Orvosi tanácsok

Aludjon az egészségért – tippek és trükkök a jó alvához

Testének és elméjének is szüksége van alvásra – a szervezet ilyenkor javítgatja önmagát, az elme pedig átválogatja az előző nap eseményeit, s az emlékeket vagy elraktározza, vagy kiszelektálja. Ön is pontosan tudja, mennyivel jobb erőben van, ha jól kialudta magát, ezért nyilván nem lepődik meg azon, hogy az alvás kulcsszerepet játszik a fizikai egészség, a hosszú élet és a jó érzelmi közérzet terén.

A modern élettel járó stressz és feszültség, valamint a zaklatott élet­mód miatt egyre nehezebb jól kialudni magunkat. Nem csoda hát, hogy a szakemberek világszerte szorgalmasan tanulmányoznak egy sor régi és új módszert, amely több és jobb alváshoz segíthet bennün­ket, illetve amellyel még jobban kihasználhatjuk az alvás kedvező hatásait. A következő oldalakon tőlük származó ötleteket talál.

Igyon meggylevet!

A rendszeres meggyléfogyasztás akár 25 perccel növelheti az éjjelente alvással töltött időt.

Kutatási eredmények! A brit Northumbriai Egyetem kutatói önkéntesek vizsgálata alapján megállapították, hogy akik egy héten át naponta kétszer 30 ml meggy­levet ittak, azok körében csökkent a napköz­beni szunyókálások időtartama, az éjszakai alvásé viszont nőtt. További vizsgálatokból az is kiderült, hogy ez az ital serkenti a szervezet természetes alvássegítő szerének, a melatoninnak a termelését.
Jegyezzük meg! A meggylé fogyasztása serkenti a természetes alvássegítő hatású melatonin termelését

Jó alvással a meghűlések ellen

Pró­báljon minden éjjel 7-8 órát aludni. A köz­vélekedéssel – és azokkal a széles körben elterjedt állításokkal, hogy egyes sikeres köz­szereplők napi 3-4 óra alvással is remekül boldogulnak – ellentétben nem éppen bölcs gondolat az alváson spórolni. Az alváshiány rontja az ítélőképességet és fogékonyabbá tesz a betegségekre. Amikor 153 férfinak és nőnek náthavírus-tartalmú orrcseppet adtak, azt találták, hogy minél kevesebbet aludtak éjjelente, annál nagyobb valószínűséggel kapták el a fertőzést.

Ne vezessen fáradtan!

Mielőtt autóba ülne, aludja ki magát. Ha éjszaka öt óránál kevesebbet alszik, az a négyszeresére növel­heti a balesetveszélyt. Brit statisztikák azt mutatják, hogy az elalvásnak az összes bal­eset mintegy 20 százalékában van szerepe – ezeket a legtöbbször 30 éves vagy fiatalabb férfiak okozzák.

Jegyezzük meg! Az egyik brit balesetmegelő­zési szervezet becslése szerint pedig az alvási apnoéban szenvedők esetében a hétszeresére nő a karambol kockázata.

Amikor fáradt, sok­kal kevésbé képes összehangolni szemmozgá­sait vagy megfelelő módon forgatni a kor­mánykereket. Ha mégis muszáj vezetnie, a hosszú úton álljon meg kétóránként egy kis pihenőre vagy szunyókálásra; ha pedig veze­tés közben bármikor azt érzi, hogy önre tör az álmosság, azonnal álljon meg és pihenjen egyet, mielőtt folytatná útját!

Ne döntsön, ha nem aludt eleget!

Halassza a fontos pénzügyi döntéseket akkor­ra, amikor már kipihente magát. Az alváshiány káros hatással lehet a választásaira a kártyaasztalnál éppúgy, mint kockázatos részvények tőzsdei adásvételekor. Kutatások szerint az álmos játékosok és brókerek gyak­ran kényszert éreznek a folytatásra ahelyett, hogy a józan észre hallgatva kiszállnának, amikor nyerő helyzetben vannak.

Kutatási eredmények! Az ameri­kai Princeton Egyetem egyik tanulmánya megállapította, hogy az alváshiány nemcsak azért káros, mert fokozza a stresszhormonok közé tartozó kortizol termelését, hanem azért is, mert gátolja a hippocampus – az agy emlékezethez kapcsolódó része – sejtjeinek működését. Ha tehát fontos üzleti döntéseket kell hoznia, előtte feltétlenül pihenje ki ma­gát alaposan!

Segítse szervezetét a fertőzések le­küzdésében!

Ha beteg, vagy valamilyen fertőzés lappang önben, használja ki az alvás erejét. Teste fertőzés – például a náthavírusok megjelenése – esetén egy interleukin-1 nevű molekulát kezd termelni, amely antitestek (ellenanyagok) kibocsátására készteti a fehér­vérsejtek közé tartozó limfocitákat. Az inter­leukin-1-nek nyugtató hatása is van, ezért érzi magát álmosnak, amikor beteg. Immun­rendszere tehát alvást igyekszik kiváltani, amely állapot segíteni fogja az immunrend­szert feladata ellátásában. Ha megfázott, vagy influenza gyötri, ne küzdjön az álmosság el­len, hiszen szervezete gyorsabban meg tudja gyógyítani önmagát, amíg alszik

Aludjon józanul!

Amennyiben jól szeretne aludni, alkoholt csak mértékkel fo­gyasszon. Igaz ugyan, hogy nyugtató hatása miatt az alkohol segít elaludni, viszont káro­san befolyásolja az éjszakai alvás minőségét: csökkenti a gyors szemmozgásos (REM-) al­vás – az álmodó alvás – időtartamát, amelyről szakértők kimutatták, hogy igen fontos a szellemi frissességhez.

Amikor pedig mégis álmodik, az alkohol hatására álmai könnyen nyugtalanító rémálmokká válhatnak. S ha mindez nem volna elég, az alkoholtól időnként fel is ébred álmából, erősen izzad, nyugtalannak érzi magát, és csak nehezen bír újra elaludni. Az igazán pihentető, az agyat felfrissítő alvás érdekében a lefekvés előtti néhány órában már ne fogyasszon alkoholt!

Jegyezzük meg! A jó alvás segíti a speciális mozgások, például a zongo­rázás elsajátítását.

Javítsa emlékezetét!

Ha vizsgára készül vagy új készséget sajátít el, próbálja végigaludni az éjszakát. Amerikai kutatók MRI-felvételek alapján fölfedezték, hogy al­vás közben egyes agyi területek aktívabbak a többinél. A zongorázni tanuló diákokban például a mozgáskészségekhez köthető kis­agy volt különösen aktív, míg a szorongás-és stresszkezelő limbikus rendszer viszonylag nyugodt maradt, ami másnap jobb teljesít­ményt eredményezett. Arra vonatkozóan is vannak bizonyítékok, hogy amikor álmo­dunk, az emlékek rögzítését végző hippocampus is aktívabb. Ahelyett tehát, hogy újabb feladatsort oldana meg vagy gyakorolna még egy kicsit, néha azzal jár a legjobban, ha egyszerűen lefekszik aludni.

Szundítson a karcsúságért!

Ha sze­retné megőrizni egészséges testsúlyát, alud­jon jó sokat. Egy 16 éven át folytatott ameri­kai vizsgálatból kiderült, hogy az éjjelente legfeljebb 5 órát alvók 32 százalékkal nagyobb valószínűséggel híztak meg jelentős mértékben, mint naponta 7 óra alváshoz ju­tó társaik. Az ok egyelőre nem világos, de a többet alvók nagy valószínűséggel több ener­giát égetnek a nap folyamán mozgással, rá­adásul a kevesebbet alvók szervezete többet termel a stresszhormonok közé tartozó kortizolból, amely éhséget gerjeszt.

Hagyja őket sokáig aludni!

A fiata­loknak sok alvásra van szükségük, ezért gon­doskodjon arról, hogy hozzá is jussanak.

Az alvás elősegíti a fejlődésükhöz nélkülöz­hetetlen növekedési hormon felszabadulását. Amikor csak megoldható, azt is hagyni kell nekik, hogy délelőtt sokáig aludjanak. Ennek az az oka, hogy hormonális biológiai órájuk másként jár, mint a felnőtteké: az idősebbek­ben az alvást elősegítő hormon, a melatonin este 10 óra körül kezd fölszabadulni, ám a tinédzserekben ez sokszor csak éjfél után, 1 óra tájban következik be. Az

Egyesült Álla­mok egyes iskolái már később kezdik a taní­tást e korcsoport tagjai számára, és a diákok jelentős mértékű javulást értek el tanulmányi eredményeikben. Érdemes lehet tehát együtt­működni a természettel, ahelyett hogy har­colnánk ellene. A tinédzsereknek valóban szükségük lehet a sokáig alvásra, mivel hormonális biológiai órájuk sokszor másként jár.

Stabilizálja vércukorszintjét alvás­sal!

A heteken, hónapokon át tartó alváshi­ány súlyosan csökkentheti a szervezet inzu­linhasznosító képességét, ami idővel a 2-es típusú cukorbetegségre jellemző tünetek megjelenéséhez és egyes esetekben a beteg­ség kialakulási kockázatának növekedéséhez vezethet. A cukorbetegség veszélyének csök­kentése érdekében törekedjen arra, hogy a legtöbb éjszaka 7-8 órát aludjon!

Ne aludjon túl sokat!

Ahogy idősebb lesz, a túl sok alvás ugyanolyan ártalmas lehet, mint a túl kevés.

Kutatási eredmények! Spanyol alváskutatók megállapítot­ták, hogy a rendszeresen túl sokat alvó személyek körében megnő az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázata. A 65 év feletti önkénteseken végzett vizsgálat­ban a demencia tüneteit mutatók naponta átlagosan legalább 9 órát aludtak. Ezzel szemben a legtöbb ember 65 éves korára már csak napi 7 órát alszik.

De még ha nem okoz is demenciát, a túl sok alvás akkor is befolyásol­hatja a várható életkort.

Kutatási eredmények! Egy nagyszabású amerikai vizsgá­lat szerint az éjjelente 9-11 órát alvó nőknek 3 százalékkal nagyobb a kockázatuk a szívkoszorúér-betegség kialaku­lására, mint a 8 órát alvóknak.

Álmodjon meg egy jó ötletet!

Ha szükségét érzi egy kis napközbeni szunyókálásnak, csak rajta – még a kreativitásának is jót tehet vele. Kutatások során kiderült ugyanis, hogy az irodai dolgozók 30 százalé­kának nem az íróasztalnál ülve, hanem alvás közben támadnak a legjobb ötletei. Az is be­bizonyosodott, hogy szürreális álmaink oly­kor valós megoldásokat fednek föl a meglévő problémákra. Azok, akik otthonról dolgoz­nak, könnyen kipróbálhatják ezt a termelé­kenységnövelő módszert.

Kerülje a sajtot, ha rémálmokat okoz!

A régi babona nem alaptalan: az éj­szakai sajtevés tényleg előidézhet rémálmo­kat. A sajtban jelen van egy tiramin nevű aminosav, amely szerepet játszik az adrenalin termelésében. Ha pedig ennek a stressz-hormonnak a szintje túl magas, az növelheti a vérnyomást – a magas vérnyomásról pe­dig már régebb óta ismert, hogy köze lehet a rémálmokhoz. Más ételekben – például a pácolt húsokban, az erjesztett szójatermékek­ben és a csokoládéban – is van tiramin, így ezek is megzavarhatják az alvást.

Tanulja meg irányítani álmait!

Kide­rült, hogy a tudatos álmodás – vagyis az az állapot, amikor az ember ébren van egy álomban és irányítani képes annak alakulását – sokat segíthet a poszttraumás stressz­ben szenvedőkön, sőt valójában min­denki számára hasznosnak bizonyul­hat. Nagyon kedvező lehet az a megnyugtató hatás, amelyet a békés tengerpart látványa vagy annak el­képzelése okoz, hogy egy csodás kert­ben üldögél. Elalvás közben próbáljon el­képzelni egy olyan álmot, amelyet folytatni szeretne, vagy ébredéskor koncentráljon arra, hogy adott álomba még szeretne visszatérni.

Jegyezze föl álmait!

Vezessen álomnaplót, mert ez segíthet megoldani az önt esetlegesen nyugtalanító problémákat. Álmai leírása lehetővé teszi, hogy a nehézségekre összpontosítson, amelyek jó része hosszú tá­vú lehet vagy a gyermekkorával állhat kap­csolatban. Egyre több a bizonyíték arra, hogy ha válást élt át, vagy meghalt egy szeretett személy, akkor az utána következő rémálmok valójában segítenek elfogadni a veszteséget. Az álmok gyakran azt jelenítik meg, ami az életében zajlik, és lehetővé teszik, hogy múltbéli tapasztalatai alapján megoldást ta­láljon a problémákra.

Ezt elősegítendő tegye a következőket:

  • Tartson tollat és jegyzetfüzetet az ágya mellett, és reggel, ébredés után rögtön írja le, mit álmodott.
  • Ne jegyezze le éjszaka az álmát, mivel az túlságosan kizökkentené az alvásból.
  • Írjon le minden részletet, beleértve a szí­neket is, ha voltak, és azt, hogy mit érzett.
  • Hagyjon helyet minden tétel mellett, hogy oda írhassa későbbi, az álommal kap­csolatos gondolatait.
  • Nézze át lefekvés előtt az előző éjszakai álmairól szóló leírást.

Pótolja az alváshiányt!

A közhiede­lemmel ellentétben igenis gyorsan bepótol­ható az alváshiány, állítják a Pennsylvaniai Egyetem Orvosi Karának kutatói. Egy kísér­letbe egészségesen alvó személyeket vontak be, akik éjjelente 6,5-8,5 órát aludtak. Az ala­nyokat öt éjszakán át csak 4-4 órát engedték aludni. Az ezután végzett vizsgálatok azt mu­tatták, hogy romlott az éberségük és az össz­pontosító képességük. Ezt követően annyit alhattak, amennyit csak akartak, majd megis­mételték a vizsgálatokat, és azt találták, hogy agyműködésük visszaállt a normális szintre.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.