Betegségek és megelőzésük

Gyerekek és unokák Parkinson-kórban szenvedőknél

38 éves vagyok és nemrég állapították meg ná­lam a Parkinson-kórt. A kezelés jól megy, és csu­pán néhány árulkodó jel maradt.

Két kicsi gyere­künk van, 6 és 4 évesek, és a feleségem és én nem tudjuk eldönteni, megmondjuk-e nekik, vagy sem. Ön mit gondol?

Nyilvánvalóan a gyermekeik túl kicsik a bonyolultabb magyarázatokhoz, de amint a korábbi részben adott vá­laszainkban azokról a mellette és ellene szóló érvekről, hogy megmondjuk-e a családtagoknak, úgy gondoljuk, hogy általában az őszinteség a legjobb politika. Kisgyere­kekkel, akik nagyon érzékenyek tudnak lenni a szüleik szorongására, csak válaszolják meg a felmerülő kérdése­ket, vagy egyszerűen magyarázzák el, miért fáradt vagy bizonytalan, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos problé­mát.

A férjem majdnem 20 éve Parkinsonos, és ma már elég rokkant. De nagyon szereti, ha eljön­nek az unokáink látogatóba.

A többségük távo­labb lakik, és eléggé elcsüggednek a férjem megjelenése és mozgásproblémái miatt. Mivel tehetjük könnyebbé a látogatásaikat és minden­ki számára elfogadhatóvá?

Arra buzdíthatja a gyermekeit, hogy akkor jöjjenek láto­gatóba az unokákkal, amikor a férje a legjobb formájá­ban van, és így képes beszélgetni, figyelni és játszani ve­lük. Amikor a gyógyszerei a leghatékonyabbak, a kife­jezőkészsége és mozgása valószínűleg kevésbé lesz csüggesztő az unokák számára. Egy kis előzetes magya­rázat a gyerekeknek a nagypapa betegségéről és arról, hogy ez elrejti az „igazi nagypapát”, szintén segíthet.

Próbáljon meg kigondolni élvezetes és újszerű tevé­kenységeket, amíg a gyermekeik és unokáik Önökkel vannak, de ne hagyja, hogy a látogatásaik elnyúljanak. Ha bármi módon segíteni akarnak, hagyja őket. A legtöbben jobban érezzük magunkat, ha hasznosak lehetünk.

A férjem sok éve Parkinsonos, de sikerült normá­lis családi életet fenntartanunk, és a gyerekek könnyedén alkalmazkodtak az új helyzethez. Most az egyik fiúnk 14 éves, és a fegyelem egy­re inkább gondot jelent.

Néhány veszekedés ki­fejezetten sértő volt a férjem számára. Tehetünk valamit a dolgok jobbá tételéért?

A legtöbb családnak gondot jelent, hogy megbirkózzon a kamaszokkal, és nincsenek könnyű válaszok. Úgy talál­hatja, hogy segít a dolgokat helyesen megítélni, ha átbe­szélik azokat más párokkal, akik nem küzdenek megrok­kantó betegséggel. Ki kell derítenie, hogy a fia miért okoz ilyen törést. Van valami, ami különösen zavarja őt? Kapcsolatban áll ez a férje Parkinsonjával?

Segíthet az, ha egymás között beszélgetnek, és min­den oldalon elfogadják az érzéseiket, és kiderítik, ho­gyan lehet elkerülni, vagy jobban leküzdeni a „kiváltó” helyzeteket.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.