Veszélyes vagy biztonságos

Biztonságosak-e az emlőimplantátumok?

A nők már több mint száz éve fekszenek kés alá azért, hogy nagyobb legyen a mellük. Az ilyen műtétek esetében mindig is fönnállt a szövődmények kockázata, de az 1990-es években egyre többen kezdtek aggódni amiatt, hogy talán maguk az implantátumok is megbetegíthetik a nőket. Ez azután félelmeket, zűrzavart és heves vitát gerjesztett. Végül aztán ma is nagyon sok nő vállalja a mellnagyobbítást, amely továbbra is a leggyakoribb kozmetikai műtétek egyike.

Okoz-e valamilyen betegséget az emlőimplantátum?

NEM Lehet, hogy a bíróság bűnösnek találta az implantátumokat, ám semmi sem bi­zonyítja, hogy veszélyeztetnék az egészséget.

A szilikon emlőimplantátumok állítólagos veszélyessége az 1990-es évek egyik legnagyobb port kavaró egészségügyi té­mája volt a sajtóban. Riasztó szalagcímek számoltak be olyan nőkről, akik azt gondol­ták, hogy a felszakadt implantátumból a szöveteikbe jutó szilikon betegítette meg őket. Számos különböző betegségre panaszkodtak, bár a szivárgó implantátumokkal összefüg­gésben kötőszöveti problémá­kat emlegettek a leggyakrab­ban, például rheumatoid arthritist, bőrfarkast (lupus) és szklerodermát.

Azt soha senki nem vonta kétségbe, hogy e nők valóban betegek voltak, de megdönthe­tetlen bizonyítékok igazolják, hogy ezt nem az implantátu­mok okozták.

Vitathatatlan tény: az implantátumok fel­szakadhatnak.

Öt év után már akár a 10 százalékuk szivárog­hat, és ahogy telnek az évek, egyre nő a kockázat. A kiszi­várgó szilikon miatt az implantátum elveszítheti formáját, az emlőben és a hónaljban pedig kisebb-nagyobb csomók kép­ződhetnek. A szivárgás egyes esetekben csiklandozó vagy égető érzéssel járhat. Az sem kérdéses, hogy az implantátumoknak vannak veszélyeik -hegszövet képződhet körülöt­tük, amelytől az emlő keménnyé, torzzá vagy érzékennyé válhat. Egyes nők mellbimbója teljesen érzéketlen lesz.

Nincs azonban bizonyíték arra, hogy az emlőimplantá­tum kötőszöveti betegséget vagy egyéb komolyabb beteg­séget okozhatna. Egy a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmányban a rochesteri Mayo Klinika ku­tatói megállapították, hogy az emlőimplantátumot viselő nők körében a többi nőével nagy­jából azonos a rheumatoid arthritis, a bőrfarkas és sok más autoimmun betegség ki­alakulásának kockázata. Sőt legalább 17 vizsgálat igazolta, hogy az emlőimplantátummal élő nők esetében nem nagyobb a kötőszöveti betegségek koc­kázata, áll az Orvostudományi Intézet egy 2000. évi jelentésé­ben. Ugyanez a jelentés azt is megállapította, hogy az emlő­implantátum semmiféle rákot nem okoz.

Zavarhatja-e az emlőimplantátum a mammográfiát?

IGEN De az implantátumot viselő nők esetében nem na­gyobb az előrehaladott emlő­rák veszélye.

Az emlőimplantátum fehér foltként látszik a mammogramon, s emiatt – a helyzeté­től függően – az emlő szövetei­nek akár a felét eltakarhatja. (A mellizom előtt lévő implan­tátumok többet takarnak el, mint az izom alatt lévők.) Ez a probléma a szilikonos és a só-oldatos implantátumok esetén egyaránt fönnáll. Seattle-i ku­tatók a Journal of the Ameri­can Médical Association című szaklapban megjelent tanul­mányukban arról írtak, hogy a mammogramok az implantá-tumot viselő nők esetében az emlődaganatok 55 százalékát nem tudták kimutatni, míg a mellnagyobbítás nélküli nők esetében ez az arány „csak” 33 százalékos volt.

Ennek következtében azt várhatnánk, hogy amikor az­tán fölismerik, az emlőrák elő­rehaladottabb állapotban lesz az emlőimplantátummal élő nőkben. A seattle-i kutatók azonban nem találtak erre utaló adatokat: a daganatok veszélyességében semmilyen különbség nem volt a mell­nagyobbításon átesettek és át nem esettek között.

Elképzelhető, hogy mivel az implantátumos nők saját szöveteiknek csak egy kisebb részét tudják önvizsgálattal ellenőrizni, alaposabban jár­nak el, vagy hogy az implantátum szilárd belső felülete fö­lött könnyebben kitapintható a szokatlan elváltozás. Emellett az orvosok mindig figyelmezte­tik a nőket, hogy gyakran el­lenőrizzék implantátumaikat, így ők nagyobb valószínűség­gel fedezik föl önmagukon a csomókat.

Bármi is az igazság, minden, implantátumot viselő nőnek tanácsos a mammográfos szűrővizsgálatokra eljárnia. Próbáljon olyan rendelőt talál­ni, ahol az asszisztenseknek és az orvosoknak már van gya­korlatuk az emlőimplantátumot viselő nők mammográfos vizsgálatában.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.