Rákmegelőző életmód

Mozgás és sport szerepe a rákterápiában

Jegyezzük meg! Elmúltak már azok az idők, amikor az orvosok kímélő életmódot javasoltak a rákbetegeknek. Ma már tudjuk, hogy az aktivitás segít az életkedv újraébresztésében és fokozásában, sőt abban is, hogy a betegséget legyőzzük.

A rák diagnózisa olyan félelmeket ébreszt, amelyek nem ritkán a páciens egész életében megmaradnak, még akkor is, ha a betegség a kezelést követően már nem mutatható ki. Az érintettek lelke tovább vérzik. A saját tes­tükbe és annak öngyógyító erejébe vetett bizal­muk elveszett, hiszen egyszer már „cserben­hagyta” őket. A rákterápia ráadásul igencsak erőt rabló folyamat, amely akár hónapokon, éveken át húzódhat. Annál fontosabb az erő és a bátorság, hogy aktívan lépjen fel e betegség ellen!

A nagyobb kihívást jelentő sporttevé­kenységek segíthetnek abban, hogy önbizal­mát ismét felépítse, félelmeit pedig csökkentse. Időközben számos kutatás igazolta a mozgás­terápiák pozitív hatását a rákbetegek fizikai és lelki állapotára. Mivel az esetleges egészségká­rosodással kapcsolatos aggodalmakról bebizo­nyosodott, hogy alaptalanok, a rák és a sport témaköre az orvosok és páciensek részéről is egyre inkább új, felfedezésre váró tudomány­ágként vonul be a megelőzés és gyógyítás terü­letére.

Valóban úgy tűnik, hogy a sportnak nem csu­pán bizonyos rákos megbetegedések esetén le­het védő hatása. Körvonalazódik az is, hogy a mozgás mint kísérőterápia egyre inkább teret nyer a rákos betegek kezelési folyamatában. Különösen emlő- és bélrák esetében támasztja alá egyre több bizonyíték a pozitív hatást.

Kutatási eredmények (1): Köztük például a 2005-ben nyilvánosságra hozott Nurses’ Health Study, amelyben az Egyesült Államok több egyeteme is részt vett, és amelyből kiderül, hogy a vizsgált 2987 em­lőrákos páciens esetében 26-40 százalékkal csökkent a rák kiújulásának esélye, ha hetente legalább háromszor egy órát mérsékelt testmozgással töltöttek (ez alatt a „kissé megeről­tető” mozgásformákat értették).
Kutatási eredmények (2): A Chicagói Egyetemhez tartozó National Cancer Institut egyik kutatócsoportja, a Cancer and Leukemia Group B (CALGB) 2006-ban kimutatta, hogy a rákterápia kezdetét követően a testmozgással töltött idő heti háromszor negyvenöt percesre emelése bélrákos betegek esetében jelentősen csökkentette a kiújulás kockázatát.

Ezeknek a kutatásoknak az eredményeiből levonhatjuk azt a következtetést, hogy hetente legalább négy-öt órányi lendületes sétának ugyanilyen pozitív hatása lehet – ezt egyébként a Nurses’ Health Study eredményei bizonyítják is. Min­den adat arra vall, hogy a rendszeres testmoz­gás hatásossága emlőrák és bélrák esetében felér az új, nemzetközi szinten áttörésként ér­tékelt rákgyógyszerekével!

Jegyezzük meg! Az American Insti­tut for Cancer Research (Amerikai Rákkutató Intézet) becslése szerint a növekvő testi aktivitás normális tartományba tartozó testsúly ese­tén a dohányzás abbahagyása után a második leghatásosabb tényező az emlőrák és bélrák kockázatának csökkentésében.

Amellett, hogy a mozgás pozitív hatása egy­értelmű, az még messzemenően tisztázatlan, pontosan hogyan is működnek ezek a biológiai hatásmechanizmusok. A biomarkerek kutatá­sa, például az, hogy az interleukinek és a citokinek hogyan függnek össze a testmozgással, néhány ígéretes eredmény ellenére még a kez­deti szakaszban tart.

A szakemberek azonban abból indulnak ki, hogy a rendszeres testmozgás a rosszindulatú daganatok többféle stádiumában is pozitív változásokat eredményezhet, melyek az im­munrendszert, egyes hormonális tényezőket, a komplex hatású inzulinhoz hasonló növeke­dési faktort, a DNS javítómechanizmusait, valamint a szabad gyökök semlegesítését és a kiegyensúlyozott energiamérleg fenntartását érintik. Azt is feltételezik, hogy a pozitív hatás nem egyetlen mechanizmusnak, hanem több tényezőnek köszönhető.

Aktív rákmegelőzés

Az emlő- és bélrák megelőzésére az egye­sült államokbeli szakmai testületek a hét legtöbb napján legalább 30, de inkább 45-60 perc sportolást ajánlanak. Nem számít, hogy erőedzés vagy álló­képességet fokozó sport mellett dönt. Egyedül a rendszeresség, az intenzitás és az időtartam fontos. Ezért olyan spor­tot válasszon, amely örömmel tölti el! Ha ugyanis kötelességnek érzi az edzést, nem valószínű, hogy hosszú távon is kitart mellette.

A sport mint gyógymód

Ideális esetben a rákterápia egész folyamatát végigkíséri a testmozgás. A sporttudományban rehabilitációs láncnak nevezik ezt a programot. Optimális, ha beteg már az intenzív osztályon, 24 órával a műtét után, illetve a kemoterápia és a sugárkezelés időtartama alatt is elkezdi a fizioterápiát, kezdetben persze irányítással. A rákos betegek kezelésének legtöbb módszere ugyanis mellék- és utóhatásokkal jár, amelyeket kezelni kell, amilyen hamar csak lehetséges. Ha a sebészeti beavat­kozás ezenfelül mozgáskorlátozottsággal is jár, a célzott terápia hozzásegítheti a pácienst ahhoz, hogy mihamarabb visszanyerje mozgé­konyságát.

Nem utolsósorban pedig azt is megtanulja, hogyan érzékelheti tudatosabban a testét, hogyan kerülhet összhangba megváltozott test­képével, hogyan ismerheti fel határait, és hasz­nálhatja fel saját erőforrásait. A rákövetkező rehabilitációs fázisban a fizioterápiát kiegészíti vagy felváltja a sportterápia, melyre egy rehabi­litációs intézményben vagy ambulánsán kerül sor.

A heti rendszerességű rehabilitációs sport célja, hogy a pácienset motiválja, és kedvet éb­resszen az önálló vagy egyesület keretein belül megvalósuló folytatáshoz. Az egész kezelési folyamatot végigkísérő moz­gásprogram megelőzheti, enyhítheti, sőt akár meg is szüntetheti az olyan testi tüneteket, mint a fáradtság, az izomrövidülés, az izom­szövet letapadásai, az arthrotikus elváltozások, a csontritkulás és a polineuropátia (így nevez­zük a végtagokban jelentkező érzékelési zava­rokat és fájdalmakat).

A mozgás megelőző hatású a lelki beszűküléssel kapcsolatban is, amely nem ritkán depresszióban, félelmekben és általános elbizonytalanodásban jelentkezik. Mindez jelentősen elősegíti a rehabilitáció si­kerességét. A legfontosabb az, hogy mindvégig mozgásban maradjon, kezdetben a terapeuta segítségével, azután egyedül.

Így hat a mozgás

Függetlenül attól, hogy kórházban van még valamilyen rákos megbetegedés miatt, vagy ismét otthon, a rendszeres testi aktivitás fon­tos, mert:

 • a láb- és hátizmok erősítése, valamint a tüdőfunkció javítása révén megelőzi a moz­gáshiány következményeit, a tüdőgyulladást és az izmok leépülését
 • enyhíti a krónikus kimerültség szindrómát
 • segít visszaállítani a nappalok és éjszakák ritmusát
 • javítja az étvágyat
 • rövidíti a neutropeniás fázist, amely a védő­sejtek (neutrofil granulociták) megfogyatkozá­sával jár (ennek köszönhetően csökken a fertő­zések kockázata és az ágyhoz kötöttség ideje is)
 • megtartja és ösztönzi a testtudatot, ennek köszönhetően pedig növeli az életkedvet
 • stabilizálja és erősíti a szívet és a keringési rendszert.

Pszichoszociális síkon is komoly segítséget jelenthet a rendszeres mozgás, mert

 • erősíti az önbizalmat
 • a sport közben folytatott kommunikáció és az együttlét társaságot biztosít
 • újra javul az életminőség és a közérzet
 • a beteg megőrizheti az önállóságát és meg­tanulhatja felmérni saját erőforrásait
 • a mozgás öröme növeli a motivációt
 • erősödik az egészségtudatosság annak kö­szönhetően, hogy a páciens aktívan részt vehet a betegség legyőzésében.

Pozitív hatás bél- és emlőrák esetében

Mióta 1980-ban megjelent egy német kutatás eredménye azzal kapcsolatban, hogy a külön­böző foglalkozások milyen mértékben befolyá­solják az egyéni bélrákkockázatot, nőtt az ér­deklődés egy hasonló felvetés, a mozgás meg­előző szerepe iránt. A mai napig több mint hatvan kutatási ered­mény született erről a témáról.

Az eredmények azt mutatják, hogy magas fokú testi aktivitás esetén a rákos megbetegedés kockázata 40-50 százalékkal csökken.

Nyilvánvaló összefüggéseket találtak a mozgás és a bélrákkockázat alakulása között a legkü­lönbözőbb vizsgálati módszerekkel: egyesek retrospektív (utólagos kikérdezésen alapuló), mások követéses módszerrel, különböző né­pességcsoportokon, különböző kontinenseken – Európában, Ázsiában, az Egyesült Államok­ban – vizsgálódtak.

Kutatási eredmények! Kiderült, hogy az emelkedő aktivitásszint, akár intenzitás, akár gyakoriság, akár időtartam tekintetében, csökkenti a bél­rák kockázatát.

Annak a legalacsonyabb a koc­kázata, aki egész életében megőrzi a rendsze­res, intenzív testmozgás szokását. Összefoglal­va: több kutatás is kimutatta a dózis-hatás összefüggést, és úgy tűnik, a mérsékelt intenzi­tású, naponta legalább fél órán át tartó test­mozgás a leghatékonyabb a kockázat csökken­tésében. Az azonban még nem kellően tisztázott, hogy a túlságosan sok sport ártalmas-e.

Hatékonyság emlőrák esetén

1985-ben jelent meg első ízben olyan kutatási eredmény, amely szerint az egyesült államok­beli, főiskolai éveik során sportoló nők em­lőrákkockázata kisebbnek bizonyult, mint azoké, akik csak alkalomszerűen sportoltak. Azóta csaknem 50 epidemiológiai (elterjedtsé­get, gyakoriságot kutató) vizsgálat foglalkozott a testi aktivitás és az egyéni emlőrákkockázat közötti lehetséges összefüggéssel.

Kutatási eredmények! Az eredmé­nyek azt mutatják, hogy a rendszeres testmoz­gás 70 százalékos relatív kockázatcsökkenést eredményez. Ezt az összefüggést a rendszeres szabadidős sporttal és a sok mozgással járó foglalkozással kapcsolatban is megállapították.

Összességében úgy látszik, minden plusz óra, amit sporttal töltünk hetente, hat százalékkal csökkenti a relatív kockázatot, amennyiben ki is tartunk az edzés hosszú távú megvalósítása mellett.

Bár az Egészségügyi Világszervezet szakértői csoportja is arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték támasztja alá a testmozgás emlőrákkockázat-csökkentő hatását, néhány fontos szempont még nem tisztázott: egész életükben sportolniuk kell a nőknek az emlőrák kockázatának csökkentése érdekében, vagy elegendő, ha bizonyos életszakaszokban mozognak többet?

Egyes vizsgálatok arra utal­nak, hogy az egész életen át fenntartott aktív életmód, de legalább a menopauza utáni rend­szeres sport különösen hatékony a kockázat csökkentésében. A testmozgás olyan mértékű legyen, ami alaposan megizzasztja az embert, például a tempós kocogás, a step aerobic vagy az erőedzés.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.