Betegségek és megelőzésük

Biztonságosabb otthon Parkinsonos betegek számára

Hogyan tudom lecsökkenteni az elesés kockázatát a házban?

Kétféle módon. Először is, úgy rendezheti be az ottho­nát, hogy mentes legyen a lehetséges veszélyektől, mint a csúszós, fényezett padló, szabadon lévő kis szőnyegek és lábtörlők, földön húzódó kábelek és általános rendet­lenség a földön.

Az is segít, ha úgy rendezi el a bútorokat, hogy a lehető legkönnyebben tudjon közlekedni a házban (pél­dául, biztosan ne kelljen kerülgetni a dohányzóasztalt minden alkalommal, ha a nappaliból a konyhába megy egy teáért). Figyeljen a kisállataira – egy simuló macska vagy egy túlságosan lelkes kutya is okozhat veszélyeket. Másodszor, biztosnak kell lennie benne, hogy a járás, székből felállás, megfordulás biztonságos.

Jegyezzük meg! Figyelmeztetés: ne tá­maszkodjon a bútorokra, mert úgy valószínűbb, hogy el­esik. Bár könnyű azt mondanunk, „ne siessen!”, tudjuk, ne­héz az egész életen át kialakult szokásokat megváltoztat­ni.

Próbálja meg, hogy nem teszi, és ha vannak adott ese­tek, amelyek rohanásra csábítják, mint például, ha csöng a telefon, tegye a telefont a szokásos széke mellé, vezet­tessen be néhány külön telefont, vagy használjon vezeték nélküli telefont.

Mindig is szerettem háziasszony lenni és az ott­honomat csinosítgatni.

Most az emberek egy­folytában azt mondják, tegyem biztonságossá, és attól tartok, ezután nem fog otthonnak kinéz­ni, s aztán már nem érdekel.

Van itt egy fontos szabályozó cselekvés, amit meg kell tenni, és megértjük az érzéseit, hogy az otthonát tovább­ra is otthonnak szeretné érezni.

Jegyezzük meg! Elismerjük, hogy nincs teljesen biztonságos környezet, és ha lenne, a lakosai va­lószínűleg meghalnának az unalomtól! Tehát, ez komp­romisszum kérdése.

Az is igaz, hogy a szerető rokonok és barátok túlságosan óvják. Lehet, hogy le kellene ülnie és elbeszélgetnie velük arról a szabadságról, amelyre szüksége van és, amit meg is akar tartani, és hogy tudo­másul kell venni, ez a helyzet minden érintett félnek nehéz.

Szeretek magam megfőzni és kitakarítani, de könnyen elfáradok.

Néhány napon szinte lehe­tetlennek érzem e feladatok ellátását. Van vala­mi tippje, ami esetleg segít?

A főzés hasznos és élvezetes hobbi, valamint gyakorlati­lag szükségszerű is, így jó, ha megpróbálja fenntartani az érdeklődését iránta. Az első és legfontosabb tippem az, hogy ossza be a feladatokat arra az időre, amikor a leg­jobban érzi magát, és készüljön fel azokra a napokra (félkész ételekkel, és csukja be a szemét a por láttán), amikor több pihenésre van szüksége.

Mindannyian használunk természetesen háztartási gépeket az ételkészítéshez és a takarításhoz manapság, és Önnek maximálisan ki kellene használnia ezeket. Az olyan cikkek, mint a robotgépek nagy különbséget je­lenthetnek. A konyhának különösképpen jól szervezett­nek kell lennie abban a tekintetben, hogy annyira bizton­ságos és energiatakarékos legyen, amennyire csak lehet­séges. Néhány árucikk nagyon egyszerű, mint például a csúszásgátló alátétek, hogy megtartsák a keverőtálat, a párnázott fogantyúk, a magas zsámolyok és a zsúrkocsik.

Személyes gondozás

A 75 éves édesanyám szeret „igazi” fürdőt ven­ni, de nemrég megcsúszott a kádban és elvesz­tette az eszméletét.

Ráébredtem, hogy beépít­tethetnénk egy tusolót, vagy van valami más megoldás a problémájára?

Sokan úgy érzik, hogy a tusolás arra jó, hogy tiszták le­gyünk, de ha mély, lelkigyakorlatot szeretnének, akkor egy „igazi” fürdő szükséges! Úgy véljük, a szakemberek könnyen alábecsülik a fürdőnek, mint ellazulásnak a jelentőségét, főleg az idősebb emberek számára, így fon­tos az Ön kérdése.

Többféle felfogás létezik. Megpróbálhatna segíteni az édesanyjának abban, hogy ismét magabiztosabb legyen azzal, hogy gyakoroltatja vele (természetesen mezítelen lábbal, hogy megelőzze az elcsúszást) a kádba való be- és kiszállást, miközben Ön is jelen van. Az is rendkívüli mó­don segíthet, ha Ön vagy valaki más, akivel kellemesen érzi magát, ott van, amikor ő fürdik. Az eszközök széles köre áll rendelkezésre, úgymint karfák, alátétek és fürdőülőkék, amik segíthetnek.

Egy másik lehetséges megoldást jelenthet, ha van helyben ápolóotthon, ami nappali ápolást kínál. E meg­oldások majdnem mindegyike valamennyi pénzbe kerül­het attól függően, hogyan szervezik a saját körzetükben és mennyi az édesanyja jövedelme.

Azt mondták nekem, hogy a fogápolás fontos, és én meg Is próbálom, de a fogkefe ügyes keze­lése ma már elég nehéz.

Van valami, ami segí­tene?

Igaza van abban, hogy a fogápolás fontos – az egészséges száj és az erős fogak hozzájárulnak az étkezéshez és a jó közérzethez. Esetleg segít, ha a fogkeféjének bélelt a nyele, és néhányan hasznosnak találják az elektromos fogkefét. Mint ahogy minden más tevékenység esetében, amit nehéznek és fárasztónak talál, olyan napszakot kel­lene választania, amikor a gyógyszerei meglehetősen jól hatnak.

Jegyezzük meg! A száj kimosása, vagy rágógumi rágása a fogmo­sások között, szintén segíthet. Rendszeresen járjon el fo­gászhoz!

Érdemes azt is megjegyezni, hogy bármely feladat, mint a fogmosás, borotválkozás, hajszárítás stb. (melyek mindegyikét kéz és karmozdulatokkal végezzük) köny-nyebb lehet és kevésbé fárasztó, ha megtámasztja a kö­nyökét egy toalettasztalon vagy más sima felületen.

A havi vérzés okozta kellemetlen helyzetem rosszabbodott a Parkinson-betegségem gyakorlati problémái miatt.

Milyen tanácsot tud adni?

Ezt a kérdést nehéz megválaszolni, mert kevés informá­ció áll rendelkezésre arról, hogyan hat a Parkinson-kór a fiatalabb nőkre. Először beszéljen orvosával, hogy megbizonyosodjon róla, Parkinsonja megfelelően kezelt, mensese rendben van. Lehet, hogy néhány neurológus, aki nőgyógyásszal működik együtt, megváltoztathatja a levodopa adagját a menstruáció alatt.

Van néhány nőgyógyászati problémám, és szük­ségem van arra, hogy valakivel beszélgethessek arról, mit lehet tenni – vannak „hanyatló” „GFF” időszakaim és elég komoly önkéntelen mozgása­im is. Ki tudna segíteni nekem a dolgok átgon­dolásában?

Ahogy az előző válaszban említettük, a fiatal Parkinsonos nők száma aránylag kicsi, így aligha van olyan ember, aki azzal a kombinált szakértelemmel ren­delkezik, amire Önnek szüksége van. A Parkinson-specialisták között van némi érdeklődés a hormonok Parkinsonos tünetekre, napi aktivitásra gyakorolt hatása iránt, de jelenleg erről kevés adat van.

Az első dolgok egyike az lenne, hogy beszél a neurológus szakorvosával, aki esetleg javaslatot tud tenni az Ön konkrét nehézsé­geivel kapcsolatos néhány stratégiára vonatkozóan, vagy van egy nőgyógyász kollégája, akivel együtt tudna mű­ködni, hogy megpróbálja megoldani a problémáit.

Nem mondta el, milyen nőgyógyászati bajai vannak, s hogy szükségessé teszik-e a sebészeti beavatkozást. Álta­lában véve, a Parkinsonos emberek áteshetnek szokásos műtéten, de mivel a nőgyógyászati problémák hormoná­lis hatásokkal is járnak, melyek hatással vannak a Parkinsonra, fokozott figyelmet igényelnek. Talán hasz­nos lehet, ha naplót vezetne az elkövetkezendő egy vagy két hónapban azért, hogy legyen dokumentációja a prob­lémáira vonatkozólag, amikor legközelebb orvoshoz megy.

A felöltözködés és levetkőzés nehéz a Parkin­sonos emberek számára, főleg, ha egyedül él­nek, mint én is.

Milyen ruhák a legjobbak, és hol találhatok megfelelő kollekciót?

A felöltözködés és levetkőzés valóban nehéz lehet, és a megfelelő ruhák nagymértékben csökkenthetik a problé­mát. Az is fontos azonban, hogy megválassza azt az időt, amikor a tablettái aránylag jól hatnak, és azt a helyet, ahol kényelemben érezheti magát, s így nem kell elsiet­nie a dolgokat.

A mai elasztikus övrésszel és bő felsőrésszel ren­delkező ruhák ideálisak az olyan emberek számára, akik­nek gondjaik vannak az öltözködéssel, s megvan az a plusz előnyük, hogy ha akarnak, úgy nézhetnek ki, mint bárki más. A tépőzár, amit ma mindenen felhasználnak rögzítésre az övrésztől kezdődően a cipőkig, nagy jótéte­mény az olyan emberek számára, akik nehezen öltöz­ködnek.

Az édesanyámnak, aki több mint 20 éve Parkinson-kóros, kezdődő inkontinenciaproblémái vannak és ez nagyon lehangolja.

Milyen segít­ség kapható számára?

Ez a probléma (ami vagy összefügg, vagy nem a betegsé­gével) gyakran lehangoló, de vannak dolgok, amik segít­hetnek. Először is, meg kell kérnie az orvost, hogy vizs­gálja meg az édesanyját, és állapítsa meg a baj okát, mi­vel lehetséges, hogy speciális kezelés kapható rá. Valószí­nűleg van egy speciális kontinenciával összefüggő tanács­adói szolgáltatás (urológiai szakrendelés) az édesanyja körzetében.

A kontinencia-tanácsadókat kiképezték ar­ra, hogy tanácsot tudjanak adni az érintett izmok edzésé­re, gyakorlati stratégiákra, s arra, hogy hogyan csökkent­sék a balesetek valószínűségét, és van összeköttetésük a segítséghez és/vagy a tisztító szolgáltatókhoz, ha szükség van rájuk. Az édesanyja orvosi rendelőjében is kell, hogy tanácsot tudjanak adni arra vonatkozóan, milyen segítség kapható.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.