Babaápolás

Az otthonon kívül is van élet!

„Bárhogy imádok főfoglalkozású anya lenni, kezdek fulladozni az állandó bezártságtól Az élet nem állhat csak pelenkázásból.”

A csecsemő életének első néhány hónapjában, amikor etetése, gondozása egész napos és látszólag végeérhetetlen elfog­laltságot ad, szinte minden kismamának egy kiadós alvás jelenti a vágyak neto­vábbját. Ha viszont a gyerek már bele­zökkent valamilyen rendszerbe, és az anya is felvette a ritmusát, a kezdeti őrület köde után rászáll a sivár unalom.

Koráb­ban nem győzte idővel, most viszont nem tud mit kezdeni az idejével

Mióta a baba körüli teendők már nem okoznak nehéz­séget, inkább úgy érzi magát, mint egy felhúzható robot, aki gépiesen hajtja vég­re a mozdulatokat, és közben sóvárog a négy falon kívüli, izgalmas, kellemes vi­lág után. Főleg aki korábban sokféle vál­tozatos tevékenységet folytatott – hivatás, hobbi, tanulás, sport, közösségi munka stb. -, az lassan úgy érzi, mintha befalaz­ták volna, megcsappan az önbecsülése, és egyre kevésbé biztos benne, volt-e ér­telme a gyerekvállalásnak.

A gazdag, teljes, igényes élet és a kis­gyerekes élet azonban nem zárja ki egy­mást. A megfelelő életformához vezető első lépés annak a felismerése, hogy egy kisgyerek nem töltheti ki egy nő (vagy férfi) egész életét. Még akkor is, ha min­den vele töltött perc boldogság, nem le­het meglenni szellemi élmények nélkül, muszáj olyanokkal is beszélgetni, akik nem csak gurgulázni tudnak. Az ehhez a célhoz vezető úton elveszettnek hitt önbecsülésünket is megtalálhatjuk.

A gyerek révén

Egy csecsemőt akadálynak is lehet tekin­teni, de belépőjegynek is a felnőttek vi­lágába. Az alábbiakban felvázolt mód­szerek a gyerek ürügyén lehetővé teszik a másokkal való kapcsolatfelvételt.

Játszókör: Kutassunk fel egy közeli ját­szókört, vagy – a gyerekorvosi rendelő­ben, a lakótelepen, a szupermarketben, nyilvános hirdetőtáblán – tegyünk ki egy hirdetést más anyáknak, akiket szintén érdekelne egy ilyen kör megszervezése. A csoport lehetőleg hasonló érdeklődési körrel rendelkező kismamákból álljon.

Babaiskola: A kisgyerekek számára fenn­tartott „osztálytermek” a szülők szem­pontjából igen hasznos intézmények. Ha a gyerekünket beírattuk, minden héten találkoz­hatunk sorstársakkal, akik szintén otthon vannak a gyerekükkel.

Szülők fóruma: Csatlakozzunk egy már működő fórumhoz, vagy vállaljunk részt egy újabb szervezésében. Hívjunk meg előadókat (gyerekorvost, nővért, írót stb., akinek szülői, illetve női kérdésekben lehet mondanivalója), vegyünk fel közö­sen egy vagy több bébiszittert, aki ezalatt vigyáz a gyerekekre. A hetenként, két­hetenként vagy havonta rendezhető összejövetelek céljára lakás, iskola, közös­ségi ház vagy bármilyen más, kellő befogadóképességű hely megfelel. Internetes csevegő- és vitafórumokba is érdemes bekapcsolódni, mert értékes tájékozó­dási és közlési lehetőséget ad, és ami a legfontosabb, nem fogjuk egyedül érez­ni magunkat a problémáinkkal.

Közeli játszótér: Ahol kisgyerekek ját­szanak, ott a szüleik se lehetnek messze. A játszóteret nemcsak a picik szeretik (akik akkor is nagy élvezettel figyelik a többi gyereket és a játékukat, ha még nem tudnak járni), és persze a nagyob­bacskák (mikor már jól ülnek, rend­szerint imádnak hintázni, sokan már egyéves koruk előtt jól boldogulnak a csúszdán és a mászókával), hanem a kismamáknak is remek alkalmat kínál a beszélgetésre és a „randevúzásra”. A ját­szótéri randevúknak ekkor még inkább az anyák szempontjából van értelmük, hiszen a kisgyerekek még nem tudnak együtt játszani.

Kulturálódás revén

A főállású anyaság nem jelenti azt, hogy semmi mást nem lehet csinálni. Néhány ötlet a korábbi kedvtelések folytatására vagy újak keresésére:

Tanfolyam egy közeli középiskolá­ban: tanuljunk akár a bizonyítvány ked­véért, akár kedvtelésből, szellemi épülés céljából.

Felnőtteknek való tanfolyam: a sok helyen található szakkörökön szinte bár­mit lehet tanulni, az aerobiktól a zen buddhizmusig.

Aktív sportolás: a rendszeres tenisze­zés vagy más labdajáték a testi-szellemi edzés mellett társaságot is szerez.

Múzeum, kiállítás: járjunk el egy kö­zeli múzeumba, és rendszeresen nézzünk meg egyszerre mindig csak egy kiállítást. (Nagyobb élmény, ha egy másik kisma­mával együtt megyünk a múzeumba.) A babának is hasznára válik, ha zsenge gyerekkorától láthat képző- és ipar­művészeti alkotásokat (a festmények, szobrok képesek elbűvölni a kisgyere­keket), így később is fogékony lesz a művészetre.

Babakísérettel

Egyre több iskola, közösségi ház, munkahely, torna- és edzőterem ren­delkezik gyermekmegőrzővel, hogy a szülőknek legyen hol leadniuk a gyereküket, miközben ők tanulnak, dolgoznak vagy gürcölnek. Másik le­hetőség, ha az egy tanfolyamra stb. Járó kisgyerekes szülők közös bébi­szittert alkalmaznak.

Könyvek: egy könyvet bármikor és bár­hová magunkkal vihetünk. Olvasni lehet szoptatás, szobabiciklizés közben, ami­kor alszik a gyerek, vagy mielőtt mi ma­gunk elaludnánk. Az olvasás nemcsak azért fontos, mert hasznos és szórakoz­tató, hanem azért is, hogy a gyerek ko­rán megszeresse. Aki olvasni is szeret, és a társaságot is kedveli, annak érdemes beiratkoznia egy olvasókörbe.

Ha más fiatal szülők is járnak oda, az olvasókör a szülők klubjának szerepét is betölthe­ti, ahol egyaránt lehet könyvekről és gyerekekről beszélgetni. Esetleg a gyere­keket is meg lehet hívni, vagy a kör kö­zös bébiszittert alkalmazhat, hogy a szü­lők nyugodtan társaloghassanak.

Karitatív munka révén

Aki nincs állásban, egy helyi szociális vagy közösségi szolgálatban is hasznos munkát végezhet. Válasszunk ki egy intézményt, és ajánljuk fel a segítségünket. Kiindulás gyanánt érdemes telefonálni egy önkén­tesek szervezésével foglalkozó irodába, vagy ha nincs ilyen a közelben, megkér­dezni a helyi iskolát, kórházat, közösségi házat, nem keresnek-e önkéntes segítő­ket.

A lehetőségek végtelenek, a gyerekek, felnőttek tanításától, korrepetálásától az idősek vagy betegek látogatásáig (az öre­gek még jobban fognak örülni nekünk, ha a gyereket is magunkkal visszük), de ilyen feladat lehet például szülők jobb kedvre derítése a kórházban, a „nővér” szerepének vállalása fiatalkorú terhes vagy leányanya mellett, ebédosztás ingyen­konyhán stb.

Az önkéntes munka a szaktudás fris­sen tartására is felhasználható. Vállaljunk a szakmánkba vágó előadásokat a helyi felnőttoktatási intézményben, vállaljunk ingyen cikkírást, honlapszerkesztést, rek­lámkampány-tervezést, ápolást, jogi ta­nácsadást stb.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.