Babaápolás

Hogyan utazhatnak a babák az autóban?

Mikor az újdonsült szülők a gyereket először kiviszik a szabadba, gondosan (sokszor a kelleténél alaposabban) bebu­gyolálják, hogy megvédjék az elemektől, nehogy pár csepp eső vagy egy fuvallat kárt tegyen benne. De ugyanezek a szü­lők, akik gyermeküket a szellőtől is óvják, pont ott nem törődnek ivadékuk védel­mével, ahol a legjobban kellene.

Termé­szetesen az autóról van szó

A csecsemők­nek egy kis rossz időtől nem esik bajuk, de attól eshet, ha babaülés nélkül vagy rosszul rögzített ülésben autóznak. Éven­te több gyerek sebesül és hal meg autó­balesetben, mint az összes komolyabb gyerekbetegségben együttvéve.

A biztonsági ülés törvény szerint ugyanúgy kötelező, mint a biztonsági öv!

Gyermek szállítása (törvény írja elő):

A gépkocsiban vagy a mopedautóban 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni.

A jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.

A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.

A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni:

Ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető.

Röviden:

Mozgó járműben csak biztonságosan bekötött gyerek szállítható, függetlenül attól, hogy vidékre utazunk-e, vagy csak a parkoló egyik állásából megyünk át egy másikba!

Ha a gyerek pici korától eleve hoz­zászokott a biztonsági üléshez, később szinte természetesnek fogja tekinteni. Az utazás közben rendszeresen beszíja­zott gyerek amellett, hogy nagyobb biz­tonságban van, azt is megszokja, hogy útközben fegyelmezetten viselkedjék, amiért tipegőkorában szülei még hálá­sak lesznek.

A törvényben előírt biztonsági sza­bályok betartásán kívül az is fontos köve­telmény, hogy mindenkor a gyerek életkorának és nagyságának megfelelő, szakszerűen rögzített ülést használjunk.

Gondosan ellenőrizzük az alábbiakat:

Az ülés beszerelésénél és a baba be­kötésénél kövessük a gyári utasítást:

Indulás előtt minden esetben ellenőriz­zük az ülés rögzítését, valamint a biz­tonsági övek és kantárok feszességét. A legtöbb babaülésnek külön tartó­csatjai vannak az olyan hevederek szá­mára, amelyek az ölben vagy a vállon elmozdulhatnak (főleg 1996 előtt gyár­tott kocsiknál fordulhat elő).

A jól rög­zített ülés nem mozoghat, foroghat, oldalirányban nem csúszkálhat, nem borulhat fel, és kézzel megnyomva minden irányban legföljebb 2,5 centi­métert engedhet. (A hátranéző baba­ülés akkor van elég erősen rögzítve, ha a felső szélénél fogva lefelé nyomva a háttámlája nem mozdul el a helyéről, és a dőlésszöge sem változik.) A na­gyobb biztonság érdekében érdemes szakemberrel ellenőriztetni a babaülés szakszerű beszerelését.

A 10 kilón és egy éven aluli csecsemő­ket:

Hátrafelé néző (45 fokos szögben hátradőlt) babaülésben kell szállítani. Egyéves korig a hátranéző ülés akkor is kötelező, ha a gyerek már túllépte a súlyhatárt (gyakori eset), vagy hosszá­ban kinőtte az ülést (több mint 70 cm magas, vagy a feje teteje egy magasság­ba került az ülés háttámlájával). Ebben az életkorban ugyanis a gerince és a nya­ka még nem elég erős, hogy ellensú­lyozza az (autóban jellemző) előre-hátra mozgást, rázkódást.

Az olyan ba­báknak, akik a csecsemőülést már ki­nőtték, de még nem ülhetnek arccal előre, állítható típusú ülés való, amely­be nagyobb (akár 9-18 kilós) gyerek is belefér, és egyéves koráig hátrafelé néz, majd a korhatár (és a súlyhatár) elérése után előre lehet fordítani. A má­sik megoldás egy tipegőnek való gyerek­ülés beszerzése.

Hátsó ülés közepére:

A babaülést lehetőleg a hátsó ülés közepén, a kocsi legbiztosabb pontján kell elhelyezni.

Tilos a hátranéző gye­rekülést a kocsi első ülésére helyezni, főleg ha az autó légzsákkal van ellátva, mert ha felfújódik (ez a veszély kisebb sebességű koccanásnál is fennáll), a gye­rek az ütéstől súlyos vagy halálos sérülést szenvedhet.

Általában 36 kg-os testsúlyig a gyereknek hátul van a helye, előre csak nagyon indokolt esetben szabad ültet­ni, akkor is minél távolabb az anyós­ülés légzsákjától, és gondosan be kell kötni. (Ma már olyan légzsákbiztos ba­baülés is kapható, amelyet hátsó ülés hiányában – pl. kisteherautóban, két­üléses sportkocsiban – az első ülésre is nyugodtan rá lehet tenni.)

A vállhevedert a babára kell igazíta­ni:

Hátranéző babaülésen a heveder­csatlakozóknak a gyerek vállához vagy alája, a mellcsatnak a hónalj magassá­gába kell esnie. A hevedernek laposan, csavarodás nélkül és olyan feszesen kell feküdnie, hogy legföljebb két ujj fér­jen a heveder és a gyerek kulcscsontja közé. Hordozófüllel rendelkező baba­ülés esetén nézzünk utána a használati utasításban, hogy hogyan kell állnia a kocsiban.

A babát úgy kell felöltöztetni, hogy a hevedert a lába között át lehessen vezetni:

Hidegben jobb takarót tenni a már beszíjazott babára (a heveder be-igazítása után), mint hóembernek öl­töztetni. A vastag anorák a gyerek és a szoros heveder közé gyűrődhet.

Párnázott fejtámasz:

A babaülések többségéhez külön pár­názott fejtámasz tartozik, hogy ne lö­työghessen a baba fejecskéje. Ennek hiányában a fej és a nyak körüli részen egy felcsavart lepedővel is ki lehet pár­názni az ülést.

Nagyobb holmik:

A nagyobb vagy nehezebb holmit, pl. aktatáskát úgy kell elhelyezni, hogy gyors fékezés vagy koccanás ese­tén ne alakulhasson át veszélyes repülő tárggyá.

Játékok elhelyezése:

Ha már nagyobb a baba, az ülésre műanyag csipesszel vagy rövid zsinór­ral puha játékokat lehet akasztani. Ne lógjanak lazán, mert ha röpködnek vagy leesnek, a baba dühös lesz, és el­vonja a figyelmet a vezetéstől. Kifejezetten babaülésre való játékokat is le­het kapni.,

A babaülések többségét bevásárlóko­csiba is be lehet akasztani:

Ami ugyan kényelmes, de nem egészen veszélyte­len dolog, a gyerek és az ülés súlyától ugyanis áthelyeződik a súlypont, és fel­borulhat a kocsi. Tehát vagy nagyon gondosan kell belehelyezni a gyereket, vagy kenguruba, mózeskosárba vagy gye­rekkocsiba kell tenni bevásárláskor.

A babaülésre is érvényes balesetvé­delmi főszabály:

Nincs kivétel! Ha a kocsi mozgásban van, minden benne ülő személyt biztonságosan és szabá­lyosan be kell csatolni.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.