az „Operation Smile” és az „Operation Rainbow” (mosoly- és szivárványprogram) a hátrányos helyzetű nemzetek gyermekei számára biztosít ingye­nes műtéteket fejlődési rendelle­nességek, égések és ortopédiai problémák kezelésére. A progra­mok rendelkeznek olyan orvosok névsorával, akik szabad idejüket áldozzák az ügyért. A programok keretében adománygyűjtéseket szerveznek, hogy orvosok és nővé­rek utazhassanak a különféle kül­földi helyszínekre. A sebészek évente több mint 60 gyermeken végeznek el nyúlszáj és farkasto­rok miatt helyreállító plasztikai műtétet.

Vigyázat! A kozmetikai sebésszel folytatott beszélgetések során nagyon ügyeljünk az olyan kifejezésekre, mint a „fájdalommentes”, a „hegmentes” és a „koc­kázatmentes”. A kozmeti­kai műtét típusától függet­lenül mindig van kockázat, némi fájdalom és hegesedés. Ha az orvos az ellen­kezőjét próbálja állítani, válasszunk másikat.

A rendelő ellenőrzése

Ha magánrendelőben végzik a műtétet, kérdezzünk rá, hogy van-e erre hatósági (ÁNTSZ-) engedély. A hatóság igazolja, hogy a klinika plasztikai sebésze megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, megfelelő műtőszemélyzet, ill. a műtét elvégzéséhez szükséges és az esetleges szövődmények keze­lésére szolgáló (pl. újraélesztéshez szükséges) berendezés áll rendelkezésre. Ha nem kórhá­zi környezetben történik a beavatkozás és altatást alkalmaznak, akkor érdeklődjünk az aneszteziológus és a személyzet képzett­ségéről, különösen a modern életmentő technikák tekintetében.

A baj megelőzése

Nem kell feltétlenül elfogadni a sebész által javasolt átalakításokat. Ha pl. a megbeszélé­sek alatt műtétet javasol egy olyan hiba korri­gálására, ami sohasem zavart minket, jusson eszünkbe, hogy esetleg csak magasabb hono­rárium elérésére törekszik. Ha pl. a szemünk alatti táskák miatt fordulunk hozzá tanácsért, és meg akar győzni arról, hogy új orra és kisebb állra is szükségünk lenne, jó okunk van megkérdőjelezni, hogy az orvos a mi érdekünket tartja-e leginkább szem előtt. Ilyen esetben tanácsos másik orvost keresni.

Akkor is legyünk óvatosak, ha a sebész a műtét előnyeire koncentrál, és nem beszél az esetleges kedvezőtlen hatásokról. Minden műtétnek van kockázata. Ha az előnyök megbeszélése mellett nem kapunk felvilá­gosítást a műtéttel kapcsolatos lehetséges problémákról, vagy ha a kockázati tényezőket túlságosan alábecsülik, akkor nem számít­hatunk rá, hogy tisztességes – sőt esetleg megfelelő – kezelést kapunk.

Kozmetikai célú plasztikai műtétek
Íme néhány a legelterjedtebb szépészeti eljárások közül. Mindegyiknek van kockázata, a hegesedéstól az arcidegek megbénulásáig, a zsírleszívás esetében még a halál is. Jól felkészült sebész kiválasztásával jelentős mértékben csökkenthető a kockázat.
BeavatkozásCélFelépülési időKockázatokTartósság
ArcfelvarrásA felesleges zsír eltávolításával, az izmok szorosabbra vételével és a bőr felvarrásával javítja a megereszkedett arcvonásokat, a laza arcbőrt, a ráncos nyakat.11-14 nap otthon. A kék foltok két-három hétig látszanak.Arcidegbénulás, fertőzés, vérzés, az arckifejezés drasztikus megváltozása.Körülbelül 5-10 év.
SzemhéjfelvarrásA felesleges zsír, bőr és izom eltávolításával eltünteti a szem alatti táskákat, és korrigálja a megereszkedett szemhéjat.7-10 nap otthon. 2-3 napig tilos olvasni, és legalább 14 napig tilos kontaktlencsét viselni. A kék foltok és a duzzanat több hétig megmaradnak.Átmenetileg homályos vagy kettős látás, fertőzés, vérzés, duzzanatok, szemszárazság. Maradandóan nem tudjuk a szemünket egészen becsukni. Ha az alsó szemhéj megeresz¬kedik, további műtétre van szükség. Tartós vakság.Több év, néha élet-hosszig.
SzemöldökfelvarrásA felesleges szövetek eltávolításával és a homlok bőrének megfeszítésével mini-malizálja a szemöldök ráncait, a petyhüdt szemöldököt és a homlokráncokat.7-10 nap otthon (a kevesebb bemetszést igénylő endoszkópiás beavatkozás esetén kevesebb). A kék foltok két-három hétig megmaradnak.Az arc mimikájának elvesztése, izomgyengeség, fertőzés, hegesedés, aszimmetrikus arc.Körülbelül 5-10 év.
HasplasztikaA felesleges zsír és bőr eltávolításával és az izmok megfeszítésével lapossá teszi a megereszkedett hasat.2-4 hét otthon. 4-6 hétig tilos a megerőltető fizikai tevékenység. A hegek 3 hónaptól 2 évig terje¬dően jól láthatók maradhatnak.Vérrögképződés, fertőzés, hegesedés. Második műtét válhat szükségessé.Megfelelő étrenddel és testmozgással élethosszig.
ZsírleszívásA zsírtartalékok eltávolításával megváltoztatja a test formáját. Egy vákuumberendezéshez csatlakozó gumicsövön keresztül szívják le a zsírt. Kisebb a duzzanat, ha a területet először sós oldatba kevert érzéstelenítővel infundálják. Ultrahangos zsírleszívás esetén hanghullámokkal cseppfolyósítják a zsírt leszívás előtt.1-2 hét otthon. A duzzanat és a kék foltok 1-6 hónapig vagy tovább megmaradnak.A bőr fodrosodása, megeresz-kedése, pigmentváltozások, bőrkárosodás, sokkhoz vezető túlzott folyadékveszteség, fertőzés, égés, szívmegállás. A zsírleszívás komplikációi már több halálesetet okoztak.Megfelelő étrenddel és testmozgással élethosszig.
OrrműtétPorc vagy csont eltávolításával vagy átformálá¬sával, ill. csontbeültetéssel átformálja az orrot, és csökkentheti a légzés akadályozottságát.1-2 hét otthon. A teljes gyógyulás egy évet vagy még többet vehet igénybe.Fertőzés, az apró erek károso¬dása, ami piros foltokat okoz az orron. Javító műtétet igényelhet.Élethosszig

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.