Hátfájás

Alexander-technika és jóga a hátfájás leküzdésére

Érdemes beépíteni életünkbe a jógát vagy az Ale­xander-technikát, mert mindkettő javítja a test­tartást, és segít leküzdeni a hátfájást.

Mielőtt elkezdenénk bármelyiket, kérjünk ta­nácsot kezelőorvosunktól, hogy nincs-e valami­lyen kizáró tényező, amely miatt tanácsosabb el­kerülni ezeket a technikákat. Például ha van egy (kiboltosult vagy összelappadt) porckorongunk, illetve ülőideg- vagy nyakiideg-irritációban szen­vedünk, okvetlenül tudnunk kell, hogy tartóz­kodjunk-e az erőteljes testhajlításoktól.

Jóga

A jógának különböző ágai vannak. Léteznek meditatív-spirituális, valamint dinamikusabb fajtái (pl. a hatha-jóga), amelyek segítségével elsajátít­hatjuk a nyújtást, a lazítást és a változatos jóga­állásokat.

Képzett oktató

Azt tanácsolom olvasómnak, hogy képzett ok­tató felügyeletével kezdjen el jógázni, és ne önál­lóan tanuljon könyvből vagy videóból. Ismertes­se oktatójával, hogy mi a problémája, mondja el azt is, mire intette az orvosa. Ilyen módon az ok­tató pontosan felmérheti az ön igényeit, és taná­csot adhat, hogy milyen típusú jógaórára járjon.

Vizsgálat és eredmények (jóga hatása)

Az Annals of Internál Medicine 2005-ben kö­zölte egy vizsgálat eredményeit. Ez a kísérlet 101, 20-64 év közötti személy bevonásával készült, akik krónikus derékfájás miatt fordultak orvo­sukhoz. A pácienseket három csoportra osztot­ták, és megkérték őket, hogy a kísérlet 12 hete alatt ne szedjenek semmiféle gyógyszert és tartózkodjanak mindenféle kezeléstől, leszámítva azt, amit a kísérlet keretében kínálnak nekik.

Az egyik csoport hetente jógázott, a másik aerobikozott, a harmadik a kontrollcsoport volt, ame­lyik csak egy könyvet kapott a hátfájásról. Utána a kutatók fél éven át nyomon követték a kísérlet­ben résztvevőket, és megállapították, hogy a 3-6 hónapig tartó jógázás volt a leghatásosabb mind a fájdalom enyhítése, mint a testtartás javítása szempontjából.

A testtartás javítható

A jóga segíthet a gerinc­ferdülésen, a kifózison és a lordózison. A Jour­nal of American Geriatric Society 2009-es számá­ban közölt tanulmány szerint idős emberek egy csoportjánál a rendszeres jógázásnak köszönhe­tően a gerinc felső részének görbülete 5 száza­lékkal csökkent ahhoz a csoporthoz képest, ame­lyik egyáltalán nem foglalkozott jógával. A jóga mérsékelte az úgynevezett „özvegyi púp” mére­tét, amely gyakori jelenség a csontritkulásban szenvedő időseknél.

Az Alexander-technika

Az Alexander-technika lényege a testtudat erő­sítésén alapszik. Célja, hogy az ember tudato­sabban használja testének izmait. Nevét F. Matthias Alexanderről kapta, aki azért találta ki ezt a technikát, mert ezzel javított saját légzési prob­lémáin, amelyek miatt nem válhatott belőle Shakespeare-színész.

Az Alexander-technika szemlélteti, megma­gyarázza és segíti testünk egyensúlyának, moz­gáskoordinációjának és -funkciójának a jobbítá­sát.

Akárcsak a jógánál, itt is tanácsos kezelőor­voshoz fordulni, hogy megtudjuk, mit szükséges kerülnünk, utána pedig elmagyarázni az Alexan­der-oktatónknak, hogy állapotunk milyen érte­lemben korlátozhatja a mozgásunkat. így közö­sen dolgozhatják ki, mely módszerek a legalkalmasabbak a testtartás, az egyensúly és az általános közérzet javítására. Szinte biztos, hogy az Alexander-terápia a hátfájás egyik leghatáso­sabb ellenszere.

Tajcsi

A tajcsi ókori kínai harcművészet, amely keleten több mint hétszáz éves múltra tekint vissza. Ál­lítólag egy szerzetes fejlesztette ki ezt az inkább könnyednek nevezhető küzdősportot, amely le­hetővé tette, hogy a harcos eredményesen küzdhessen, mégse fáradjon ki. Kitalálója attól kapott ihletet, hogy megfigyelte, amint egy darumadár hiábavalóan próbál megölni egy kígyót. A kígyó minimális erőfeszítéssel, kecsesen kitért a táma­dója elől, így tulajdonképpen legyőzte a nála erősebb ellenfelet.

A tajcsi egyre népszerűbb nyugaton is

Bár harcművészetből fejlődött ki, alapjában véve nem harcias. A legtöbben úgy gyakorolják, hogy nem érintik meg egymást, A tajcsi állítólag fel­gyorsítja az energia áramlását a test természetes csatornáiban^ elősegíti a lazítást, a szervezet stresszmentesítését.

A tajcsi tanfolyamokon lassú, fegyelmezett mozdulatsorokat oktatnak, amelyek megdolgoz­tatják a test mindkét oldalát, és az izmok edzé­sével javítják a testtartást. Fokozatos gyakorlással a bonyolultabb mozdulatsorok is elsajátíthatók, amelyekkel megőrizhető a test rugalmassága és edzettsége. A jógához és az Alexander-technikához ha­sonlóan a tajcsi is akkor a leghatásosabb, ha ké­pesített oktató tanítja.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.