Rákmegelőző életmód

D-vitamin: reményforrás a rákos betegeknek!

Jegyezzük meg! Testünk csak abban az esetben képes elegendő D-vitamint előállítani és így természetes, rák elleni védelemre szert tenni, ha elég gyakran ki van téve napsütésnek, mégpedig fényvédelem nélkül.

A D-vitamin hiány a legújabb kutatási eredmények szerint a dohányzás, a stressz, a magas vérnyomás és a metabolikus szindró­ma mellett a krónikus betegségek legnagyobb kockázati tényezői közé tartozik. Nem csoda, hogy egyre több tudós foglalkozik a D-vitamin jelentős, csontrendszeren kívüli hatásával, köz­tük a rák megelőzésével és kezelésével. Végül is minden egyes sejtünk számára nélkülözhetet­len ez a vitamin!

A napsütés és az egészség közötti kapcsolatot már a huszadik század kezdetén alátámasztot­ták tudományos bizonyítékokkal. Napsütés hatására az ultraibolya sugárzás (UV-B) D-vitamin-képződést indít meg a bőrben. Időközben az orvosok egész sor egészségügyi előnyt tulajdonítanak a megfelelő D-vitamin­ellátottságnak, így például bizonyíthatóan po­zitív hatást gyakorol a szív- és érrendszeri be­tegségekre, csökkenti a vérnyomást, és javítja a szív- és vázizomzat működését.

D-vitamin hiányosság

Ezzel szemben gyakoribbak a civilizációs betegségek, pél­dául az egyes és kettes típusú diabétesz, vala­mint az érelmeszesedés, ha a szervezet D-vita­min-hiányos. Az immunrendszert is erősíti a D-vitamin, mert a fokozott, és emiatt a tes­tünk számára káros immunreakciók hevességét mérsékeli, például az autoimmun kolitisz ulcerozát vagy a Crohn-betegséget megakadá­lyozza vagy mérsékeli. Az agy idegsejtjeinek is javára válik a megfelelő D-vitamin-ellátottság.

Kutatási eredmények! 2007-es és 2008-as kutatások bizonyítják, hogy még szklerózis multiplex, skizofrénia és depresszió esetén is kedvezőbbé teszi a be­tegség lefolyását. De vajon a rák elleni küzde­lemben is segítségünkre lehet?

A rákellenes vitamin

Hosszú időn keresztül egymástól teljesen füg­getlenül zajlottak a rákkutatások, valamint a D-vitamin hatásmechanizmusára vonatkozó vizsgálatok. Igaz ugyan, hogy már harminc évvel ezelőtt feltette a kérdést a két amerikai kutató, Cedrik és Frank Garland, nem csökkenthetné-e a napsütés és a D-vitamin a bél­rák gyakoriságát.

Ezt az alapvető kérdést a későbbiekben az emlőrákra is kiterjesztették, eredményeik azonban kezdetben nem keltet­tek figyelmet tudományos körökben. Pedig a Garland-testvérek megállapították, hogy döntő és közvetlen kapcsolat áll fenn egy nő egyéni mellrákkockázata és D-vitamin-ellátott­sága között. 1760 páciens D-vitamin-szintjét hasonlították össze és hozták összefüggésbe a csoporton belül előforduló emlőrákos meg­betegedésekkel.

Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a legmagasabb D-vitamin-szintekkel rendelkezőknek a legalacsonyabb D-vitamin-szintű nőkhöz képest 50 százalék­kal alacsonyabb az emlőrákkockázata. A mai napig mintegy húsz különféle daganat eseté­ben sikerült a D-vitamin pozitív hatását kimu­tatni a daganat alakulására.

Egy ideje pedig azokról az okokról is többet tudunk, amelyek miatt a déli területeken élőknél ritkábbak a rákos megbetegedések: a D-vitamin az, amely gátlón hat a daganatnövekedésre, gyen­gíti a növekedéshez és áttétképződéshez szük­séges jelek erősségét, valamint gondoskodik arról, hogy a rosszindulatú sejtek ismét vissza­alakulhassanak jóindulatúvá.

Ezeken kívül más kutatások eredményei is biztatóak.

Kutatási eredmények! Azt bizonyítják, hogy a leggyakoribb ráktí­pusokban, például emlő-, prosztata- és bél­rákban szenvedő betegek számára előnyös a D-vitamin. Vagyis ez a vitamin, melyet csaknem egész napjukat a szabadban töltő kőkorszaki elődeink még megfelelő mennyi­ségben elő tudtak állítani, szintén a természetes szövetségeseink közé tartozik a rákellenes küzdelemben.

Jóhangulat-hormon

Ha süt a nap, jobb kedvű az ember. Nap­fény hatására képződik ugyanis szerveze­tünkben a szerotonin nevű hormon, amely a jó hangulatért felelős. Hatására ébereb­bek leszünk, teljesítőképességünk javul, rosszkedvünk elmúlik. így a nap bizonyít­hatóan erősíti a lelket – ha pedig a lélek egészséges, az a testre is jótékony hatású. Ezt a rák megelőzése során is hasznosíthatjuk

Aktívvédelem az emlőrák ellen

Az emlőrák kezelésének módját manapság egyénre szabottan állapítják meg. Rendszerint sor kerül az elsődleges daganat és az érintett nyirokcsomók műtéti eltávolítására. Utána helyi sugárkezelés és kemoterápia következik annak érdekében, hogy testszerte „kikapcsol­ják” vele a daganatos sejteket. Az úgynevezett pozitív hormonreceptoros esetekben (ilyenkor a daganat a hozzá kapcsolódó hormonok miatt növekszik) a megfelelő gyógyszerekkel menopauzát is előidéznek, hogy ilyen módon csökkentsék az ösztrogéntermelést.

A rosszin­dulatú daganatok körülbelül kétharmada ugyanis növekszik a női nemi hormon hatásá­ra, amely serkenti az elfajult sejteket. A hagyományos orvoslás e módszerei mellett a másodlagos megelőzés keretein belül minden nő tevékenyen részt vehet a rák kiújulási esé­lyének csökkentésében.

Jegyezzük meg! Különösen reménykeltőek és ígéretesek ezzel kapcsolatban azok a 2007-es kutatások, amelyeket különböző tudósok más-más betegcsoportokon végeztek, rész­ben több éves, követéses vizsgálatok segítségé­vel, és amelyek mind ugyanarra az eredményre jutottak.

A megfelelően magas D-vitamin­szint, függetlenül attól, hogy a táplálékkal vet­ték-e fel, vagy a napfény ultraibolya sugárzása segítségével képződött, szinte valamennyi eset­ben jelentősen csökkentette az emlőrákos meg­betegedés kockázatát.

A d-vitamin véd a bélráktól

Az emlőrák kockázatához hasonlóan a D-vita­minnak köszönhetően a bélrák előfordulásá­nak gyakorisága is csökken. 2007 tavaszán hozták nyilvánosságra annak az öt különböző vizsgálatnak az eredményét, amely összefüg­gést talált a vér D-vitamin-szintje és a bélrák kockázata között.

Kutatási eredmények! Azoknak a vizsgálati ala­nyoknak, akiknél a legmagasabb D-vitamin szintet állapították meg, 54 százalékkal ala­csonyabb a bélrákkockázata, mint azoknak, akiknél a legalacsonyabb szinteket mérték. További, egyesült államokbeli kutatások 2007-2008-ból szintén nyilvánvalóvá tették, hogy a D-vitamin az emlőrákhoz hasonlóan a bélrák esetében is természetes szövetséges a betegség elleni küzdelemben.

Mérhető sikerek

  • 1986 és 2004 között már a 34 ezer nő rész­vételével végzett, nagyszabású amerikai „lowa Women Study” is azt igazolta, hogy azoknál a nőknél, akik a táplálékkal napi 800 IU (nemzetközi egység) D-vitamint vettek fel, 34 százalékkal csökkent az em­lőrák kockázata azokhoz képest, akiknél csak feleekkora volt a bevitel.
  • A 2007-es „Woman Health Study” során a tudósok tízezer, menopauza előtt álló és húszezer változókor utáni nőt vizsgáltak. Eredményeik azt igazolták, hogy megfelelő D-vitamin-ellátottsággal egyharmadával csökken a változókor előtti emlőrák kocká­zata.
  • Egy ugyancsak 2007-es kanadai kutatás a napozás és az emlőrák kialakulásának összefüggéseit vizsgálta. Azoknál a nőknél, akik 10 és 19 éves koruk között gyakrabban voltak napon, 35 százalékkal csökkent az emlőrák kialakulásának kockázata. A 20 és 29 éves kor közötti napfürdőzés is csökken­tette a kockázatot, de kevésbé számottevő mértékben.
  • Sascha Abbas, a heidelbergi német rákkuta­tó központ kutatója 2007-ben hozta nyilvános­ságra eredményeit a D-vitamin és a daganat­képződés összefüggéseiről. Munkacsoportja háromszáz olyan nő táplálékon keresztül meg­valósuló D-vitamin-ellátottságát vizsgálta, akiknél a változókor előtt alakult ki emlőrák. A kontrollcsoport adataival összehasonlítva kiderült, hogy a legmagasabb D-vitamin-ellátottságú nők emlőrákkockázata csupán fele­akkora volt.
  • Végül pedig a német rákkutató központ 2008 első hónapjaiban hozta nyilvánosságra eredményeit 1300 olyan nő adatai alapján, akiknél az emlőrák a változókor után alakult ki. Ennél a vizsgálatnál a kontrollcsoporttal történő összehasonlításból az derült ki, hogy a legmagasabb D-vitamin-szinttel rendelkezőknek 69 százalékkal alacsonyabb em­lőrákkockázata volt azokhoz képest, akiknél a legalacsonyabb szinteket mérték. A megfelelő D-vitamin-ellátottság tehát, úgy tűnik, tízből hét páciensnél megelőzhetné az emlőrák kialakulását.

D-vitamin a rákellenes terápiában

A D-vitamin azonban nem csupán a rák megelőzésében (profilaxisában) játszik szere­pet. Abban az esetben is gátlón hat a sejtbur­jánzásra, ha a betegség már kialakult. Kanadai, torontói kutatók 2008-ban arról számoltak be, hogy javulnak a betegek túlélési esélyei és csökken az áttétképződés gyakorisága, ha az utógondozás során megfelelő a D-vitamin­szintjük. 512, emlődaganat miatt műtött nőt vizsgáltak tíz éven keresztül újra és újra.

Kutatási eredmények! A pá­ciensek 24 százalékának volt a kutatás kezdete­kor megfelelően magas D-vitamin-szintje. A kutatás során bebizonyosodott, hogy a jó ellátottság az alacsony D-vitamin-szintű pá­ciensekhez képest az áttétképződés kockázatát 94 százalékkal, az idő előtti halálozás kockáza­tát pedig 73 százalékkal csökkenti. Ügy tűnik, a D-vitamin több szinten is bele­avatkozik a daganatos történésekbe.

Egyrészt segíti a sejtek jóindulatúvá válásának folyama­tát, másrészt gátolja a daganat növekedését, csökkenti az érburjánzást a daganatban, mér­sékli az áttétképződéshez vezető jelzéseket, és fokozza a sejthalál kiváltásához szükséges im­pulzusok erősségét (az apoptózisról a 13. olda­lon olvashat). Mivel pozitív hatása már néhány hónap elteltével érvényesül, egyúttal a fertőzé­sek gyakorisága is csökken.

E meggyőző ered­mények ellenére jelenleg nem alkalmazzák a D-vitamint a rákterápiában. Az orvosok nem egészen tíz százaléka ellenőrzi rutinszerűen páciensei D-vitamin-szintjét. Az érintettek te­hát jól teszik, ha megemlítik orvosuknak eze­ket az új eredményeket, és rákérdeznek, nincs-e szükségük D-vitamin-pótlásra.

Hogyan mérhető a d-vitamin-ellátottság?

Testünk D-vitamin-ellátottsága a 25-(OH)-D-vitamin-érték (ez a vitamin még inaktív for­mája) mérésével állapítható meg vérből. Ez az érték a napfény segítségével képzett és a táplá­lékkal bevitt mennyiség összegét jelzi. Az ér­tékkel kapcsolatban kétféle mértékegység is használatos: ng/ml és nmol/1. Ha a különböző laboratóriumok különböző mértékegységet adnak meg, egyszerűen átválthatja egyiket a másikba. Ha ng/ml-ről akarja nmol/-re váltani, akkor a váltószám 2,5, tehát ng/ml x 2,5. Ma a 32-60 ng/ml vagy 80-150 nmol/liter szá­mít normális értéktartománynak.

Ahhoz, hogy ezt a szintet elérhesse és meg is tarthassa, na­ponta 4000 NE bevitelre vagy ugyanennyi saját termelésre van szükség. Ha a D-vitamin-szint ennél sokkal alacsonyabb, korlátozott időtar­tamú kiegészítő terápiára is szükség lehet, amellyel gyorsan kiegyenlíthető a hiány. Ez több százezer nemzetközi egység D-vitamin adagolását jelenti egy vagy két hétig, étrend-kiegészítők formájában. Egyébként akár hónapokig is eltarthat, amíg a normális szint (kereken 100 nmol/1) kialakul.

Teszteltesse a D-vitmain szintjét!

FONTOS! Magyarországon hozzáférhető, orvos által elrendelhető a vérből történő 2 5 – (OH) – D – vitamin – érték meghatározása. D-vitamin-pótlást csak ennek pontos és sze­mélyes ismeretében, személyre szabott terápia­ként szabad elkezdeni. Ez általában az orvos által felírt gyógyszeres kúra formájában törté­nik. Veszélyes lehet az önállóan, minden ellen­őrzés és kontroll nélkül kezdett D-vitamin­fogyasztás! A túl sok pont olyan rossz, mint a túl kevés!

A D-vitamin-hiány elterjedtsége miatt, és ami­att, hogy számos különböző tényező okozhatja ezt a hiányt, célszerű évente kétszer meghatároztatni a D-vitamin szintet. Ehhez csupán egyszerű vérvételre van szükség, amelyet bár­melyik orvos el tud végezni. A vérvétel legideálisabb időpontja a kora ta­vasz, akkor ugyanis kiderül, hogyan sikerült a telet átvészelni. A második időpont legyen ősszel, ez megmutatja, mennyi D-vitamin képződött a nyári hónapokban.

Ezekből az eredményekből kiindulva megbeszélheti or­vosával, milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy egész évben megfelelő szinten maradjon a D-vitamin-ellátottság. A D-vitamin-szint ellenőrzése Németország­ban nem tartozik a biztosító által támogatott vizsgálatok közé. Fontos, hogy a D-vitamin tárolt formájának, a 25-(OH)-D-vitaminnak a mennyiségét vizsgálják. Az aktív forma, az 1,25-(OH)-D-vitamin mérése nemcsak drágább, hanem az eredmény értelmezése is nehezebb laikusok számára.

Így töltheti fel d-vitamin-készleteit

Irányadó, optimális értéknek az a D-vitamin mennyiség tekinthető, amely heti három­négyszeri (az egyéni különbségektől és a nap állásától függően) alkalmanként körülbelül félórás napsütés hatására keletkezik szerveze­tünkben. Elegendő, ha a nap az arcot, a kezet, az alkart és a lábat éri. Előtte ne kenjen a bőrére napvédő szert, mert az megakadályozza az UV-sugarak behatolását, és így közvetetten a D-vi­tamin-képződést is.

Aki már barna, hosszabban is a napon tartózkodhat, mivel ez a természetes védőréteg védi a bőrt az UV-sugárzástól. Mivel ebben az esetben kevésbé mélyen hatol be a bőr­be az ultraibolya sugárzás, ennek megfelelően kevesebb D-vitamin is képződik. Ez az oka an­nak, hogy a sötétebb bőrszínűek miért képeznek a világos bőrűekhez képest csupán hatodannyi D-vitamint.

Kutatási eredmények! Kiterjedt, reprezentatív vizsgálatok, például a National Health and Nutrition Exa-mination Survey (NHANES), azt mutatták az Egyesült Államokban, hogy az afroamerikaiak körében gyakoribb a rákos megbetegedés, mint a fehéreknél, és gyakoribb, mint azoknál a feke­téknél, akik Afrikában élnek.

D-vitamin kiegészítés

Az Alpoktól északabbra eső régiókban novem­ber és február között szinte lehetetlen kizáró­lag a napsütés és a szokásos táplálkozás révén elegendő D-vitaminhoz jutni. Ezért ezekben a hónapokban célszerű azt egyénre szabott mennyiségben, vitaminkészítmény formájában pótolni. Ne hagyja magát a még gyakorta aján­lott napi 2000 NE mennyiségtől elbizonytalaní­tani.

Ez az érték orvosi szempontból már el­avultnak és túlzottan alacsonynak tekinthető. Kanadai kutatók 2007-es vizsgálata, amelynek során szklerózis multip­lexben szenvedő betegeknek napi 50 ezer egysé­gig terjedő D-vitamint adagoltak több héten keresztül, túlságosan magas D-vitamin-értékek­hez vezetett a vérvizsgálatok tanúsága szerint, ám még ez sem okozott olyan kalciumanyagcsere-zavarokat, amelyektől korábban túlada­golás esetén tartottak.

Az viszont tény, hogy abban az esetben, ha nagy dózisban étrend­kiegészítőt szeretne szedni, nem szabad olyan kombinált készítményt választani, amely D-vi­tamint és kalciumot is tartalmaz. A megfelelő mennyiségű D-vitamin bevitele ugyanis ebben az esetben a kalcium túladagolásához vezetne, amely valóban zavarokat okozna a kalcium-anyagcserében. (Az előző mondatokból látszik, hogy szerevezetünk egységes, bonyolult egész­ként működik. Nem csupán egy-egy anyag ha­tározza meg működésünket, hanem az anya­gok egymásra hatása is.)

D-vitamint már gyerekkortól kezdve

A Róbert Koch Intézet 2008-as felmérése szerint Németországban D-vitamin-hiányos­nak tekinthető a gyerekek körülbelül 90 szá­zaléka. Egyedül a rachitis-megelőzés céljá­ból D-vitamint kapó csecsemőknél és kis­gyerekeknél mértek normális értékeket. Tíz évvel korábban egy hasonló vizsgálat felnőttek esetében is hasonló eredmény­hez vezetett.

Mivel azonban akkoriban még alacsonyabb referenciaértékekhez viszonyítottak, ezek kevésbé tűntek riasztó­nak. Manapság a szakemberek magasabb normális értékekből indulnak ki. így becs­lések szerint a német lakosságnak csupán 10-15 százaléka rendelkezik megfelelő D-vitamin-készletekkel.

Ahogyan a nap véd bennünket

Az ember fejlődéstörténete számtalan éve során megszokta a napot. Napsütés nélkül hiánytünetek jelentkeznek, és az egyéni betegségkockázat nő. A D-vitamin erősíti az immunrendszert, védi az agy idegsejtjeit, és megelőzi a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, a terhesség alatti szövődményeket, valamint a csontritkulást (oszteoporózist).

A napsütéshormon bizonyítottan és aktívan megelőzi az emlő- és bélrákot, valamint feltehetőleg más daganatokat is. Bizonyítottan gátolja a daganatnövekedést, különösen a vastagbélben, valamint prosztata- és emlőrák esetében.

Lehet D-vitamint enni?

Kizárólag táplálékokból nemigen fedezhető a D-vitamin-szükséglet. Ha azonban önnél hiányállapot áll fenn, a megfelelő ételek némileg segíthetnek a készletek feltöltésében.

Különösen magas a hidegvízi halak D-vitamin-tartalma, ilyen például a lazac és a hering. Ezek egyúttal omega-3 zsírsavakban is gazdagok. A D-vitaminnal dúsított élelmiszerek fogyasztása jelenleg még nem szokás, de viták folynak róla Európa szerte.

Abban az esetben, ha ön egyáltalán nem termelne D-vitamint a bőrében, naponta 100 mikrogrammra, illetve 4000 NE-ra (nemzetközi egységre) volna szüksége a vér megfelelő D-vitamin-koncentrációjának biztosítására. Ha csak kisebb mennyiségre (800-1000NE) van szüksége, ezt az igényt akár multivitamin-készítménnyel is fedezheti, amely kalciumot is tartalmaz. Ennél magasabb szükséglet esetén használjon inkább tiszta D-vitamin­készítményt, hogy elkerülhesse a kalciumtúladagolást.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.