Orvosi tanácsok

A mohó vágyak és a függőségek, rossz szokások kezelése

Az egészség könnyen megromolhat, ha az ártatlan élvezetek bűnös szenvedéllyé válnak, vagy amikor a mindennapi rutint irracionális aggodalmak, rögeszmék és fóbiák borítják fel. Szerencsére a legújabb kutatási eredményekkel – no meg néhány meglepően hatásos hagyományos kezeléssel – fölvértezve megfékezheti rossz szokásait, s újra ön ülhet élete vezetőülésébe.

Jegyezzük meg! Mindenki tudja, mennyire ártalmas az egészségre a kábítószer-függő­ség – ám ez a cigarettára és az alkoholra is érvényes. Sőt az ételek utáni – általunk bocsánatos bűnként elkönyvelt – vágy is lehet káros. Szerencse, hogy sok mindent tehetünk önmagunk megsegítéséért.

Sétáljon el a rossz szokásoktól!

Már napi 15 perc fürge séta is segíthet, hogy mohó vágyai kezelhetőbbé váljanak.

Kutatási eredmények! A brit Exeteri Egyetemen testmozgási programra fogott „csokoholisták” arról számoltak be, hogy a gyakorlatok végzése alatt és után is csökkent a csokoládé utáni vágyuk. Dohá­nyosokon végzett vizsgálatok során pedig MRI-felvételek arról tanúskodtak, hogy a testmozgás megváltoztatta az agy jutalmazási központjának aktivitását.

Lehetséges, hogy e hatások a testmozgás során felszabaduló, jó közérzetet okozó endorfinoknak tulajdoníthatók, de az is elképzelhető, hogy a mozgás több vért juttat az agy azon területeire, ame­lyeknek kevesebb közük van az örömérzethez.

Nyíljon meg!

A függő személyek min­den tőlük telhetőt megtesznek problémájuk eltitkolása érdekében, mert félnek a lebukás­tól, szégyellik magukat, és nem urai önnön életüknek. Lehet, hogy az üres borosüvegeket a szekrényben dugdossák, pénzt kérnek köl­csön szerencsejáték-adósságaik kifizetésére, vagy hazudnak, hogy leplezzék viselkedésü­ket. A függőség ördögi köréből való kitörés­nek elengedhetetlen eleme, hogy a függő beismerje a problémát a családjának vagy a barátainak, egy támogató csoportnak, például az Anonim Alkoholistáknak, vagy egy egészségügyi szakembernek, aki aztán megfelelő kezelést javasolhat, mondjuk pszichoterápiát.

Tanuljon meg „nemet” mondani!

A mohó vágyaknak mindig nehéz ellenállni. Szerencsére van segítség, az úgynevezett asszertivitás tréning (vagy asszertív kommu­nikációs tréning): ennek lényege, hogy meg­tanítják, miként mondhatja el a véleményét nyugodtan, de határozottan. Ha jó előre be­gyakorolja érveit, és kidolgozza mind a lehetséges probléma-forgatókönyveket, mind azok megoldásának módjait, elegendő önbizalom­ra tehet szert ahhoz, hogy leküzdje a nehéz­ségeket és kitartson céljai mellett.

Ahogy egyre derűlátóbbá válik és kezd úrrá lenni a függőségén, a gondolkozásmódja is megvál­tozik, s képessé válik azt mondani: „Köszö­nöm, nem.” Ez öngerjesztő folyamatot indít el: minden egyes „nem” tovább növeli erejét ahhoz, hogy legközelebb újra nemet tudjon mondani a csábításra.

A körömrágás vége

Segítsen magának abbahagyni a köröm­rágást azzal, hogy fotókat készít lerágott körmeiről. Tartsa a fényképeket szem előtt, hogy mindig emlékeztessék, milyen csúf látványt nyújtanak.

A következő módszerek is segíthetnek:

  • Rágja mindig ugyanazt a körmét.
  • Lakkozza ki a körmét (akár színtelen lakkal), hogy elvegye a kedvét a rágástól.
  • Vásároljon rossz ízű, körömrágás elleni készítményt.
  • Tegyen ragasztószalagcsíkokat a körmeire.
Ha átirányítja figyelmét, és a vágyott étel helyett maga elé képzel egy szivárványt vagy egy idilli jelenetet, az segíthet a függőség legyőzésében.

Ismerje meg függőségét!

Attól a pillanattól kezdve, hogy úgy dönt, szembeszáll egy függőséggé válással fenyegető rossz szokással, a vonatko­zó tények ismerete sokat számíthat akaratere­je növelésében. Ilyen információ lehet példá­ul, hogy tüdeje már 20 perccel az utolsó cigaretta elszívása után elkezdi kijavítani ön­magát, és a vérnyomása is csökkenésnek in­dul; hogy a károsodott máj sejtek nem sokkal az italozás feladása után nekilátnak sérülé­seik kijavításának; vagy hogy több pénze ma­rad majd a családjának szánt finomságokra.

Hiszi, vagy sem! Függőség oka

A saját viselkedésüket megérteni képtelen szenvedélybetegek talán megkönnyeb­bülnek kissé, ha megtudják, hogy függőségüknek genetikai oka is lehet – legalábbis részben. A kutatások során több olyan gént is azonosítottak, amelyek összefüggnek az alkohol-, nikotin-, kokain- és egyéb anyagfüggőségekkel.

A vizsgálatok szerint a kábítószer- és alkoholfüggők gyermekeinek nyolc száza­lékkal nagyobb kockázatuk van arra, hogy maguk is szenvedélybeteggé váljanak; az egypetéjű ikerpárokon végzett kutatá­sok pedig azt is kimutatták, hogy a füg­gőség kialakulásában 50 százalékos az örökletes tényezők szerepe, és 50 százalé­kos a rossz problémakezelési készségeké. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy mindig van lehetőség a függőség leküzdésére.

Változtasson a képen!

Ausztrál kuta­tók megállapították, hogy az olyan termékek utáni mohó vágyakozás, mint a csokoládé, a jégkrém vagy a chips, szorosan összefügg az ezekről az ételekről az elmében kialakult igen eleven „képekkel”. Ezek a gondolati képek annyira le tudják kötni az agyat, hogy az már az egyéb szellemi funkcióknak, példá­ul a problémamegoldásnak a rovására mehet.

Kutatók megállapították, hogy a vágy jelen­tős mértékben csökkent, miután az alanyok valamilyen nem étel jellegű vizualizált képre összpontosították figyelmüket – például egy szivárványra vagy egy tájra -, vagy villódzó fekete és fehér pontok alkotta mintázatot néztek.

Hamarosan talán megjelennek a le­tölthető alkalmazások, amelyek megfelelő képeket kínálnak felhasználóiknak, hogy gyorsan és hatékonyan tudják legyűrni a rá­juk törő mohó vágyat.

Ne csinálja egyedül!

A függőségek nemcsak egyéneket tehetnek tönkre, hanem azok családját is. Előfordulhat, hogy a függő személy partnere túl sok háztartási feladatot vállal magára, vagy hogy otthon konfliktu­sok nehezítik az életet. Egyes családok a tel­jes tagadásba menekülnek, és úgy tesznek, mintha minden a legnagyobb rendben vol­na, holott megrekedtek a félelem, a remény, a szeretet és a bűntudat ördögi körében. A különféle támogató csoportok, mint az Anonim Alkoholisták, a családtagoknak is segítséget kínálnak: együttérzéssel viszonyul­nak szégyenükhöz és fájdalmukhoz, s meg­mutatják nekik, mit kell tenniük, hogy kitör­jenek a körből s meggyógyítsák nemcsak a függő személyt, hanem családon belüli kap­csolataikat is.

Az efféle tanácsadás, amelynek keretében a függő személlyel való közvetlen – de közvetítő jelenlétében zajló – konfrontá­cióra is sor kerülhet, sokat segít a családtag­oknak, hogy élni tudják a saját életüket, még akkor is, ha a függő személy nem hajlandó megtenni a problémája kezeléséhez szüksé­ges lépéseket.

Jegyezzük meg! Lehet, hogy az alkoholvágy valójában szomjúság vagy éhség; ilyenkor víz­ivással vagy evéssel hamar enyhíthető az érzés.

Értelmezze helyesen a jeleket!

Ami­kor „beüt” az alkohol utáni vágy, könnyen lehet, hogy agya valójában félrevezető üze­netet küld. Amiről azt gondolja, hogy a szeszfogyasztás kényszere, talán nem más, mint annak jele, hogy ki van száradva. Ha így van, akkor néhány pohár víz elmulasztja az „ihatnékot”. Mivel pedig az alkohol ener­giát is tartalmaz, az sem zárható ki, hogy az érzést az éhség váltja ki – tehát egy kis evés is megszüntetheti a késztetést. Amikor megpróbál leszokni az alkoholról, nagyon fontos a napi háromszori étkezés, valamint az, hogy sok alkoholmentes ital fogyasztásával gon­doskodjon szervezete kellő vízellátásáról.

Biológiai visszacsatolás

A szenvedélybetegek úgy is megtanulhat­ják leküzdeni függőségüket, hogy saját agyhullámaikat ábrázoló képeket néznek. Ez a biológiai visszacsatolásnak (biofeed-back) nevezett módszer kétféle agyhullá­mot jelenít meg a képernyőn: az alfa-hul­lámokat (amelyek az ellazultságot jelzik) és a nyugalmat jelző téta-hullámokat. Az alanyoknak a légzésükre és a szívveré­sükre összpontosítva kell megtanulniuk, hogyan szüntethetik meg a stresszt.

Ezzel egyrészt enyhítik a következő ital vagy adag megszerzése miatti szorongásukat, másrészt azt is látják, miként hat szellemi állapotuk a képernyőn megjelenített agy­hullámaikra, és ez a tetteik hatékonyságát igazoló megerősítésként hat.

Nyugtassa magát citromfűvel!

Ha a dohányzásról vagy az alkoholról való végle­ges lemondás időszakában önre tör az a sajá­tos, nehezen megfogható nyugtalanság, próbáljon valamilyen gyógynövénykészítményt használni ellene. Készítsen például illatos és megnyugtató citromfűteát: szórjon egy ma­réknyi frissen összevágott levelet forrásban lévő vízbe. A citromfű könnyen termeszthető a kertben vagy akár egy balkonládában. Más gyógynövényekkel, például galagonyával vagy golgotavirággal kombinálva is hatásos.

Jegyezzük meg! A tárnicsgyökérből készült Angostura keserű enyhítheti a túl sok alkohol hatását

Próbálja ki a máriatövist!

Ez a gyógy­növény elsősorban máj gyógyító hatásáról híres. Márpedig a máj azon szervek egyike, amelyeket a legnagyobb valószínűséggel ká­rosít a túlzott alkoholfogyasztás. Kimutatták róla, hogy kijavítja a hepatocitákat – az alko­hol gyakran tesz kárt a máj sejtek e típusá­ban. Igyon naponta három csésze teát (ehhez szórjon 3 teáskanál magot egy csésze forrás­ban lévő vízbe), vagy szedjen máriatövis-tartalmú táplálékkiegészítőt. Gyógynövény­termékek használata előtt mindig kérje orvosa tanácsát!

Szokjon rá a vízre!

Mivel az alkohol vízhajtó hatású, azaz felgyorsítja a test szöve­teinek vízvesztését, a másnaposság egyik leg­főbb oka a kiszáradás. A legjobb tanács ezért az, hogy az első szeszes itala előtt igyon egy pohár vizet, majd az este folyamán mindig felváltva fogyasszon alkoholt és vizet. Végül pedig lefekvés előtt is igyon még egy nagy pohár vizet.

Pihentesse!

Még ha nem iszik nagyon sokat, akkor is időt kell adnia májának, hogy alkohol fogyasztása után regenerálódjon – ezért a legjobb, ha hetente két vagy három napon egyáltalán nem iszik szeszes italt. A rendszeres alkoholizálás növeli a májcirrózis (májzsugor) kockázatát: egy japán tanul­mány kimutatta, hogy a heti alkoholbevite­lüket öt-hét napra szétosztó személyek körében magasabb a halálozási ráta, mint a hetente csak egy-négy napon ivókéban.

Segítség a bárszekrényből

Lehetőleg mindig igyekezzen elkerülni a másnapossá­got, de ha egy átmulatott éjszaka után nincs rendben a gyomra, próbálja ki az Angostura keserűt: adjon néhány cseppet egy csésze forrásban lévő vízhez. Ez a tárnicsgyökérből készülő szer kiváló természetes orvosság az enyhébb emésztési panaszokra. Hasonlóan jó hatású lehet másnaposság ellen a tonik. Ez utóbbi ital azonban egy keserű vegyületet, a kínafa kérgéből készült kinint is tartalmaz, amely túl nagy mennyiségben fogyasztva szívritmuszavarokat, idegi eredetű remegést és szemkárosodást okozhat, ezért naponta legfeljebb egy nagy pohár tonikot igyon.

Egy kis édesség

Mivel a méz és a gyü­mölcsök – például a datolya – az alkohol lebontását gyorsító fruktózt tartalmaznak, a másnaposság megelőzésére és kezelésére is alkalmasak. A forró vízben elkevert méz rég­óta ismert, macskajaj elleni orvosság.

Egyen is, ha iszik!

Az alkohol élvezeté­nek és hatásai minimalizálásának legjobb módja, ha ételhez fogyasztja. Amikor ugyan­is táplálék kerül a gyomorba, összehúzódik a gyomrot a vékonybéltől elválasztó záróizom, s a szilárd táplálék akár 8 órán át emésztőd­het ott. Az alkohol tehát ilyenkor a gyomor­ba zárva marad, s emiatt csak lassabban szí­vódik fel a vérbe.

Halassza el az élvezetet!

Használja érzelmi intelligenciáját a rossz szokások elha­gyásához. Ha úgy érzi, hogy szüksége volna egy pohár szeszes italra, halassza el ezt az élvezetet egy teljes órával. Könnyen lehet, hogy akkorra már a késztetés is megszűnik. A kielégülés efféle késleltetésének sikere ese­tén ráadásul pozitívan és derűlátóan fogja látni önmagát – márpedig ezek mind kulcs­fontosságú tényezők a különféle függőségek megelőzésében és kezelésében.

Csak változatosan!

Ha ön hajlamos arra, hogy időnként óriási adag ételt tömjön magába, a legrosszabb, amit tehet, egy szigo­rú diéta elkezdése. Minél több ételt tagad meg magától, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy sikerül megoldania a problé­mát. Egyen inkább mindenfajta ételből, és korlátozza más módszerekkel az evési rohamokat.

Jegyezzük meg! Az egyik trükk az, ha kisebb tányért használ, így az adagok is kisebbek lesznek.

Szintén jó megoldás, ha a „rossz” ételekből csak egyszeri adagokat eszik, s azt sem ott­hon – tehát a nagy doboz jégkrém tévé előtti befalása helyett vegyen inkább egy gombóc fagylaltot a cukrászdában, s élvezzen minden egyes nyalást. Ahogy mind jobban úrrá lesz káros szokásán, úgy vehet föl egyre több egészséges ennivalót étrendjébe.

Reggelivel a nagyevés ellen

A régi mondás – „reggelizz úgy, mint egy király” – különösen igaz azok esetében, akik hajlamo­sak egyszerre túl sokat enni. A reggelizés „be­indítja” az anyagcserét, ezért óriási segítség lehet a nagyevőknek, főleg ha ebédet és va­csorát is fogyasztanak. Az étkezések kihagyá­sa jelentősen növeli a nap későbbi részében jelentkező „falási rohamok” valószínűségét.

Beszéljen evés közben!

Evés közben végig összpontosítson az ételre. Olyan lassan egyen, amennyire csak tud, hogy gyomrának elég ideje legyen jelezni, ha már megtelt.

A falatok között mindig tegye le a kést és a villát. Törekedjen arra, hogy az étkezéseket kellemes beszélgetésekre is kihasználják, mivel ez szintén lassítja az evést, és időt ad a természetes étvágyszabályozó mechaniz­musoknak hatásuk kifejtésére.

Próbálja ki a pszichológiai aku­punktúrát!

Az érzelmi felszabadulás tech­nikájának (EFT) is nevezett módszer haté­konynak bizonyult a mohó vágyak leküzdésében. A kezelés során bizonyos aku-punktúrás pontokat ütögetnek, miközben a páciens adott gondolatokra vagy érzelmek­re összpontosít. Az ausztráliai Griffith Egye­temen az EFT-vel kezelt személyek úgy talál­ták, hogy az ételek utáni vágyuk – beleértve az édességek és a chipsek utánit is – már négy kétórás kezelés után enyhült, ráadásul a hatás hat hónapon át megmaradt.

Dugja el a mérleget az elején…

Ha a dohányzásról leszokva fölszed néhány kilót, az jelentéktelen egészségi kockázat ahhoz ké­pest, amekkora előnyöket új életmódja kínál a szívének és a tüdejének – hogy a rák csök­kent kockázatát ne is említsük. A hízás azért következik be, mert a nikotin felgyorsítja az emésztést és az anyagcserét, továbbá csök­kenti az étvágyat. Ráadásul a leszokás után sokan evéssel próbálják pótolni a cigaretta szájban érzett stimulációját, és azzal próbál­nak ellazulni is. Rövid távon ne aggódjon tehát amiatt, mennyit mutat a mérleg, csak táplálkozzon minél egészségesebben és válto­zatosabban – egyen például hántolatlan ga­bonaféléket, valamint sok-sok friss zöldséget és gyümölcsöt.

Jegyezzük meg! A mangóevés növelheti szervezete szerotoninszintjétf így könnyebben megbirkózik majd a dohányzásról való leszokás stresszével

Természetes gyümölcscukor

Ahelyett, hogy kielégítené cukor- és cso­koládévágyát, néhány héten át minden­nap egyen egy jókora tál gyümölcssalá­tát. A gyümölcsökben lévő természetes cukor, a fruktóz lassabban bomlik le a fi­nomított répacukornál, és ez hozzájárul a vércukorszint szabályozásához. A fruktózról kimutatták, hogy hatékonyan segíti a cukoréhség kordában tartását.

…de vezessen ételnaplót!

Bár lehet, hogy átmenetileg többet nassol, amikor ab­bahagyja a cigarettázást – ez egyébként rövid távon teljesen veszélytelen -, végső célja valószínűleg étvágyának és súlyának kordá­ban tartása lesz. Ha leírja, mit és mikor eszik, az segíthet annak megállapításában, hogy mely időszakokban helyettesíti a dohányzást evéssel. Ilyenkor az a legjobb, ha kilép az otthonából és testmozgást végez – a mozgás eltereli figyelmét az evésről, segít elégetni a fölösleges kalóriákat, és jó formába hozza szívét és tüdejét.

Küzdje le a vágyat bupropion-hidrokloríddal!

Ezt a korszerű, antidepresszáns hatású gyógyszert a dohányosok megsegítésére fejlesztették ki. A Wisconsini Egyetemen végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a nikotintapasznál kétszer hatékonyab­ban segíti a leszokókat. A szer feltehetőleg azáltal csökkenti a dohányzás utáni vágyat, hogy befolyásolja a hangulatszabályozó idegi ingerületátvivő anyagokat, s ezzel enyhíti a kellemetlen elvonási tüneteket.

Ne legyen rá pénze!

Nem lehet elját­szani azt a pénzt, ami nincs. Ha tehát szeren­csejáték-függő, ürítse ki a tárcáját és vágja darabokra bank- és hitelkártyáit – most! Így persze szüksége lesz valakire, aki a pénzügyeit intézi. Emellett blokkolnia kell az internetes szerencsejáték-oldalak számítógépéről való elérését is. Ne feledje, szakszerű segítséget is igénybe vehet orvosán vagy az Anonim Szerencsejátékosok Szervezetén keresztül.

Stimulálja az agyát!

A szenvedélybete­gek kezelése során az egyik fő feladat, hogy helyreállítsák az agy képességét saját opiátjainak, azaz az endorfinok néven ismert vegyületeknek az előállítására. Két kutató, Kari Schmidt professzor és dr. Meg Paterson megállapította, hogy ha a tarkó akupresszúrás pontjait igen gyenge árammal kezelik, az endorfinok felszabadítására készteti a szervezetet. A hat-tíz napig tartó kezeléshez csak egy kisméretű, zsebre tehető eszközre van szükség, és a módszer már egy-két héten belül hatásos lehet. Hazánkban ilyen készülék nem kapható, az akupresszúrás pontok masszírozása azonban közel ilyen jó hatású.

Egyen mangót!

Amikor a dohányzásról való leszokással küszködik, nagyon fontos lehet, milyen ételeket választ magának. A cigaretta elszívásakor tapasztalt kellemes érzés a dopaminnak, a noradrenalinnak és az endorfin nevű „jó közérzet” hormonnak köszönhető, amelyek felszabadulását a nikotin váltja ki. Ez a hatás jól helyettesíthető a stresszcsökkentő szerotoninnal – ennek szintje hatékonyan növelhető például úgy, hogy sok időt tölt erős fényben. Vannak emellett olyan ételek, amelyek emelik a vér szerotoninkoncentrációját – ilyen egyebek közt az eper, a narancs, a mangó, a csicseriborsó, a lencse és a törökmogyoró.

Sokat segíthet az is, ha olyan, a dopamin lassú, de folyamatos felszabadulását serkentő élelmiszereket fogyaszt, mint a joghurt, a mandula, az avokádó vagy a hüvelyesek. Ha pedig épp most hagyta abba a dohányzást, segítse szervezete sejtjeit a szokás okozta károk kijavításában azzal, hogy C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítőt szed.

Mit jelez a szemcsepp?

A fiatalok kábítószer-használatára utaló jel lehet, ha gyakran használnak szemcseppet, hogy leplezzék szemük vörösségét, valamint a szerek hatására kitágult vagy összeszűkült pupillájukat. További figyelmeztető jel lehet:

  • kimaradás az iskolából;
  • pénz vagy értéktárgyak eltűnése a lakásból;
  • titkolózás az új barátokról, és az, haaz illető „több magánéletet” követel.

Amennyiben efféle problémára gyanakszik, kerülje a közvetlen konfrontációt! Kérjen segítséget orvosától vagy egy olyan szervezettől, mint a Névtelen Drogfüggők (NA).

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.