Babaápolás

Szülés utáni depresszió?

“Elmúlt egy hónapos a gyerekem, de a depresszióm nem akar elmúlni. Nem illene-e már jobban éreznem magam?”

Szülés utáni depresszióról akkor beszé­lünk, ha a kismama-depresszió (amely­től a nők 60-80 százaléka szenved, és főleg a szülés utáni első hetekre jellemző) idővel nem múlik el. A valódi szülés utáni depresszió (post partum depreszszió, PPD) kevésbé gyakori (a nők 10-20 százalékát sújtja), jóval tartósabb és súlyosabb jelenség. Már a szüléssel kezdetét veheti, de rendszerint csak egy­két hónappal utána jelentkezik; vannak nők, akik csak azután esnek depresszió­ba (részben hormonális változások hatá­sára), amikor újra menstruálni kezdenek vagy elválasztották a gyereket.

Hajla­mosabbak rá azok, akiknél korábban is jelentkezett PPD, a családban vagy ná­luk előfordult depresszió vagy súlyos PMS (premenstruációs tünetegyüttes), vagy már a terhesség alatt depressziós pa­naszaik voltak, vagy valamilyen komp­likáció lépett fel, illetve beteg vagy nehe­zen kezelhető babát szültek.

A PPD tünetei a kismama-depresszióra hasonlítanak, de jóval határozot­tabbak

Idesorolható a sírás, a túlzott érzékenység, az alvászavar (képtelen el­aludni vagy az egész napot átalussza), a táplálkozási zavarok (étvágytalan vagy egész nap eszik), az, hogy képtelen vagy nincs késztetése önmaga vagy újszülött gyereke ellátására, a túlzott aggódás a gye­rekért, az emlékezetkihagyás. Ha a tüne­tek két-három hétnél tovább fennállnak, valószínűleg szülés utáni depressziót je­lentenek, amiből csak orvosi segítséggel lehet kigyógyulni. Arra nem szabad vár­ni, hogy magától elmúljon!

A szülés utáni depresszió kezelhető!

A szülés utáni depressziót a közelmúltig a szőnyeg alá söpörték. A közvélemény alig tudott, orvosi körök alig beszéltek róla, a szenvedő alanyok pedig fölösle­ges röstelkedésre és hallgatásra voltak ítélve. Ennek következtében a nők sem voltak tisztában sem a mibenlétével, sem hatásos gyógymódjaival.

Szerencsére az orvostudomány állás­pontja és vele együtt a PPD kezelése is változott. Egyes kórházakban ismeret­terjesztő akciók keretében látják el a ha­zaengedett nőket a tünetek felismeré­séhez szükséges információval.

Ma már a gyakorló orvosok is töb­bet tudnak erről a problémáról, így a terhesség alatt kimutatható kockázati tényezőkről, a szülés utáni vizitek kereté­ben történő rutinszerű szűréséről, vala­mint gyors, biztonságos és hatásos kikezeléséről. Keresik a felismerés és a kezelés meggyorsítására alkalmas újabb szűrési lehetőségeket is (pl. A szülés után hat hét­tel tartandó orvosi vizsgálaton kitölten­dő egyszerű kérdőív).

A szülés utáni depresszió a dep­resszió egyik legkönnyebben kezelhető formája. Akin mégis kitör, ne szenved­jen tőle sokáig. Ne fojtsa magába, azon­nal forduljon orvoshoz.

Elsősorban menjen el a háziorvos­hoz, és kérjen beutalót egy pajzsmirigy­vizsgálatra

A pajzsmirigyhormon-szint (szülés után gyakran előforduló) inga­dozása érzelmi instabilitást okozhat. Ha a hormonszint rendben van, kérje el egy olyan szakorvos nevét, akinek a szülés utáni depresszió kezelésében klinikai gya­korlata van, és haladéktalanul jelentkez­zen be hozzá.

Újabb kutatások szerint az olyan anyák esetében, akik jobban ki vannak téve a depresszió veszélyének, szakszerű tanácsokkal és közvetlenül szü­lés után adott (szoptatás alatt sem ellen­javallt) antidepresszánsokkal (pl. Zoloft vagy Prozac) meg lehet előzni a depresszió kialakulását. Sőt egyes orvosok szerint az olyan nőknek, akiknek már volt szülés utáni depressziójuk, a terhesség utolsó harmadában antidepresszánst kell felírni.

Függetlenül attól, hogy milyen egye­di kezelési módban állapodik meg az orvos és betege, nagyon fontos a gyors beavatkozás. Enélkül a depressziós anya esetleg képtelen lesz arra, hogy a gyere­két megszeresse, törődjön vele, örülni tudjon neki. A depresszió nemcsak az anya egészségének, közérzetének árt, hanem a házastársával és a többi gyere­kével is tönkreteheti a viszonyát.

Vannak nők, akik szülés után dep­resszió helyett (vagy mellett) betegesen aggodalmaskodóak vagy rémültek, néha gyors szívdobogással, kapkodó levegő­vétellel, hőhullámokkal vagy didergéssel, mellkasi fájdalmakkal, szédüléssel, reme­géssel járó, pánikszerű rohamaik vannak. Az ilyen tünetek azonnali szakorvosi el­látást követelnek.

Idegösszeroppanás?

A depressziónál sokkal ritkább és súlyosabb eset a szülés utáni idegössze­roppanás (pszichózis).

Tünetei: a való­ságérzék elvesztése, hallucinálás, érzék­csalódás. Ha önnek öngyilkossági, vad, erőszakos gondolatai támadnak, hango­kat hall vagy az ideg-összeroppanás más jeleit észleli magán, azonnal forduljon orvoshoz, és feltétlenül ragaszkodjon az azonnali kezeléshez. Ne hagyja magát olyan megnyugtató szavakkal hazaküldeni, hogy ezek szülés után normális ér­zések, mert egyáltalán nem azok.

Vigyáz­zon, nehogy valamelyik veszélyes érzése a tettlegességig fajuljon, a biztonság ked­véért hívjon át valakit a szomszédból, aki ön mellett marad, míg orvos nem látja.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.