Élelmiszerek

Ivóvíz, egészségtani jelentősége, fajtái

A víz ugyan nem nevezhető a szó szoros értelmében élelmiszernek, ám e nélkül az értékes folyadék nélkül nincs élet. Az ember képes életben maradni többheti éhezés után is, folyadékfelvétel hiányában azonban néhány nap alatt elpusztul. A víz az élet, a létezés feltétele bolygónkon, s egyúttal minden élő szervezet legfontosabb építőanyaga. Egy fel­nőtt szervezetének 60%-a vízből áll. Minthogy a vesén, a tüdőn, a bőrön és a bélrendsze­ren keresztül naponta 2,5 liter folyadék távozik szervezetünkből, ezt folyamatosan pótol­ni kell. Élete során az ember átlagosan 40 000 liter vizet iszik meg.

Honnan származik az édesvíz?

A Föld kialakulása óta a víz állandó körforgásban van: pá­rolog és kicsapódik. A rendelkezésre álló édesvízmennyi­ség (hozzávetőleg 36 millió köbkilométer) a teljes víztar­taléknak csupán fél százaléka. A többi a tengerek és óceánok sós vize, a sarkvidékek jégtakarója, valamint a föld alatti vízmennyiség.

Az édesvíz csak az eső folytán képes megújulni. így az emberiség csak az évi mintegy 34 000 köbkilométer esővízzel számolhat, amely végül is a folyókkal és a talajvízzel visszatér az óceánokba. Az édesvíztartalék legnagyobb része a talajban rejtőzik, vagy közvetlenül a felszín alatt, vagy a mélyebb rétegekben. Sok különbözőfajta talajvíz létezik, az emberi fogyasztás szempontjából legfontosabb a tavakat és a folyókat táplá­ló folyóvíz.

A felszín alatti víztározók és a talajvízerek a sziklarétegekbe való beágyazódásuk folytán meglehető­sen stabilak. A kutak megbízható vízmennyiséget adnak, amelyet víztározókban tartalékolnak. Az egy főre eső víz­fogyasztás az utóbbi időben robbanásszerűen megnőtt. A technika és a tisztálkodási lehetőségek fejlődése követ­keztében a fejlett ipari országokban a szükségesnél sokkal magasabb a vízfogyasztás, hozzávetőleg napi 130 liter/fő. Az édesvíztartalékok mintegy 25%-át az ipar használja el. Szomjúság ellen vezetékes vizet vagy ásványvizet fo­gyasztunk.

Milyen alkotóelemekből áll?

A víz az első számú, legfontosabb élelmiszer, épp ezért az ivóvíz minőségét szigorúan ellenőrzik. Az ivóvízre vonatkozó előírások rögzítik, hogy nem tartalmazhat mikrobio­lógiai csírákat, és szigorú határértékek vonatkoznak a megengedhető károsanyag-mennyiségekre is. A nitráttar­talom például nem lehet magasabb a literenkénti 50 mg-nál. A fertőzések elkerülése érdekében a vízművek klóroz­zák az ivóvizet. Az ivóvíz nyerőhelyétől függően különböző ásványi anyagok lehetnek benne, elsősorban kalcium, magnézium és kálium, a nyomelemek közül vas, különbö­ző koncentrációban.

Legfontosabb tudnivalók a vízről dióhéjban

  • A vízminőséget elsősorban az ipar és a mezőgazdaság fenyegeti, minthogy je­lentős mennyiségű növényvédő szert, műtrágyát és kémiai szennyező anyagot bocsátanak a folyóvizekbe.
  • Bár az ivóvíz minőségét folyamatosan ellenőrzik, nem zárható ki, hogy káros anyagok kerüljenek bele. A vízművek fertőtlenítés céljából klórt, fluort és alu­míniumszulfátot ad az ivóvízhez. Ahol a vízminőség kívánnivalót hagy maga után, célszerűbb artézi vizet, ásványvi­zet fogyasztani.
  • Egyetlen farmernadrághoz szükséges vászon készítéséhez 8000 liter (240 fürdőkádnyi) vízre van szükség, egyet­len autó előállításához 400 000 literre.
  • A Föld édesvízkészletének csökkenését a kutatók mindenekelőtt a globális fel­melegedés következményének tartják, és úgy vélik, hogy hosszú távon ez a folyók és tavak kiszáradásához fog vezetni.

Egészségünkre gyakorolt hatása: Ivóvízzel csillapíthatjuk legjobban szomjúságunkat. Nátriumsze­gény, a benne található ásványi anyagok révén hozzájárul napi szükségletünk kielégítéséhez.

A víz egészségtani jelentősége

Víz nélkül nincs élet: a szervezet valamennyi anyagcsere­folyamata vizes környezetben megy végbe. Egy felnőtt szervezetének 60%-a vízből áll. A testben található víz­mennyiség azonban folyamatosan változik: felvesszük, majd kiválasztjuk. Étkezéssel és ivással naponta mintegy 3 liter folyadékot veszünk magunkhoz, ebből 2 litert fo­lyadék, 1 litert zöldség és gyümölcsfélék fogyasztásá­val. Ha szervezetünk víztartalma 10%-kal csökken, a kör­forgás már károsodik. A víznek igen sokféle szerepe van szervezetünkben: segíti a salaktalanítást, a tápanyagok szállítását, magával viszi az anyagcsere-folyamatok vég­termékeit, fenntartja a sejtek ozmotikus nyomását, sza­bályozza a testhőmérsékletet, és kenőanyagként szolgál ízületeinkben. A méreganyagok kiválasztása sem mehet­ne végbe víz nélkül.

A vízminőségek meghatározása

Az ásványvizek és palackozott vizek fogalmát, kezelését, összetételét, összetevőik megenge­dett mértékét rendelkezések szabályozzák:

Palackozott víz

Bárhol előállítható, szénsavval dúsított ve­zetékes víz.

Forrásvíz

Kevés ásványi anyagot tartalmazó, forrás­ból nyert, vezetékes vízzel azonos minő­ségű víz.

Ásványvíz

Az ásványvíz baktériummentesen tör fel a forrásból, ezért nem kell fertőtleníteni. Adalék anyagként kizárólag szénsavval dúsítható, megengedett viszont kén- és vastartalmának csökkentése.

Gyógyvíz

Ennek minőségét nem az ivóvízre vonat­kozó rendelkezés, hanem a gyógyszertör­vény szabályozza. A „gyógyvíz” megjelölés mellett fel kell tüntetni azt is, hogy milyen betegségek kezelésére ajánlott.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.