Panaszok és kezelésük

Intsen búcsút a kínzó allergiának!

Hajdanán két lehetőség közül választhatott: vagy szenved az allergiás tünetektől – a tüsszögéstől, a könnyezéstől és az orrfolyástól -, vagy bevesz egy antihisztamint, és gyor­san ágyba bújik, mielőtt a szer kiüti. Ma már igen sokféle allergiatabletta és -kezelés létezik, és számos valóban használ – anélkül, hogy különösebb mellékhatásokat okozna. Ráadásul ezek közül több recept nélkül is kapha­tó, és legtöbbjük ugyanolyan hatásos, mint a vényköteles szerek. Egyre több adat mutat arra, hogy létezik haté­kony és fájdalommentes alternatíva az allergia elleni oltá­sokkal szemben

Sós vizes öblítés

Ha vény nélkül kapható vagy házilag készített konyhasóol­dattal mossa át az orrát, azzal eltávolíthatja az allergéneket és felhígíthatja a nyálkát. Egy pollenallergiában szenvedő gyerekeken végzett olasz vizs­gálat során kiderült, hogy azok, akik naponta háromszor sóoldattal öblítették át az or­rukat, kevesebb orrdugulást, tüsszögést és viszketést tapasz­taltak – s ennek megfelelően kevesebb antihisztamint is szedtek -, mint azok, akik nem öblögettek.

Nem elég az olda­tot az orrba permetezni – mos­sa is át az orrüreget kímélete­sen egy erre a célra kapható orrmosóval. A Michigani Egyetem kutatói 127 bedugult orrú felnőtt vizsgálatakor azt találták, hogy az orrukat ala­posan átmosok 60 százaléká­nál jelentősen enyhültek a tünetek, míg a permetezők körében csak 40 százalék volt ez az arány.

A michigani szakemberek sóoldatreceptje egyébként egyszerű: keverjen el fél teás­kanál konyhasót és fél teáska­nál szódabikarbónát fél liter langyos csapvízben. A haszná­lathoz hajoljon a mosdó fölé, és fordítsa úgy a fejét, hogy a bal orrlyuka legyen lejjebb. Fecskendővel öblítse át óvato­san a jobb orrlyukát negyed liter oldattal, s hagyja, hogy az a bal orrlyukán át csorog­jon ki. Ezután fújja ki kíméle­tesen az orrát, majd ismételje meg az öblítést a másik orr­lyukkal is. A végén ne feledje el megtisztítani a fecskendőt!

Antihisztaminok

Ha tünetei nem gyakoriak (hetente legfeljebb háromszor, illetve egy évben legfeljebb négy héten át tapasztalhatók), vagy ha annyira enyhék, hogy nem zavarják az alvásban és az egyéb tevékenységekben, akkor könnyen lehet, hogy csak antihisztamin-készítmény-re van szüksége. A Washingto­ni Egyetem kutatói 55 vizsgá­lat eredményeinek összesítő elemzése alapján jutottak erre a következtetésre. Az anti-hisztaminoknál csak a vény­köteles szteroidok képesek hatékonyabban enyhíteni az allergia összes tünetét.

Jó választás a loratadin és a Cetirizin, ez a két, korábban vényköteles, ám ma már sza­badon megvásárolható gyógy­szer, amelyek nem, vagy csak minimális mértékben álmosíta­nak. Hatásuk tartósabb, mint a difenhidramin típusú régebbi antihisztaminoké. Az is igaz viszont, hogy a régebbi szerek erősebb hatásúak, kifejezetteb­ben enyhítik az allergiás tüne­teket – derült ki összehasonlító vizsgálatokból. A legjobb ered­mény érdekében az antihiszta-minokat azelőtt vegye be, hogy érintkezésbe kerülne egy olyan anyaggal, amelyre allergiás!

Van egyáltalán még bármi ok arra, hogy vényköteles antihisztamint vásároljunk? Nos, a legtöbb ember számára nincs. A receptre kapható vál­tozatok nagy előnye a legutób­bi időkig az a kényelem volt, hogy 24 órán át hatottak álmosítás nélkül, többségük azonban ma már vény nélkül is kapható.

 Antihisztaminos szemcseppek

Ezek a cseppek kínálják a leghatéko­nyabb és legbiztonságosabb megoldást az allergiás kötőhártya-gyulladás tünetei – a viszketés, a könnyezés, a kivörösödés, a fényérzékenység, a „szemcsésség” és a szemhéj­duzzanat – ellen, amelyeket a pollen-, illetve penészallergia válthat ki. Azok a szemcseppek a legjobbak, amelyekben az antihisztamin mellett – az allergiás tünetek okozóiként számon tartott – hízósejteket stabilizáló hatóanyag is van.

Ezek gyorsan enyhítik a tüne­teket, és elég naponta kétszer használni őket, míg a csak antihisztaminos szemcseppeket napi négyszer kell alkalmazni. Kiváló alternatívái a kortikoszteroidot tartalmazó szem-cseppeknek is, amelyek haté­konyak ugyan, de veszélyes mellékhatásaik lehetnek. Az orvosok többnyire csak idült vagy súlyos túlérzékeny­ségi tünetek esetén, illetve egyéb speciális szemészeti kór­képekben írnak föl szteroidos szemcseppeket.

Dekongesztánsok (orrdugulás elleni szerek)

E tabletták, orr-cseppek és orrspay-k azáltal csökkentik az orrdugulást, hogy szűkítik a nyálkahártyá­kat ellátó ereket és így mérsék­lik a nyálkahártya-duzzanatot. Hatékonyak ugyan, de a tab­lettás változatok álmatlanságot és szorongást okozhatnak. Vérnyomásemelő hatásuk miatt nem ajánlják őket a zöld hályog bizonyos eseteiben vagy magas vérnyomásban szenve­dőknek sem. Az orrspray-k és -cseppek a tablettáktól el­térően nem idéznek elő álmat­lanságot, ha viszont három napnál hosszabb ideig használ­ják őket folyamatosan, mellék­hatásként még erősebb orrdu­gulást okozhatnak.

Az orvosok a dekongesztánsokat gyakran hisztaminokkal együtt írják fel a tünetek haté­konyabb enyhítése érdekében, vagy olyan, vény nélkül kapha­tó gyógyszereket javasolnak, amelyek mindkettőt tartalmaz­zák. Melyik a jobb? Tajvani kutatók összehasonlítottak egy közkedvelt, vény nélkül kapha­tó kombinációs készítményt egy gyakran rendelt vényköte­les, szintén kombinációs válto­zattal, és azt találták, hogy a kettő azonos mértékben eny­hítette az allergiás tüneteket. Akkor hát mit tanácsolunk? Kezdje a vény nélkül kapható változattal!

Szteroidos orrspray-k

Ezek a spray-k csak receptre kaphatók, vi­szont sokkal jobb választást jelentenek a vény nélkül kap­ható, orrdugulás elleni orr-spray-knél, mivel jóval több­féle kedvező hatásuk van, és gyakrabban is használhatók anélkül, hogy a dekongesztán-sokhoz hasonló kellemetlen mellékhatásokat okoznának. Csökkentik a gyulladást, és mind közül ezek enyhítik a leg­hatásosabban a főbb allergiás tüneteket – a tüsszögést, az orrfolyást, az orrdugulást, az orr járatok viszketését és a szem könnyezését és viszke­tését – derült ki egy ausztrál vizsgálat tapasztalataiból.

A szteroidos orrspray-k az antihisztamin-tablettáknál és -spray-knél is hatékonyabbak. A Pennsylvaniai Állami Egye­tem kutatói 44 légúti allergiás beteg vizsgálatakor azt talál­ták, hogy a szteroidos orr-spray-t használók körében rit­kább volt az orrdugulás, mint az antihisztamint alkalmazó­kéban. Az előbbiek így jobban aludtak, és nappal is éberebb­nek érezték magukat. Amikor pedig egy 348 beteg bevonásá­val végzett felmérés során a betegek egy része négy héten át szteroidos spray-t használt, másik részük pedig napi rend­szerességgel szedett antihiszta­mint, a szteroidos csoportban nagyobb mértékben enyhültek a tünetek.

Legyen azonban tü­relmes: e szerek az első haszná­lattól számítva tíz órán belül elkezdik ugyan kifejteni hatá­sukat, ám a maximális haté­konyság elérése két hétig is el­tarthat.

Hízósejt-stabilizálók

Allergiás tüneteit szinte már a jelentkezésük előtt meg­fékezheti belélegezhető hízó-sejt-stabilizálókkal, például kromolinnal vagy nedokromil-lal. Ha a hízósejt-stabilizáló gyógyszereket már az első tü­netek megjelenésekor elkezdi használni, vagy netán már akkor, amikor nőni kezd a lég­köri pollenkoncentráció, a ha­tóanyag meggátolja a gyulla­dáskeltő vegyületeknek, egyebek közt a hisztaminoknak és a leukotriéneknek a fel­szabadulását az immunrend­szer hízósejtjeiből.

Egy 177 parlagfű-allergiás beteg bevo­násával végzett vizsgálatban a kutatók megállapították, hogy a háromhetes pollenszezon ide­jén a szert használók 74 száza­léka találta azt hatásosnak. A bökkenő csak az, hogy na­ponta akár hatszor szükség lehet az alkalmazására.

ALLERGIAOLTÁS

Ha allergiája nemigen kezelhető gyógyszerekkel, lehetséges, hogy szakorvosa allergia elleni oltásokat fog javasolni. Meg­lehetősen hosszadalmas eljárásról van szó: az immunterápia során először három-hat hónapon át hetente adnak injekció­kat, majd további három-öt éven át havonta. Az eredmény: a virágporra, penészre, poratkára, állati korpára és rovarméreg­re allergiás betegek jelentős részének állapota az injekciókúra kezdetétől számított egy-két éven belül kifejezetten javul. Né­hányan a kezelés után tünetmentesek maradnak, másoknak még öt éven túl is szükségük lehet további injekciókra.

A kutatók szerint hatékony a tű nélküli immunterápia is, amelynek során meghatározott antigéneket juttatnak a nyelv alá oldat formájában. Olasz kutatók 70, gyermekek körében al­kalmazott, tű nélküli immunterápiát vizsgáló felmérés eredmé­nyét elemezték, s azt találták, hogy a résztvevők 44 százaléká­nak enyhültek a tünetei, az allergia elleni gyógyszerekből pedig 24 százalékkal kellett kevesebbet használni. A nyelv alatti ké­szítményekkel végzett immunterápia a legalább 18 hónapon át folytatott, pollenallergia elleni kezelés esetén volt a leghatéko­nyabb. A legkevésbé a rövid kúrák, illetve a poratka-allergia elleni kezelések voltak hatékonyak.

Fölkeltettük érdeklődését? Kérdezze meg orvosát, be tudja-e utalni egy kezelési programra.

Leukotriénmódosítók

Ezek a receptre kapha­tó asztmagyógyszerek azért ké­pesek enyhíteni a nappali és az éjszakai allergiás panaszokat, mert gátolják az immunrend­szer által termelt gyulladás­keltő leukotriének termelődé­sét, amelyek hozzájárulnak az orrdugulás, a viszketés, a könnyezés és az orrfolyás megjelenéséhez. Egyik változa­tukat, a montelukasztot aszt­ma ellen is engedélyezték. De vajon érdemes ezért orvoshoz menni és több pénzt kiadni? Valószínűleg nem.

Két vizsgá­lat szerint a vény nélkül kap­ható gyógyszerek ugyanilyen hatásosak és sokkal kevesebbe kerülnek. A Chicagói Egyetem kutatói szerint a pszeudoefed-rin-tartalmú dekongesztánsok ugyanennyire hatásosak, az Illinoisi Egyetem szakembe­rei pedig a montelukasztot egy széles körben elérhető anti-hisztaminnal, a loratadinnal összehasonlítva nem találtak lényeges különbséget a kettő hatása között.

Vörös acsalapu

A vörös acsalapu (Petasites hybridus) levelében található vegyületek azáltal enyhíthetik az orrdugulást, hogy csökken­tik a szervezetben az allergiás tüneteket okozó hisztaminok és leukotriének termelését. Egy 16 önkéntes bevonásával végzett vizsgálat során az acsa-lapu-kivonat ugyanolyan haté­konyan szüntette meg az orr­folyást, illetve az orrdugulást, mint a vényköteles fexofena-din. Svájci kutatók 236 széna­náthás beteget megvizsgálva azt találták, hogy a tünetek enyhítése tekintetében nincs különbség a vörös acsalapu és az antihisztaminok közé tarto­zó Cetirizin között.

Csak olyan acsalapu-kivonatot vegyen, amelyen szerepel a „PA-mentes” jelölés, mivel ezekből a feldolgozás során eltávolítják a növény potenciá­lisan ártalmas és mérgező pirrolizidin alkaloidjait. Ne használjon acsalaput, ha aller­giás a parlagfűre, a köröm­virágra, a százszorszépre vagy a krizantémokra!

Liofilizált csalán

A liofilizált és kapszulába zárt csalánlevél egy közelmúltban végzett vizsgálat alapján az ön­kéntes résztvevők 55 százalé­kánál enyhítette az allergiás tüneteket. A résztvevők napi 300 mg-ot kaptak, és 48 száza­lékuk nyilatkozott úgy, hogy a növényi eredetű szer hatáso­sabb volt a korábban szedett allergiaellenes gyógyszernél.

A tévhitekkel ellentétben nem segít

Levegőszűrők: Ha csak annyit tesz, hogy bekap­csol egy levegőszűrőt, az nem fog sokat számítani az allergia szempontjából. Kanadai orvo­sok összegezték néhány, a levegőszűrő berendezések ha­tásosságára vonatkozó vizsgá­lat eredményét, és megállapí­tották, hogy a szűrt levegő nem javította a tüdőfunkciót, az olyan tüneteket pedig, mint a köhögés, a tüsszögés, a könnyezés és az orrfolyás, csak minimális mértékben eny­hítették. Ha háziállatot tart, és a hálószobában levegőszűrőt használ, akkor legalább azzal könnyítse meg a készülék dol­gát, hogy az állatot soha nem engedi be ebbe a helyiségbe.

Különleges légszűrővel ellátott porszívók: Azt hiszi, hogy egy minőségi porszívóval hatékonyan eltávolíthatja a szőnyegekből és a kárpitok­ból az allergéneket? Nos, sajnos téved. A porszívózás – a készülék minőségétől füg­getlenül – általában csak fel­kavarja a port, a pollent és az állati korpát, amitől az Ön állapota még rosszabbra for­dul. Brit kutatók részecskéket csapdába ejtő szűrőt tettek az orrukra, így ellenőrizve a különféle porszívók műkö­dését, s azt találták, hogy az összes típus valóságos macska­korpa- és poratkafelhőt kavart fel a levegőbe

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.