Cukorbetegség kérdések

Mi az oka az inzulinkészítmények sokféleségé­nek?

Mi történik?

A hasnyálmirigy belső elválasztású részének élettani feladata a vércukorszint változásának érzékelése és ehhez az inzulin elválasztásának igazítása.

Cukor­betegségben ez a működés károsodik: vagy nem termelődik elegendő inzulin vagy a ter­melődő inzulin hatása a szükséglettől elmarad. Kívülről történő inzulinpótláskor egyaránt biztosítani kell a nyugalmi és az étkezésekhez szükséges többletinzulin mennyiségét. Ehhez különböző hatásdinamikájú és hatástartamú inzulinkészítményekre van szükség.

Honnan indult az inzulin kezelés?

Az inzulinkorszak kezdetén – 1922-től kezdve — állati eredetű inzulino­kat alkalmaztak, és ez volt a gyakorlat egészen a 20. század ’80-as évei­ig, igaz, közben a készítmények tisztítottsága jelentős mértékben javult. Jelentős előrelépést jelentett, hogy az emberi hasnyálmirigy termelte in­zulinnal azonos felépítésű, ún. humán inzulinokat állítottak elő gén­technológiai úton, majd kifejlesztették a módosított szerkezetű, ún. analóg változatokat.

Az analóg inzulinok előállítására azért volt szükség, hogy a hagyomá­nyos (humán) inzulinok alkalmazása kapcsán észlelt hatástani gondokat kiküszöbölhessék.

Bár a humán inzulinok szerkezete mindenben azonos az élettanilag termelődővel, a beadás helyéből, a bőr alatti kötőszövetbe juttatásukból adódóan attól eltérő hatásdinamikával (hatáskezdet, ha­tásmaximum, hatástartam) rendelkeznek.

A hagyományos inzulinok a beadás helyén összecsapódnak, és csak molekulákra bomlásuk után ke­rülnek a véráramba. Ebből adódóan hatáskezdetük az élettanilag ter­melődő inzulinéhoz képest késik. Hatástartamuk viszont a kívántnál hosszabb. További gondot jelent a nyugalmi inzulinpótlás biztosítása, ami – a természetes, folyamatos nyugalmi inzulintermeléssel szemben -csak mesterségesen nyújtott hatású készítményekkel lehetséges.

Ezen, ún. közepes (= intermedier) vagy hosszé hatástartamú inzulinok vér­cukorcsökkentő hatása összeér, összegződik (= interferálódik) a gyors­hatású készítményekével, ami a vércukorszint ingadozásaihoz vezethet.

E kedvezőtlen tulajdonságok kiküszöbölését szolgálja az ana­lóg inzulinok előállítása. E készítmények egyik csoportja a ha­gyományos kristályos inzulinénál rövidebb (ún. ultragyors) hatású, más része valódi „bázisinzulinként”, 16-24 órás hatást biztosít.

A jelenleg hazánkban forgalmazott inzulinkészítmények mind­egyike vagy humán inzulin vagy analóg inzulin származék.

Mi az ami befolyásolja az az inzulinhatást?

E kérdéskör kapcsán röviden foglalkoznunk kell az inzulinha­tást befolyásoló tényezőkkel is (minden esetben a kívülről, pótlásként alkal­mazott Inzulin hatásának befolyásolását értve ezen), amelyek eredményezhetik az inzulinhatás gyorsaságának és mértéké­nek fokozódását és fordítva, csökkenését is.

E módosító hatá­sokat betegfüggő (befolyásolható) és a betegtől független (nem vagy alig befolyásolható) tényezőkre osztva említik. Jelentőségüknél fogva indokolt, hogy e tényezőket külön-kü­lön összefoglaljuk.

Betegfüggő tényező:

  • az inzulinadagolás módja és helye,
  • a fizikai aktivitás intenzitása és tartama,
  • az elfogyasztott szénhidrát mennyisége, fajtája és elosztása.

A betegtől független tényező:

  • az időjárási frontok,
  • az inzulinérzékenység napszakos változása,
  • nőknél a menstruációs ciklus inzulinérzékenységet befolyá­soló szerepe.

Az inzulinbeadás módja és helye:

A leggyorsabb az inzulinha­tás gyorshatású inzulin vénás bejuttatásával, erre azonban csak kórházi körülmények között kerül (het) sor. Ennél lassabb, de a bőr alá adottnál gyorsabb az inzulin hatáskezdete akkor, ha az izomba (= intramuszkulárisan) adják be.

Izomba csak kivé­telesen, speciális mérlegelési szempontok alapján, kizárólag a kezelőorvossal történt előzetes egyeztetés szerint szabad inzu­lint adni, és ez minden esetben csak gyorshatású inzulin ada­golását jelentheti!

Közepes vagy hosszú hatástartamú Inzuli­nok ilyen beadása súlyos és elhúzódó vércukoresést eredmé­nyezhet! A bőr alá juttatáskor azonos hatástartamú inzulinok esetében is, a beadás helyétől függően különböző hatásgyorsa­sággal kell számolni.

A leggyorsabb a felszívódás a has bőre alól, ennél lassúbb a combba vagy a karba beadva. A végtag bőre alá adáskor a felszívódás gyorsasága függ a végtag moz­gásától. Izommunka (pl. futás, teniszezés, karral végzett erőkifejtés) gyorsítja az alkalmazott készítmény hatáskezdetét.

A fizikai aktivitás az inzulinhatás javításával fokozza a vércu­korcsökkenés mértékét, így az alkalmazott inzulinadag nagy­sága a fizikai aktivitás mértékének függvényében változhat.

Mi a helyzet azokkal akik front érzékenyek?

Az időjárási frontokra érzékenyeken megfigyelték az inzulin­érzékenység fokozódását meleg-, és csökkenését hidegfront esetén. E hatásokra különösen érzékenyeknek tanácsolható az orvosmeteorológiai előrejelzések követése, és a kezelés esetleges korrekciója már előre. Az inzulinérzékenység foko­zódása a dózis csökkentését, csökkenése annak növelését igé­nyelheti.

Az inzulinérzékenység (= az inzulinhatás mértéke) minden­kiben egyénileg, napszakosán változik. A kora reggeli órák­ban csökken, ezt követően fokozódik, majd maximumát a dé­li és a kora délutáni órákban éri el. Késő délután ismét csök­ken, majd a lefekvés idejére fokozódik, és újabb maximumát a kora hajnali időszakban. 0 és 3 óra között éri el.

A késő délutáni vércukor emelkedést alkonyi jelenségnek nevezzük, amelyet a kezelési rendszer megtervezésekor szintén figyelembe kell venni.

A nők döntő többségében a menstruációs ciklus ugyancsak befolyásolhatja az inzulinérzékenység alakulását: Általában a ciklus félideje táján a legalacsonyabb az inzulinszükséglet, ezt

követően a menstruációt megelőző Ideig fokozatosan emelke­dik. A vérzés megjelenését követően ismét csökken. Fogam­zásgátlót szedőkön ez a ciklikus szabályszerűség kevéssé fi­gyelhető meg, az esetek egy részében megmarad, máskor azonban megváltozik.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.