Betegségek és megelőzésük

A rehabilitáció szerepe a rokkantság megelőzésében

A rehabilitáció egy komplex tevékenység, melynek feladata a rokkantság megelőzése, mely harmadlagos (tercier) prevenciót jelent. A fogyatékos­ság és a rokkantság kialakulásának, és mindezek megelőzésének folyama­ta a következő:

Az úgynevezett primer prevenció a betegségek vagy rendellenességek kialakulásának megelőzését célozza. A szekunder prevenció a már bekö­vetkezett betegségek vagy rendellenességek által okozott szövődmények, további egészségkárosodások és fogyatékosságok megelőzését segítheti elő. A tercier prevenció a betegségek, egészségkárosodások és fogyatékos­ságok miatt fenyegető rokkantság megelőzését szolgálja.

Rehabilitáció célja

A rokkantság azt jelenti, hogy az egyén a kora, a neme és társadalmi szerepe szerint elvárható mindennapi tevékenység (önfenntartás, önellá­tás, társas kapcsolatok, tanulás, keresőképesség) vonatkozásában tartó­san akadályozott. A rehabilitációnak a célja ennek az állapotnak a meg­előzése. Felmerülhet a kérdés, hogy mivel minden orvosi- és egészségügyi tevékenységnek az a célja, hogy a betegségeket meggyógyítsa és a súlyos állapotok kialakulását megakadályozza, így miben különbözik egymástól a klasszikus orvoslás és a rehabilitáció.

Speciális diagnosztika a felépülés érdekében

A rehabilitáció speciális diagnosztikát igényel, főként fizioterápiát alkalmaz, hangsúlyozottabban veszi figyelembe a beteg mikro- és makro környeze­tét, az orvosi beavatkozásokon kívül pedagógiai, foglalkozási és szociális intézkedéseket is magába foglal.

Speciális rehabilitációs diagnosztikára – mely erre alkalmas rehabilitá­ciós központokban végezhető el – azért van szükség, mert a rehabilitáció­ban nem elegendő a diagnózis és a betegség stádiumának ismerete, hanem ezeken kívül szükséges speciális vizsgálatok elvégzése a terhelhetőség és funkcionális állapot felmérése, így az alábbiak:

 • fizikai teljesítőképesség meghatározása (kerékpár-ergométerrel vagy futószalaggal),
 • a nagy és a finommozgások vizsgálata,
 • az értelmi szint és az érzékszervek vizsgálata,
 • pszichés állapot felmérése,
 • szocializáció értékelése.

Minden vizsgálat elvégzése s időnkénti újraértékelése több, speciális kép­zettségű szakember feladata: különböző szakorvosok, gyógytornászok, pszichológusok, gyógypedagógusok, ápolók, asszisztensek. Ezen team-ta­gok munkájának eredményét a rehabilitációs szakorvos értékeli, s hatá­rozza meg a rehabilitációs programot – a kezelések milyenségét, gyakori­ságát, sorrendiségét – és az elérendő célt.

Fizioterápia gyógyító hatása

A fizioterápia a természetben található energiákat használja fel gyógyítás céljából.

 • A mechanoterápia a mechanikus energiát alkalmazza, ebbe a csoportba tartozik a masszázs és a gyógytorna.
 • Az elektroterápia az elektromos energiát használja fel, többféle formája van, s az elváltozástól függően határozható meg a kezelések milyensége, gyakorisága és időtartama.
 • A hidroterápia a víz fizikai tulajdonságait – felhajtó erejét és hidrosztati­kus nyomatását – használja a gyógyításra.
 • A balneoterápia a víz fizikai tulajdonságán kívül a vízben oldott ásványi anyagokat is kihasználja a gyógyítás céljából.
 • A termoterápia a hő hatására épül.
 • A klímaterápia a klimatikus tényezőket használja fel.
 • A diéta pedig azáltal fejti ki hatását, hogy a táplálék mennyiségi és mi­nőségi összetételét változtatja meg az állapotjavulás céljából.

A környezet felelőssége

A környezet – család, rokonság, barátok, szomszédok, oktatási intézmé­nyek, munkahelyek, sportegyesületek, klubok – szerepe a rehabilitáci­óban úgy kap hangsúlyt, hogy a fogyatékos ember számára jó szándékú és segítőkész – de nem sajnálkozó – magatartást tanúsít, hogy a fo­gyatékos emberek is közel hasonló életet élhessenek, mint egészséges kortársaik.

Fizioterápiát, tehát rehabilitációt igénylő kóros állapotok

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.