Allergia és asztma

Felelősséggel önmagunkért – hogyan kezeljük magunkat asztma vagy allergia esetén?

Esettanulmány:

Tony gyerekkora óta szénanáthás, de gyógyszert nemigen szedett. A fűpollenidényt leszámítva allergiamentes, egészségi állapota és kondíciója is kitűnő. 35 éves korában egy lerobbant vidéki házba költözött, amely belül nagyon nyirkos és koszos volt.

Tüsszögni kezdett, s néhány napon belül egy addig nem ta­pasztalt szorító érzés lépett fel a mellkasában. A következő hetekben megkezdődött az aratás a környező földeken -a kombájnok éjjel-nappal dolgoztak. Tony észrevette, hogy ha kilép az ajtón, erősen könnyezni kezd, és a feszítő érzés a mell­kasában kifejezettebbé válik. Néhány nap múlva súlyos légzési panaszai is felléptek, így most már kénytelen volt orvoshoz menni. Asztmát állapítottak meg nála, a bőrpróbák pedig ki­mutatták, hogy a házipor-atkára és a penészre allergiás.

Allergén érzékenység

A fenti eset jól példázza, hogy ha valaki már eleve érzékeny egy allergénre – ebben az esetben pollenre -, annál könnyen kialakulhatnak új túlérzékenységi reakciók, új tünetekkel. Szinte biztosra vehető, hogy Tonynál a bajt az elhanyagolt ház­ban lévő poratkák és penészgombák spórái váltották ki, s ezt azután tovább tetézték a gabonaszárakon lévő penészspórák, melyek az aratáskor kerültek a levegőbe.

Azoknak, akik hajlamosak az allergiára, szem előtt kell tar­taniuk, mennyire veszélyes számukra a koncentráltan fellépő potenciális allergénekkel való találkozás. Meglepő, milyen sok asztmásnak az első komolyabb rohama akkor jelentkezik, ami­kor távol vannak hazulról, pl. ha valahol egy régi pótágyon vagy egy ritkán takarított, dohos vendégszobában alszik.

Az allergiás tünetek kezelése

Az új allergiák kialakulásának megelőzése mellett szükséges a fennálló tünetek ellátása is annak érdekében, hogy minden­napi életvitelünket a legkevésbé befolyásolják. Ehhez elenged­hetetlen a megfelelő tájékozottság, a tanácsadás és támogatás az orvos részéről, az optimális gyógyszeres kezelés, valamint az allergének lehetőség szerinti kerülése.

Nagyon gyakran az érintettek minden szükséges informáci­ót és gyógyszert megkapnak, mégsem sikerül kordában tartani a problémájukat. Ennek két gyakori oka, hogy nem is akarnak szívvel-lélekkel meggyógyulni (ambivalencia), vagy pedig nem hajlandók beismerni maguknak, hogy betegek (tagadás).

Az ambivalencia

Olykor a betegeskedés előnnyel jár – míg az egészség bizonyos hátrányokkal. Egészségi állapotunk kihat arra, hogyan viszo­nyulnak mások hozzánk, különösen a családban. A beteges­kedés annyiban lehet előnyös, hogy ilyenkor környezetünk megértőbb, készségesebb irántunk, s általában kevesebb koc­kázattal is jár, mert nem kell különféle kihívásokkal szembe­néznünk (pl. sportban vagy más fizikai tevékenységekben), amelyekben esetleg kudarcot vallhatnánk.

A gyermekkori be­tegeskedés jellegzetes körülményeivel, a család odaadó gon­doskodásával, védettségérzetével, az új helyzetek alóli „fel­mentéssel” gyakran hosszú távra meghatározza a világhoz való viszonyunkat.

Ez a betegségtudat tartósan megmaradhat azután is, hogy az előnyök már szertefoszlottak. Sok ember gondolkodás- és élet­módjának meghatározó elemévé válik a betegségben való lét.

Felfigyeltek erre betegeiknél a londoni Chelsea-Westminster Kórház orvosai is, akik kidolgozták az atópiás ekcéma kezelé­sének radikális terápiáját.

A régi szokásokkal ne­héz szakítani, és az ekcémával való együttélésnek sok beteg számára jóval nagyobb a vonzereje, mint a teljes gyógyulás­nak… Ahogy az atópiás bőrbetegség sokaknál már az első élet­évben kialakul, érthető riadalmat és elkeseredést okozva a szü­lőkben, a gyermek hamar megtanulja, milyen nagy szerepet játszik állapota a külvilággal, különösen szüleivel való kapcso­latában.

 

Még beszélni se tud, de már hathatós eszközzel ren­delkezik ahhoz, hogy szülei figyelmét állandóan magára vonja, ez pedig tartósan kihat személyiségfejlődésére. Egyesek számá­ra az ekcémamentes élet érthetően nyugtalanító kilátás. A be­tegek egy részénél ez tudatos felismerés, amit orvosuknak be is vallanak, másoknál azonban mélyen a tudatalattiban lappan­gó, rejtett érzés.

Jegyezzük meg! Ha esetünkben bármi hasonlóról lenne szó, a problémát a gyökerénél kell kezelnünk. Az ilyen pszichés akadályok nem legyőzhetetlenek. Egyeseknél már maga a felismerés, hogy ez áll a háttérben, segít leküzdésében, és elindíthatja a kívánt vál­tozást. Másoknak szakember segítségére van szükségük ahhoz, hogy e régi beidegzéseket leküzdhessék.

A tagadás

A másik véglet az, amikor valaki egyáltalán nem akarja beis­merni, hogy bármiféle egészségi problémája lenne. Ezek az emberek egyszerűen maguk előtt is letagadják régóta fennálló betegségük, pl. ekcémájuk, asztmájuk létét, így aztán gyógy­szereik szedéséről, kenőcseik, inhalátoruk használatáról is megfeledkeznek. Ez a mentalitás azonban megbosszulja magát, mert az ilyen betegeknek idővel a szükségesnél sokkal több gondjuk lesz az allergiájukkal, és életminőségük is nagymér­tékben leromlik, egyszerűen azért, mert elhanyagolják a meg­előző kezeléseket.

A jelentős javuláshoz legelőször is be kell ismernünk, hogy allergiánk van, majd az ezzel kapcsolatos ellentmondásos ér­zelmeinken kell felülkerekedni. A tanácsadás, a kognitív terá­pia, ill. más pszichoterápiás módszerek itt is segíthetnek.

Együttműködés az orvosokkal

Az orvosnak a kezeléssel kapcsolatos döntéseiből nem szabad kihagynia a beteget. Meglehetősen sok az olyan allergiás beteg, akinek nem tetszik a szakorvos által kidolgozott kezelési terv, de ezt nyíltan mégsem teszik szóvá.

A szokásos módszer az, hogy amit az orvos előír, azt a beteg vita nélkül elfogadja, ám odahaza a tabletták adagját önhatalmúlag felére csökken­ti, a kenőccsel napi kettő helyett csak egy alkalommal keni be a bőrét, az inhalátorát pedig egyáltalán nem használja. Egyesek hol szedik, hol nem szedik a gyógyszereiket, mert képtelenek eldönteni, hogy a gyógyszerek jó vagy rossz dolgok-e.

Az allergiához való ilyen viszonyulás minden esetben a tü­netek súlyosbodásához vezet. A kockázat a komplex problé­máknál, pl. atópiás ekcémánál vagy krónikus melléküreg-gyul­ladásnál a legnagyobb, ahol könnyen ördögi kör alakulhat ki, ha a betegség kezeletlen marad, illetve azoknál, akiknek pl. életveszélyes asztmájuk van – asztmánál a megelőző kezelés el­hanyagolása végzetes kimenetelű lehet!

Beszéljünk orvosunkkal!

Sokkal jobb, ha nyíltan megmondjuk az orvosnak, mit gon­dolunk, és megvitatjuk vele esetleges aggályainkat a felírt gyógyszerekkel kapcsolatban. Ilyen módon bizonyos mértékig magunk is beleszólhatunk a kezelési program kialakításába. Az orvosok többsége sokkal inkább elviseli a nyílt beszédet még az elején, a terápia kidolgozásának fázisában, mint az olyan bete­get, aki azután csak tessék-lássék módon követi az utasításait.

Súlyosabb kommunikációs zavart okoz, amikor az orvos nem hisz többé annak, amit a betege mond. Ez rendszerint azért következik be, mert az orvos úgy dönt, hogy betegének tünetei nem fizikai, hanem – részben vagy egészben – pszichés okokra vezethetők vissza. (Ilyesmi sokkal gyakrabban történik azokkal, akik intoleranciában vagy az allergia más, szokatlan formáiban szenvednek, mint azokkal, akiknek klasszikus aller­giás betegségük van.)

Jegyezzük meg! Néha előfordul, hogy az orvos meg­mondja, amit gondol, de sajnos, többnyire nem ez a helyzet – a páciens csak azt veszi észre, hogy a kezelési mód hirtelen megváltozik, hogy az orvos türelmetlen lesz, vagy hogy olyan dolgokat kezd mondogatni neki, amitől ő elbizonytalanodik.

Legyünk higgadtak!

Ha ilyen helyzetbe kerülünk, a legfontosabb, hogy nagyon higgadtak és racionálisak maradjunk. Ha zaklatottak leszünk, vagy olyan módon próbáljuk az orvost egyértelmű állásfogla­lásra késztetni, ami számára agresszív megnyilvánulásra utal, az csak megerősíti őt abban, hogy a „pszichés” diagnózisa helytálló volt. Sajnos ugyanígy értelmezi sok orvos annak kitar­tó bizonygatását is, hogy tüneteink nem pszichés eredetűek – ez pedig rendkívüli módon frusztrálhatja a bete­get.

Első dolgunk az legyen, hogy ismerjük meg a betegségünk természetét!

Az orvossal legyünk tapintatosak és türelmesek, ugyanakkor kitartóak; törekedjünk arra, hogy viszonyunk ne romoljon meg vele, s hogy a kommunikációs csatornák nyitva maradjanak! Ha néhány hét vagy hónap után ez a próbálkozá­sunk is csődöt mond, további lehetőségek híján kénytelenek leszünk más orvos után nézni.

Vészhelyzetben

Tájékoztató cédulát tartson magánál, esetleg figyelemfelhívó karkötőt vagy függőt hordjon mindaz, aki:

 • allergiás a latexre (gumira) vagy az olyan gyógyszerekre, mint pl. a penicillin;
 • súlyosan allergiás rovarcsípésre;
 • hajlamos testmozgás előidézte anafilaxisra vagy ételallergia kiváltotta anafilaxiás sokkra;
 • nagyon súlyos asztmarohamokkal küzd.

Az asztma kezelése

A cikksorozatunkban szereplő összes betegség közül az asztmával – különösen a súlyos asztmával – a legnehezebb együtt élni. Tanuljuk meg felismerni az asztmás roham korai tüneteit, még mielőtt kontrollálhatatlanná válnának, és azonnal tegyük meg a szükséges lépéseket.

Asztmában elhunyt betegek adataiból az orvo­sok arra a megállapításra jutottak, hogy a végze­tes kimenetel majdnem minden esetben elkerül­hető lett volna.

A halálhoz vezető súlyos asztmás rohamokat az alábbi tényezők váltják ki:

 • a beteg szervezetét erős allergénkoncentráció éri közvetlenül az asztmaroham előtt;
 • dohányzás;
 • a megelőző gyógyszerek használatának el­mulasztása;
 • inhalátor ismételt felírása anélkül, hogy az orvos látná a beteget;
 • a beteg túl későn keresi fel a szakorvost;
 • a beteg elhanyagolja a kezelést.
Az asztma kezelésének fontos eleme az orvos által készített írásos kezelési terv.

Asztma szigorú kezelése

Ennek magában kell foglalni, hogy normál kö­rülmények között milyen gyakran vegye be a be­teg a gyógyszerét, mi a teendő, ha tünetei meg­változnak, ill. ha megfázás vagy légúti fertőzés lép fel nála, valamint tartalmaznia kell a gyógy­szerek kereskedelmi nevét. Ha van csúcsáram­lásmérőnk – márpedig az asztmásoknak nem árt ilyet beszerezni -, a kezelési tervnek a specifikus csúcsáramlásértékeket is tartalmaznia kell, és megfelelő útmutatást kell adnia arról, hogy mi a teendő, ha a csúcsáramlás értéke visszaesik.

A tervnek el kell magyaráznia, miképp ismer­heti fel a beteg (gyermek esetében a szülő) a kö­zelgő súlyos rohamot, s mit kell tenni a roham

Pontosan tudnunk kell, hogy a tervben foglalt útmutatás miként vonatkozik, és miként alkal­mazható a bennünket érő élethelyzetekre. Akár­milyen jó is a kezelési terv, a való élet olykor sok­kal bonyolultabb, mint azt gondoljuk, így aztán előfordulhat, hogy nehéz eldönteni, mit is te­gyünk. Ilyenkor jegyezzük fel a szituációt, azokkal az okokkal együtt, amelyek elbizonytalanítottak.

Jegyezzük meg! Orvosunkat késlekedés nélkül értesítsük, ha álla­potunk rosszabbra fordul, az asztmás rohamot pe­dig az előírt gyógyszerekkel igyekezzünk megfé­kezni. Feljegyzéseinket tegyük el, és a következő alkalommal beszéljük meg orvosunkkal, mit kel­lett volna tennünk az adott körülmények között.
Kutatási eredmények! A kutatások szerint az asztmások megfelelő gyakorlással könnyebben megállapíthatják, mennyire szűkültek be a légutaik – ami segít ab­ban, hogy időben észrevegyék állapotuk romlá­sát, mielőtt még komoly lenne a baj.

Napi mérés elvégzése

A gyakorlás egyik módja, hogy mielőtt a csúcsáramlásmérővel elvégeznénk a napi mérést, megpró­báljuk megbecsülni a várható értéket, s ezt felje­gyezzük. Néhány hét elteltével azt tapasztaljuk majd, hogy becsléseink egyre jobban megközelítik a tényleges értékeket.

Az asztmás beteg számára nagyon fontos ta­nács, hogy egy esetleges roham esetére tartsa ma­gánál hörgtágító gyógyszereit. Ez elég körülmé­nyes, de nincs más választása.

A hörgtágító gyógyszert tartalmazó inhalátort mindig tartsa magánál, bárhová is megy. A gyógyszer helyes belélegzését ún. spacer segítheti (ebben is kérjen útmutatást az orvosától). Ha egész napra vagy huzamosabb időre elmegy otthonról…

Az alábbiak­ról ne feledkezzen meg:

 • a kezelési terv,
 • a csúcsáramlásmérő,
 • az inhalátor,
 • a rendszeresen szedett rohammegelőző gyógyszerek,
 • orvosa telefonszáma.

Mi a legcélszerűbb?

Érdemes végiggondolni, hogyan lenne a leg­célszerűbb mindezeket magával hordania. Egy asztmában szenvedő barátom inhalátorait menő fotóstáskában viszi magával mindenhová. Az asztmás gyerekek szülei úgy oldják meg a problémát, hogy szemüvegtokból készítenek „inhalátor-erszényt”, melyet azután gyermekük övére erősítenek, vagy pedig – nagyobb gyerekeknél – a dzseki egyik zsebét nagyobbítják meg úgy, hogy : az inhalátorok beleférjenek. A súlyos étel- vagy rovarcsípés-allergiában szenvedők hasonló módszerekkel könnyíthetik meg maguk vagy gyermekük számára, hogy az életmentő adrenalininjekció mindig kéznél legyen.

A csúcsáramlásmérő

A csúcsáramlásmérő minden más tünet jelentkezése előtt jelzi a légutak beszűkülését – az asztmaroham kezdetét. Azt mutatja meg, mekkora az a maximális sebesség, amellyel a levegőt ki tudjuk préselni a tüdőnkből.

A közelgő asztmás roham korai jelei a következők:

 • ha a reggeli érték kevesebb mint 75 százalé­ka a az esti értéknek;
 • ha az átlagértékek nem érik el az addig mért legjobb értékek 75 százalékát (ha ez az arány 50 százalék alá csökken, az súlyos, életveszélyes roham közeledtét jelzi).

A készülék használata:

 • a mutatót állítsuk nullára, a készüléket tart­suk vízszintesen;
 • ne érjünk hozzá sem a skálához, sem a mu­tatóhoz;
 • a mérés megkezdése előtt lélegezzünk nor­mális ütemben;
 • álljunk fel, vegyünk mély lélegzetet, de ne fújjuk fel az arcunkat, és ne tartsuk vissza a lélegzetünket;
 • szorosan zárjuk az ajkunkat a készülék csu­torája köré;
 • fújjunk erősen a készülékbe úgy, mintha születésnapi gyertyákat akarnánk elfújni; a nyelvünket közben ne mozgassuk;
 • ezt háromszor ismételjük meg, és a három értékből a legmagasabbat jegyezzük föl!

A csúcsáramlásmérő használatát az orvos segítségével kell elsajátítanunk. Fontos, hogy technikánkat rendszeresen ellenőrizze, mert nagyon könnyű a helytelen használata.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.