Betegségek és megelőzésük

Hogyan működik a szem? Szem felépítése

Az emberi szem lenyűgöző, különleges szer­vünk. A Földön élő állatok között a legbonyo­lultabb felépítésű fényérzékelő berendezés. Az összes érzékszerv közül talán a legfontosabb, amely óriási mennyiségű információt közvetít a világról. Látásunk révén érintkezünk másokkal, becsülünk meg távolságokat, sebességet, dolgo­zunk fényben vagy sötétben, érzékeljük a színeket, és dolgozzuk fel a tárgyakról érkező fényinformációk apró részleteit. A szemet védi a csontos szemüreg, a szemhéj, a könny nedve­sen tartja és óvja a fertőzésektől.

A szem végzi az emberi szervezet egyik leg­fontosabb feladatát. Az aggyal együtt lehe­tővé teszi a látást, a felismerést, régi emlék­képek felidézését, a környezetünkben levő tárgyakra és emberekre való reagálásunkat.

Szemek és kamerák

A szem videokamerához hasonlóan folya­matosan gyűjti be a környezet vizuális in­formációit. A fényképezőgépek technikai­lag sok tekintetben a szemet utánozzák. Lencsék sora töri és fókuszálja a fényt a ka­mera hátulsó részében levő fényérzékeny rétegre (filmre). A fényképezőgép fényre­kesze, akár az emberi szem, több fény ese­tén szűkül, kevesebb fényben pedig na­gyobbra nyílik.

Látás és agy

(Kép fent) Az emberi agy bal oldaláról készült háromdimenziós felvételeken látszik, hogy a „képfeldolgozás” folyamatában melyik területek aktívak. A bal oldali ábra a tárgy megpillantását, a középső annak felismerését rögzíti a halántéklebeny felszínén. A jobb oldali képen a tárgy megnevezésekor aktív területek láthatók.

Videokamerákban a „végtermék” egye­di képek sorozatából áll. Az emberi szem és látás e tekintetben más, mivel a képek a retinán idegingerületté alakulnak, és az agyba jutott ingerületek felismert, értelme­zett képekké alakulnak újra.

Jegyezzük meg! A szembe jutott fény által kiváltott impul­zusokat a retina közvetíti az agyba. Az agy feldolgozza, interpretálja azokat, és ismét képekké formálja: színes, tökéletesen éles, háromdimenziós képek formájában.

Hogyan „lát” az agyunk?

Az agy hátsó részén található látóközpont nem csak felfogj a a retináról érkező jeleket. Az agyban éles, háromdimenziós, színes képek keletkeznek. A vizuális ingerek az agy más részéről ér­kező információkkal integrálódnak. Az agy egyben tárolja is az emberekről, tárgyak­ról korábban már megszerzett információkat.

Szemproblémáink

Viszonylagos védettsége ellenére a szem külső része könnyen fertőződhet: árpa vagy kötőhártya-gyulladás formájában. Ezek könnyen kezelhetők, és bár kellemetlensé­get okoznak, nem károsítják a szemet. Ha a szem belső részeit éri a fertőzés, az sokkal súlyosabb helyzetet eredményez.

Sokan szenvednek fénytörési zavarok­ban (rövid- illetve távollátásban). Ezek szemüveg- vagy kontaktlencsével korrigál­hatóak. Ma már bizonyos lézersebészeti el­járásokat is alkalmaznak a fénytörési zava­rok javítására.

A szem felépítése  (nagyítható ábra)

Szem felépítése

Szemészet

A szakorvos a szem minden részét megvizs­gálja: a szemhéjat, a szem körüli szöveteket, réslámpás mikroszkóppal a szem belsejét is. A szemmozgás, a centrális és perifériás lá­tás, a szemgolyó belső nyomása is mérhető. Rendszeres vizsgálattal a látásélesség válto­zása, a rövidlátás vagy távollátás kialakulá­sa és annak mértéke nyomon követhető.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.