Betegségek és megelőzésük

Milyen anyagi költségekkel jár a Parkinson-kór?

Azoknak az embereknek, akiknek hosszan tartó betegsé­gük van és/vagy idősek, gyakran speciális kezelésekre, ápo­lásra, vagy felszerelésre van szükségük. Ezek a speciális szükségletek jelentős mértékben megnövelhetik kiadásai­kat – és természetesen ez az eset áll fenn sok Parkinsonos esetében is.

36 éves egyedülálló vagyok, és az elmúlt né­hány hónapban vagy munkanélküli voltam, vagy beteg.

Egyre nehezebben boldogulok anyagilag. Milyen segítséget kaphatok?

A munkanélküliségének és a Parkinson-betegsége inga­dozó természetének a kombinációja nehéz helyzetbe hozta Önt. Természetesen beszélnie kellene az orvosával arról, milyen esélyei vannak arra, hogy jobban kézben tartsák a Parkinson-kórját.

55 éves házasember vagyok, feleséggel és két ti­zenéves gyermekkel. A betegségem miatt azt la­tolgatom, hogy nyugdíjba vonulok.

Melyek a legfőbb gazdasági tényezők, amelyeket figye­lembe kellene vennem a döntés meghozatala-tor?

Nem mondta el nekünk, hogy mi a munkája, vagy a Parkinson mely formája okozza azt, hogy ezeket a lépé­seket fontolgassa, így csak a legfontosabb szempontok általános áttekintésével szolgálhatunk, amelyek bárki­nek megfelelnek ebben a helyzetben. Fontos, hogy ne siessen semmibe se belevágni, s hogy szerezzen annyi in­formációt, amennyi csak lehetséges az Ön előtt álló vá­lasztási lehetőségekről és a valószínűsíthető bevételi for­rásairól.

  • Először is figyelembe kell vennie, hogy most vagy a jövőben gondolhat-e egy másféle munkára. Ez esetleg teljes vagy részmunkaidős lehet, és egy rendkívül fontos szempont olyan ember számára, mint Ön is, aki olyan tá­vol áll a törvényben meghatározott nyugdíjkorhatártól. Amennyiben ez fontosnak tűnik, meg kellene beszélnie a háziorvosával, hogy milyen munkák elvégzésére alkalmas az állapota, és hogy ezek miként hatnának az egészségé­re.
  • Másodszor végig kell gondolnia azt a gyakorlati utat, amelyen át nyugdíjba vonulhat. Miután Ön és az orvosa egyetértenek abban, hogy az Ön egészségügyi problémái miatt fizikailag vagy mentálisan nem képes továbbra is munkát végezni, fel kell tárnia, hogyan lehet a nyugdíjaz­tatást lefolytatni, és az hogyan fogja befolyásolni a jövőbeni bevételét.
  • Feltételezve, hogy a munkáltatója egyike azon sokak­nak, akik segítőkészek, meg kellene beszélnie vele az ügyet. Sok példa van arra, hogy a korai nyugdíjazást a munkáltató teljes együttműködésével és támogatásával rendezik el. Ahol foglalkoztatási járadékrendszerek is vannak, lehet például, hogy segítenek a munkavállalók­nak dönteni a nyugdíjaztatás legkedvezőbb útja és ideje mellett. A cég nyugdíjrendszeréről részletek általában a személyzeti osztálytól vagy közvetlenül a nyugdíjfolyósí­tó társaságtól kaphatók meg.
  • Harmadszor, figyelembe kell vennie a munkája feladá­sának teljes anyagi következményeit. A jelenlegi és jövőbeni pénzügyi kötelezettségei a számításoknak egy részét teszik ki, mivel az is kérdéses, hogy a felesége dol­gozik-e, vagy lehetséges, hogy dolgozni fog a jövőben. Ha foglalkoztatási nyugdíja van, még jogosult lesz a kü­lönféle környezettanulmánnyal nem járó segélyekre.

A férjem nagyon zavarodottá vált és már képte­len a pénzügyeket kezelni.

Van valami mód arra, hogy illetékes legyek helyette cselekedni?

Ez egy olyan bonyolult terület, amelyhez szakértő taná­csára van szüksége. Ha egy ember képtelen jogi és anya­gi ügyeit kezelni, kijelölhet valakit, egy rokont, barátot vagy hivatalos személyt, mint például egy ügyvédet, hogy a nevében eljárjon. Ez úgy ismeretes, mint a meghatal­mazás által biztosított jogkör.

Egy másik formája a tartós meghatalmazás, mely szin­tén igényelhető, amíg a személy még képes az ügyeit in­tézni. Ez csak akkor lép hatályba, ha szükség van rá, de így az ember kijelölhet valakit az ügyeinek a kezelésére akkorra, amikor nem lesz képes erre.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.