E-számok

Az E-számokról őszintén – Élelmiszereink árnyoldalai

Hatalmas átalakulás tanúi lehetünk. A modernizáció felgyorsította az élettempót, és ezzel kevéssé átlátható események láncolata kezdődött el. A fejlett társadalmakban a polgárok kiszolgálása, jólétük biztosí­tása az elsődleges szempont. Ennek köszönhetően az emberből fo­gyasztó lett, aki kedve szerint választhat az érte „fáradozó” gyártók szebbnél szebb termékei között. A helyes választáshoz azonban kifor­rott és megalapozott szemléletmód szükséges.

A civilizált polgár élet­vezetése éppen ezt teszi lehetetlenné: a jó döntéshez az információk rendszerezésére, helyes kiértékelésére van szükség, a rohanó életvitel azonban e legfontosabbat bénítja meg. Nincs időnk gondolkodni, ta­nulságokat levonni, hiszen örülünk, ha időben elvégezve a napi teen­dőinket, marad egy fél óránk a hírek meghallgatására.

A táplálék élvezeti értéke

Az ösztönszerű „életvezetés” védtelenné, kiszolgáltatottá tesz bennünket. Ez a törvényszerűség az élelmiszer-vásárlás és -fogyasz­tás területén is nyomon követhető. A hétköznapok „nyomorúságá­ból” késő délután hazatérő, fáradt és gondterhelt embernek már szinte csak egy öröme marad: az evés. Ilyenkor nem a táplálkozásta­ni érték a döntő, hanem az ún. élvezeti érték. Ezt a kiszolgáltatottsá­got sajnos nagyon könnyű kihasználni.

Az élelmiszeripar felismerte az ebben rejlő lehetőséget, és saját érdekeinek szolgálatába állította. Lassan, fokozatosan, okosan és – legnagyobb részben – törvényesen. A legalitás és az erkölcsiség azonban számos esetben különválik, de számunkra az előbbi mellett az utóbbi is fontos, sőt mérvadó. Külö­nösen az élelmiszeripar, ezen belül is az adalékanyagok terén kelle­ne érvényesülnie a jogszerűség mellett az erkölcsiségnek. Évente több mint fél tonna élelmiszer halad át a tápcsator­nánkon.

Élelmiszerek összetétele

Nem mindegy, milyen összetételű ez az élelem. (A beteg­ségek 40-60 százaléka táplálkozásfüggő.) Hazai viszonylatban jövedelmünk harmadrészét táplálékra költjük. Nem közömbös, mi­re fordítódik ez a jelentékeny hányad. Tudnunk kell, mit veszünk, és mit eszünk. Felelősek vagyunk önmagunkért és családunkért.

Az E-számok szövevényes rendszere

 

 

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.