Gyógynövények

Közönséges orbáncfű összetevői, hatásai, gyógyászatai használata

Közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum) története, alkalmazott drogjai

Az orbáncfű az ókor óta alkalmazott gyógynövény, amelyet sebgyógyításon kívül számos gyógyászati céllal (pl. mérgek semlegesítése, féregűzés, fájdalomcsillapítás) alkalmaztak. Középkori használatát misztikus célokra (gonosz szellemek és rontások elűzésére) a mai ideggyógyászati alkalmazás előfutárainak tekinthetjük. A növény évszázadokra feledésbe merült, reneszánsza a 20. század elején kezdődött, amikor felfigyeltek az orbáncfű köz­ponti idegrendszeri hatásaira. A század második felére világossá vált, hogy az orbáncfű kiválóan alkalmas a depresszió kezelésére.

A közönséges orbáncfű, a Hypericum perforatum L. (Hypericaceae1) 30-60 cm magas éve­lő növény. Európában, Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában őshonos, de Észak-Ameriká­ban és Ausztráliában is elterjedten előfordul. Június végétől szeptemberig virágzik, élénksárga színű virágai rendkívül attraktívak. A gyógyászatban a virágzás ideje alatt, vagy köz­vetlenül a virágzás előtt gyűjtött, szárított föld feletti részét vagy virágzó ágvégét alkal­mazzák.

Az angol elnevezése Keresztelő Szent Jánosra utal, mert a virág június 26-án, Szent János ünnepén virágzik teljes pompájában. Úgy tartották, ez kedvező időpont a virágok begyűjtéséhez gyógyászati célokra; úgy hitték biztonságosabb kora reggel, napkelte előtt leszedni, amikor még harmatos. Angol nevében a wort angolszász szó a gyógynövényre.

Az orbáncfüvet számos kultúra ismerte, és használta is a gonosz erőkkel szembeni védelemként. Az ajtó fölé akasztott orbánc­fűcsokor a hiedelem szerint védelmet nyújt a mennydörgés, a villámlás és a tűz ellen; a boszorkányok és gonosz erők megfékezésére is hasz­nálták, akik így nem tudták átlépni a küszöböt. A skótok a „szemmel ve­rés” elleni védelem céljából viselték a növény szárait.

Angliában és az egyesült államokbeli New Englandben régen a saj­tokat orbáncfűvel csomagolták be, hogy a tengeri és szárazföldi utak­ra tartósítsák.

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben virágos hajtása hivatalos (Hyperici herba), az Európai Gyógyszerkönyv 6.2 kötetében kvantifikált száraz kivonata (Hyperici herbae extractum siccum quantificatum) található meg. A Hyperici herba összhipéricin-tartalma legalább 0,08%. A kvantifikált száraz kivonat hipericinben kifejezett összhipéricin-tar­talma 0,1-0,3%, ezen kívül minimum 6%, rutinban kifejezett flavonoidot, legfeljebb 6% hiperforint tartalmaz.

1 Az újabb rendszerek a Clusiaceae családba sorolják a nemzetséget.

Kézművesség

A gyökerekből és a bimbókból festéket lehet előállítani. A bar­na és a vörös a leggyakoribb, de több más szín is előhozható, pél­dául a fekete és a sárga, attól függően, milyen pácot haszná­lunk hozzá.

Gyógyászat

Az orbáncfű gyógyászati tulajdonsága, hogy antibakteriális, gyulladás­csökkentő, antiszeptikus, vírusölő, idegnyugtató, fájdalomcsillapító és nyugtató hatású. Ha a virágokat és leveleket jó minőségű bázis olajba áz­tatjuk, vöröses színű olajat kapunk, ami jó az ízületi fájdalmakra, ideg-zsábára, reumára, ízületi gyulladásra, zúzódásra és izomlázra. Mégis leginkább antidepresszáns készítményekben találkozunk vele a kereske­delmi forgalomban, „természetes Prozac”-ként is emlegetik.

Figyelmeztetés

  • A legelőkön nemkívánatos faj, mert felhalmozódó méreg az állatok számára. Az illóolaj-tartalom fényérzékennyé teheti a legelő állatokat.
  • Ez az életrevaló növény har­mincezer magvat termel min­den évben. Olyan helyre érde­mes ültetni, ahol korlátozva van, hogy ne terjedjen el kelle­metlen mértékben.
  • Az emberi szervezet általában jól tolerálja, de túlzott haszná­lat esetén fényérzékennyé tehe­ti a bőrt. Használat előtt kérjük szakértő tanácsát, és ne szedjük együtt más gyógyszerekkel.

Jellemző vegyületek, hatóanyagok

Az orbáncfű tartalomanyagai három fő vegyületcsoportba sorolhatók: I. naftodiantron-származékok, 2. flavonoidok, 3. floroglucin-származékok. A naftodiantronok (hipericin, pszeudohipericin) és a floroglucin-származékok (hiperforin, adhiperforin) a fajra jelleg­zetes anyagoknak tekinthetőek, a fő flavonoidok (rutin, hiperozid, kvercitrin) viszont nagyon sok más növényben is előfordulnak.

A naftodiantron-származékok koncentrációja rendszerint alacsony (0,1-0,15%), ugyanakkor a floroglucin-származékok és a flavonoi­dok nagyobb mennyiségben (2-4%) vannak jelen a jó minőségű drogban. Jelenlegi tudá­sunk szerint az orbáncfű antidepresszáns hatásában mindhárom vegyületcsoport lényeges szerepet játszik.

Farmakológia, gyógyászati alkalmazás

Hagyományos alkalmazás

Az orbáncfüvet tradicionálisan égések, sebek, fekélyek kezelésére alkalmazták (magyar neve is bőrgyógyászati alkalmazására utal).

Bőrgyógyászati célra a virágos hajtás olajos kivonatát alkalmazták. Az ún. „orbáncfűolaj” a drog több hetes áztatásával készülő, vörös színű folyadék. Színét a naftodiantron-származékok adják, és az olaj antibakteriális ha­tása is ezeknek a vegyületeknek köszönhető. Az orbáncfűolaj a modern fitoterápia része, bőrgyulladások, sebek, égések kezelésére javasolható.

Az orbáncfű központi idegrendszeri (különösen antidepresszáns) alkalmazása újabb keletű, kisebb tradícióval rendelkezik, mint a bőrgyógyászati célú felhasználás.

Preklinikai vizsgálatok

A jelenlegi álláspont szerint a növény terápiás értéke nem magyarázható meg kizárólago­san egyetlen hatóanyaggal. A hipericin és egyes flavonoidok MAO-gátló hatása, valamint a nagy mennyiségben jelen lévő flavonoidok GABA-agonizmusa hozzájárul a növény köz­ponti idegrendszeri hatásához. A Hypericum antidepresszáns hatásossága azonban elsősor­ban a neurotranszmitterek visszavételének gátlásával magyarázható, amelyért a floroglu-cinszármazékok (hiperforin és adhiperforin) felelősek.

Állatkísérletekben beigazolódott, hogy a kivonatok hatásossága szoros korrelációban van a hiperforin- (és adhiperforin-) tartalmukkal. In vitro vizsgálatokban igazolták, hogy a hiperforin gátolja a dopamin, a noradrenalin, a szerotonin, a y-aminovajsav és a glutaminsav visszavételét az idegsejtek­be (ennek következtében a neurotranszmitterek mennyisége megemelkedik a szinaptikus résben), és a gátlás nem kompetitív, nem specifikus. Bizonyos flavonoidok (pl. rutin) a hiperforin felszívódásának segítésével vesznek részt az antidepresszáns hatásban.

Humán bizonyítékok

A közönséges orbáncfű kivonataival számos, megfelelő minőségű (kontrollos, kettős vak) humán vizsgálatot végeztek enyhe és középsúlyos depresszióban szenvedő betegek bevonásával. Az eredmények igazolják a Hypericum-készítmények hatásosságát, hiszen a placebónál hatásosabbnak, megfelelő dózisban adagolva a szintetikus szerekkel azonos hatásúnak bizonyultak a vizsgálatok többségében.

Számos antidepresszáns hatóanyaggal (imipramin, dezipramin, amitriptilin, maprotilin, szertralin, fluoxetin) szemben meg­vizsgálták az orbáncfű relatív hatékonyságát. A hatékonyság megítélésére leggyakrabban a depressziós tünetek súlyosságát mérő Hamilton Depressziót Becslő Skálát alkalmazták, amely lehetővé teszi a szubjektív tünetek viszonylag objektív mérését.

Az orbáncfű hatásosságát több elemző tanulmány, ún. metaanalízis is megerősítette. Az orbáncfűkészítmények hatékonyságban szignifikánsan felülmúlták a placebót, és az összehasonlításként alkalmazott szintetikus antidepresszánsokkal több vizsgálatban is ekvivalensnek bizonyultak. Lényegesen kevesebb nemkívánt hatást, mellékhatást észleltek a növényi készítményekkel, mint a szintetikus szerekkel. Újabb vizsgálatokban nagyobb dózisú Hypericum-kivonat hatásait tanulmányozzák súlyos depresszióban, de ilyen indiká­cióval az orbáncfűkészítmények alkalmazása még nem kellően megalapozott.

Indikációk, adagolás

Az orbáncfű elsősorban enyhe depresszió esetén alkalmazható (elfogadott indikációi kö­zött szerepel még a szorongás, nyugtalanság, pszichovegetatív zavarok). Adagja idegrend­szeri indikáció esetén 2-4 g. A modern készítmények azonban nem nyers drogot, hanem annak (általában hipericinre) kvantifikált kivonatát tartalmazzák.

A házilag begyűjtött orbáncfűből készült tea fogyasztása az adagolás bizonytalansága miatt nem ajánlatos. A kezelés ajánlott időtartama általában 4-6 hét, azonban az egyes készítmények alkalmazási javaslata ettől eltérhet. Altalános szabály azonban, hogy az orbáncfű hatása nem alakul ki azonnal, a teljes hatás kifejtéséhez néhány nap (esetenként akár 2 hét is) szükséges. A be­teget tájékoztatni kell arról, hogy ne várjon azonnali hatást, viszont ha hosszabb idő után sem jelentkezik a készítmény hatása, újra orvoshoz kell fordulni.

Magyarországon számos gyógytermék és gyógyszer tartalmaz orbáncfüvet. A gyógy­szerek indikációja kivétel nélkül az enyhe depresszió és az ahhoz társuló alvászavarok enyhítése. A gyógytermékek egy része több különböző növényi drogot tartalmaz, és az orbáncfű gyakran csak mellékkomponens. Az indikációs területek a gyógytermékek esetén sokszínűbbek: a központi idegrendszeri hatáson kívül klimaxos tünetek és emésztési panaszok csökkentésére is javasolják a készítményeket.

Ez részben az orbáncfű korábbi javallatain, részben pedig azon alapul, hogy az orbáncfűnek tulajdonított „megnyugtató hatás” hozzájárulhat az idegi eredetű emésztési panaszok enyhítéséhez. A klimaxos pana­szok részeként depressziós tünetek is megfigyelhetőek, tehát érthető az orbáncfű ilyetén felhasználása.

Az orbáncfű olajos kivonatának gyulladáscsökkentő hatását modern eszközökkel is iga­zolták, amit bőrgyógyászati készítményekben hasznosítanak. A forgalomban lévő, külső­leges készítmények megalapozottan alkalmazhatóak sérülések, enyhébb égések, napégés gyógyítására.

Nemkívánatos hatások, ellenjavallatok, interakciók

A klinikai vizsgálatok adatai szerint az orbáncfűkészítmények alkalmazása viszonylag ke­vés mellékhatással jár. A humán vizsgálatok során tapasztalt gasztrointesztinális irritáció, az allergiás reakciók, a fáradtság és a nyugtalanság nem specifikus mellékhatások, de eze­ket számos eltérő hatásmechanizmusú gyógyszer esetén megfigyelték.

A Hypericum perforatum régóta ismert mellékhatása, hogy érzékeny egyénekben fotoszen-zibilizáló mellékhatást válthat ki. A fényérzékenyítő hatás a drog/kivonat hipericintartal-ma miatt alakul ki, és előfordulhat, hogy az érzékeny, világosabb bőrű egyének leégnek vagy gyorsabban barnulnak le. A fotoszenzitizáció nagyon ritka a növényi kivonat el­fogadott dózisa mellett. Becslések szerint a súlyos fototoxikus reakció kialakulásához a szokásos dózis 30-50-szeresét kellene bevenni. A forgalomban lévő készítmények ajánlott dózisának alkalmazása mellett tehát nem alakulhat ki fototoxikus hatás, és a fotoszenzi­tizáció esélye is nagyon kicsi.

Jelentősebb és figyelmen kívül nem hagyható hatás a máj CYP450 enzimrendszer izo-enzimeinek indukálása, ami számos gyógyszerkölcsönhatás forrása. Az enzimek fokozott szintézise más gyógyszerek lebontását fokozhatja, ezáltal bizonyos együttesen szedett gyógyszerek plazmakoncentrációja a terápiás szint alá csökkenhet, ami a terápia sikerte­lenségét okozhatja.

A mindennapos gyakorlat szempontjából talán az orális fogamzásgát­lók, a teofillin és az orális véralvadásgátlók plazmaszintjének csökkenése a legfontosabb a lehetséges következmények miatt. Nem kevésbé jelentős, de ritkábban előforduló mel­lékhatás a ciklosporin plazmaszintjének csökkenése, ami szervátültetést követően akár a beültetett szerv kilökődéséhez is vezethet. Az antiretrovirális kezelésben részesülő HIV pozitív betegek számára ellenjavalltak az orbáncfűkészítmények, mert csökkentik a vírus­ellenes szerek plazmaszintjét.

A szívelégtelenség kezelésére alkalmazott digoxin plazmaszintjére kifejtett hatás azért jelentős, mert a szívglikozidok terápiás tartománya nagyon szűk, tehát a koncentráció kis csökkenése is a hatás elvesztéséhez vezethet. Több vizsgálat is azt bizonyította, hogy a Hypericum-kivonatok csökkentik a vérplazma digoxinkoncentrációját. A hatás feltehetőleg a permeabilitási glikoprotein (Pgp) indukálásával, a digoxin biológiai hasznosulásának csökkentésével alakul ki.

Orbáncfűkészítmény és szelektív szerotoninvisszavételt gátló (SSRI) szerek együt­tes adagolása esetén néhány esetben a túlzottan megnövekedett szerotoninkoncentráció miatt szerotonerg szindróma kialakulásáról számoltak be.

Terhes nőknek és szoptató kismamáknak, gyermekeknek az orvos tudta nélkül tilos az orbáncfűkészítmények szedése, mert esetükben nem bizonyított a szer ártalmatlansága.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.