Alvás javítás

Több műszakban dolgozók alvási rendje

A műszakolás eredete

Habár már eddig is mérhetetlenül sok szenvedést okozott, tulajdonképpen nem is olyan rég találták ki a több műszakot. A több ezer éves evolúció során az ember kevésbé volt aktív, és természetesen kevésbé volt produk­tív éjszaka. Nem volt más választása – a sötétség egyszerűen túl erős volt, az ember a gyenge fényben pihent és aludt, kielégítve természetes alvás­szükségletét a föld rendszeres, a naptól való elfordulása során. Ennek megvolt a maga értelme, mivel az ember sokkal veszélyeztetettebb volt a sötétben, és a túlélése annyira függött a látástól, ha nem voltjelen termé­szetes fény.

Akkor és most is nappali állatok voltunk/vagyunk

De az amerikai feltaláló, Thomas Edison mindezt megváltoztatta, ami­kor a laboratóriumában az újonnan felfedezett erőt, amit ő „elektromos­ságnak” hívott, átáramoltatta egy finom drótdarabon. A drótdarabon ke­resztülfolyó energia gyorsan felforrósította a fémszálat, és olyan fényes­séggel világított, ami azóta is leküzdi az éjszakát. Amióta a sötétséget szabályozni lehet, az alvás már nem ugyanaz, mint régen.

Körülbelül az elektromos áram felfedezésével egy időben, 1880-ban az ipari forradalom idején gyárakat és öntödéket alapítottak acél- és fo­gyasztási cikkek termelésére. Ezeknek az óriási gyáraknak a kazánjait olyan sokáig tartott felfűteni, ugyanakkor hosszú ideig tartott, míg kihűl­tek, hogy hamarosan egyértelművé vált, hogy jó üzlet lenne napi 24 órán keresztül üzemeltetni őket. Megszületett hát a műszakos munka.

A műszakos munka problémája

Az alapvető nehézség az, hogy az ember nem képes akarata szerint, bármikor aludni. Megtanultuk (és ezt láthatjuk a barlangember-kísérle­tekből), hogy egy óra van bennünk, egy program, ami azt mondja: „Most itt az ideje, hogy álmosnak érezd magad, menj aludni! Most már kipihen­ted magad, kelj fel!” Az éjszakai műszak során az első este hajnali három­kor a test és a karóra azt mondja: „Most már aludnod kellene!” Ám a mű­vezető azt mondja: „Maradj ébren, még négy órát kell dolgoznod!”

Azon az első éjszakán, ha megengedték volna, elég jól tudott volna aludni az ember hajnali háromkor, de mikor eljön a reggel nyolc óra, és hazafelé tart, valószínűleg nehéz lesz elaludnia. Ez azért van, mivel a saját bioló­giai óránk nem sokkal azelőtt még azt diktálta, hogy reggel nyolc óra az az idő, mikor föl kell ébredni a madarakkal, föl kell kelni és aktivizálni kell magunkat. Az „ébresztő” tönkrement. A dolog ennyire egyszerű.

Az emberi test alkalmazkodik az új ciklushoz, de ez eltart egy ideig. Különböző kutatások szerint az átlagos műszakváltó munkás naponta másfél órával tudja az alvás-ébrenlét ciklusát átállítani, így egy teljes hét­be kerül, hogy alkalmazkodjon az éjszakai munkához.

Képzelje el, hogy ekkor hirtelen újra műszakot vált

Egy újabb hét kell az alkalmazkodáshoz, s közben kénytelen az alvászavart, az alváshiányt és a stresszt elviselni, amíg a teste alkalmazkodik az újonnan bevezetett ciklushoz. Egy héttel később talán egy újabb ciklushoz kell alkalmazkod­nia, s a folyamat megismétli önmagát, amivel egy örökké tartó káosz ala­kul ki az alvásban, és pont ez az, amivel sok műszakos munkás rendsze­resen kénytelen együtt élni.

Rossz ritmusban, rosszkedvűen

Az alvás-ébrenlét ciklus átállításának alapvető nehézségén túl a több mű­szakban dolgozóknak számos más következménnyel kell szembenézniük, amelyek mind alvásveszteséget okozhatnak.

Először is, a legtöbb munkás, aki elkezd egy új műszakot, nem kom­penzálja azt az alvásveszteséget, amit az előző műszakjával elvesztett. Ha egy munkás nappali műszakról átvált éjszakai műszakra, az első munka­napon egyszerűen ébren marad egész nap (ez egy megszokott dolog), és aztán egész éjszaka dolgozik, vagyis 24 órát volt fent alvás nélkül. A munkás így alvásveszteséggel kezdi el az új műszakot, méghozzá egy hétórás alvásdeficittel. Tehát a dolgozó már akkor alváshiánnyal küzd, mielőtt megpróbálna az új időzítés szerint aludni.

Másodszor pedig, tudjuk, hogy az erős fény (különösen a napfény) na­gyon erős időszabályozó, ami napi alapra állítja be a biológiai óránkat. Ez az erős alvás-ébrenlét szabályozó fordítva működik az éjszakai munká­nál. Létfontosságú, hogy az ember megtanuljon ilyenkor, a nap legfénye­sebb időszakában aludni, és a sötétben ébren lenni – pontosan a fordított­ját tenni annak, mint amit normálisan csinál. A nap erős hatása nemcsak hogy nem segít beállítani az ember ritmusát, hanem éppenséggel még el­lene is dolgozik.

A műszakos munka hátulütője: egészségügyi problémák

Nem csoda, hogy a műszakoló munkások lehangoltabbak, fáradtabbak és általában ingerültebbek, mint a nappal dolgozó kollégáik. Péterhez ha­sonlóan ők is a krónikus alváshiány áldozatai, ami aláaknázza a hangula­tukat, a koncentrálóképességüket és az élet élvezetét. Mindennap morco­sak, kötözködők, zsémbesek és természetesen álmosak. Hajlamosak az elhízásra, és kevésbé fittek, gyakrabban van krónikus fejfájásuk, és gya­koriak a hasi problémáik is, különösen a fekélyek és a székrekedés.

Ke­vésbé tudnak megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, mivel nem ké­pesek feltöltődni egy pihentető mély alvásban. Gyakran alkohollal és kof­feinnel próbálják rendbe hozni az alvás-ébrenlét káoszt, és kisebbíteni az alváshiányt. Péter elkezdett erős feketét inni éjjel tizenegykor, hogy éb­ren tartsa magát a műszak alatt, és gyakran megivott egy-két kupicával kora reggel, ha nem tudott elég gyorsan elaludni. Mindkét vegyület az adott célt szolgálta, de végül mindkettő hozzájárult az alváshiányához. A műszakoló munkások közt gyakori a függőség ezektől a vegyületektől és egyéb gyógyszerektől.

Hogyan lehet javítani az alvást, ha valaki több műszakban dolgozik?

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.