Babaápolás

Megéri dajkát alkalmazni szülés után?

“A barátaim dajkát vettek fel, ami­kor megszületett a babájuk. Vajon nekem is szükségem lesz rá?”

Aki úgy látja, hogy a pénztárcája megen­gedi a dajkát (ami nem olcsó mulatság), annak több más szempontot is figyelem­be kell vennie, mielőtt dönt.

Néhány ok, amely a segítség mellett szól:

Tanulhatunk tőlük

Egy jó dajka mellett szert tehetünk a csecsemőápolás gyakorlati ismereteire, megtanulhatjuk a fürdetést, büfiztetést, pelenkázást, szoptatást. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha nincs tapaszta­latunk vagy nem jártunk kismamatan­folyamra, hiszen ki akarna a maga gye­reke ellen elkövetett hibákból tanulni?

Ebben az esetben olyan személyt keres­sünk, akit éppúgy érdekel a tanítás, mint minket a tanulás. Erőszakos dajkával vi­szont nem sokra megyünk, hiszen ha nem tűri el, hogy lessük minden mozdulatát, akkor a távozása után ugyanolyan gya­korlatlanok és bizonytalanok leszünk, mint az elején voltunk.

Egész napos dajka

Ha egész napos vagy legalább éjszakás dajkát tartunk, aki elvégzi a csecsemő kö­rüli teendőket, mi magunk pedig tápszer­rel tápláljuk a babát, a szülés utáni fá­radtság első heteiben is végigaludhatjuk az éjszakát, és nem kell felkelnünk etetni.

Több időt tölthetünk a nagyobb gye­rekekkel

Van szülő, aki egyenesen azért vesz fel dajkát, hogy nagyobb gyerekei ne érezzék magukat kirekesztettnek, és ne gyötörjék őket az új testvér érkezésekor nem ritka féltékenységi rohamok. Ilyen célból elég napi néhány órára – vagyis a többi gyerekre szánt időre – alkalmaz­nunk valakit. Nem szabad azonban figyel­men kívül hagynunk, hogy a dajka jelen­léte csak elodázza a testvéri féltékenysé­get.

Császármetszésből vagy nehéz hüvelyi szülésből könnyebb felépülni dajka segít­ségével

Mivel nem tudhatjuk, mi vár ránk, ajánlatos még a szülés előtt dajkát keresni. Érdemes begyűjteni a számítás­ba jövő jelöltek, illetve a közvetítéssel fog­lalkozó ügynökségek telefonszámát, és még a kórházból felhívni őket, hogy mi­re hazaérünk, legyen segítőnk.

Nem biztos, hogy a dajka a legjobb meg­oldás a szülés utáni igényekre, ha:

Szoptatunk

Mivel a dajka nem tudja etetni a szoptatással táplált újszülöttet, márpedig a csecsemőgondozás talán legidőigényesebb feladata az etetés, nem sok hasznát vesszük a jelenlétének. Ilyen eset­ben egy háztartási segítő – aki főz, taka­rít és mos – valószínűleg jobb beruházás. Vagy persze egy olyan dajka, aki nem­csak a szoptatásban ad tanácsokat, hanem elvégzi ezeket a feladatokat is.

Nem érezzük jól magunkat, ha idegen lakik a lakásban

Sokakat zavar a gondo­lat, hogy egész nap osztozniuk kell vala­kivel a fürdőszobán, a konyhán és a mun­kaasztalon. Ez esetben inkább vegyünk fel részmunkaidős dajkát, ne pedig benn­lakót, vagy keressünk másfajta segítséget.

Mindent magunk szeretnénk csinál­ni

Ha saját kezűleg akarjuk először meg­fürdetni a babát, megpillantani első mo­solyát (még ha állítólag bélgázok okozzák is), megvigasztalni első sírásában (akár hajnali kettőkor is), ne dajkát vegyünk fel, inkább egy háztartásbeli kisegítőt, hogy több időnk maradjon a csecsemőre.

Inkább az apára bíznánk a feladatok egy részét

Ha a párunkkal szeretnénk megosztani a csecsemőgondozást, egy daj­ka csak útban van. Lehet, hogy szinte semmi munkája nem akadna, csak a fize­tését venné fel, különösen ha az apa egész szabadságát a kicsire tudja fordítani. Költ­sük hát az erre szánt pénzt a lakás taka­rítására.

Dajka kiválasztása

Ha úgy döntünk, hogy jól jönne egy daj­ka, forduljunk olyan barátokhoz, akik már dolgoztak dajkával. Ellenőrizzük, hogy az ajánlott személynek megvan­nak-e azok a tulajdonságai, képességei – és képesítése -, amiket elvárunk tőle. Egyik dajka főzést is vállal, a másik nem.

Némelyik elvégzi az egyszerű házimun­kát és a mosást, a másik nem. Vannak kedves, anyás természetű nők, akik segí­tik kibontakoztatni friss szülői képessé­geinket és magabiztosságunkat, mások parancsolóak, hidegek, lenézőek, mellet­tük nagy nullának érezzük magunkat. Sok képzett nővér is vállal ilyen mun­kát, némelyek szakképesítése nemcsak csecsemő- és anyagondozásra szól, ha­nem a szoptatás alapjainak oktatására is.

Beszélgessünk el a jövőbeni dajkával

Persze a személyes beszélgetés a lényeg, mivel csak így tudjuk megállapítani, hogy az adott jelölt mennyire elfogad­ható számunkra. De (ellenőrizhető és ellenőrizendő) referenciák is kellenek. Még az olyan dajka szakképesítésének és korábbi munkahelyeinek is utána kell nézni, akit közvetítő ügynökségen ke­resztül szereztünk.

Nagyon fontos to­vábbá, hogy a dajkának – vagy annak, akit felveszünk, és így kapcsolatba kerül a gyerekkel – legyen tbc-vizsgálatot iga­zoló lelete. Ismerje a CPR-t (újraélesz­tési technikákat), a csecsemőbiztonsági előírásokat, a legújabb csecsemőgondo­zási szabályokat (a babát arccal felfelé fektetjük le aludni, a kiságyban nem tar­tunk játékokat, párnákat és takarókat, és így tovább).

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.